Comunicate de presă

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Comunicate de presă

Acasă > Comunicate de presă

Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat – Dezinsecție și Deratizare – Instituții Publice și blocurile 8, 9, 17, 22STIMAŢI LOCATARI!

În data de 19 MAI 2023 începând cu ora 11.00 CORAL IMPEX SRL, va efectua lucrări de dezinsecție și deratizare!

 

RECOMANDĂRI!

 • Substanţele utilizate sunt: insecticidul CY 10 și raticidul COLBROM PASTĂ. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (III) şi Xi (IV) de toxicitate!
 • Timpul de acțiune a substanței este de 24 ore. Vă rugăm să evitați accesul persoanelor în spațiile tratate prin serviciile de dezinsecție timp de 24 de ore.
 • Spațiile se vor aerisi pentru o perioadă de minim 2-3 ore;
 • Rugăm cetățenii care au obiecte personale (cărucioare pentru copii, biciclete, etc) depozitate în scara blocului, să le acopere pentru a nu fi stropite cu substanțe insecticide!
 • Să nu circulaţi pe scară în timpul efectuării dezinsecției!
 • Persoanele cu probleme respiratorii, astmatice, alergice, cardiace sunt rugate să nu circule timp de 4 ore în zona unde a fost aplicată substanța și numai după aerisirea scării!
 • În cazul în care sesizaţi miros specific de substanţă, recomandăm aerisirea imediată a încăperii!

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR CONFORM CERTIFICATULUI DE AVIZARE PENTRU RATICIDUL COBROM PASTĂ.

 • Expunere cutanată: spălați pielea cu apă și săpun.
 • Expunere oculară: clătiți ochii cu apă sau cu lichid pentru curățarea ochilor, țineți pleoapele deschise cel puțin 10 min.
 • Expunere orală: clătiți atent gura cu apă. Nu se va administra nimic unei persoana care nu este conștientă. A nu se induce voma.
 • În caz de ingestie: contactați imediat medicul și prezentați-i ambalajul sau eticheta produsului.

Contactați un medic veterinar dacă produsul este ingerat de un animal domestic.

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR CONFORM CERTIFICATULUI DE AVIZARE PENTRU INSECTICIDUL CY 10

 • Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.
 • Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.
 • Ingerare: Nu provocați în nici un caz vomă. Obțineți asistență medicală imediat.
 • Inhalare: Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l cald și în repaus.

În cazul nerespectării recomandărilor, CORAL IMPEX SRL este absolvită de orice responsabilitate pentru eventualele accidente!

 

CORAL IMPEX SRL  

 TEL: 0248/212344 sau 0746/093290

 

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţa posesorilor de autorizaţii de construire branşamente (apă, canalizare, gaze, electric,etc.) că, până la refacerea suprafeţei afectate de construirea branşamentului, au obligaţia ca împreună cu constructorul să ia măsurile necesare (completare cu piatră spartă şi compactare) în vederea desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei auto şi | sau pietonale. În cazul apariţiei unor evenimente rutiere cauzate de nerespectarea celor de mai sus, beneficiarul autorizației și executantul lucrării vor suporta eventualele pagube produse din vina acestora.COMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţa posesorilor de autorizaţii de construire branşamente (apă, canalizare, gaze, electric,etc.) că, până la refacerea suprafeţei afectate de construirea branşamentului, au obligaţia ca împreună cu constructorul să ia măsurile necesare (completare cu piatră spartă şi compactare) în vederea desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei auto şi / sau pietonale. În cazul apariţiei unor evenimente rutiere cauzate de nerespectarea celor de mai sus, beneficiarul autorizației și executantul lucrării vor suporta eventualele pagube produse din vina acestora.

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


În data de 17.05.2023, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în poligonul Măgura de pe raza Municipiului Câmpulung, se vor executa ședințe de trageri cu armament ușor de infanterie, de către cadrele UM 01044 CâmpulungVă informăm că în data de 17.05.2023, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în poligonul Măgura de pe raza Municipiului Câmpulung, se vor executa ședințe de trageri cu armament ușor de infanterie, de către cadrele UM 01044 Câmpulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului și în jurul acestuia pentru a se evita producerea de accidente.

La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat – Campanie de colectare a D.E.E.E.-urilor 

Primăria Mun. Câmpulung
S.C. S.D.G.
ARGEȘ COMPLET S.R.L.

ORGANIZEAZĂ

  Campania de colectare a D.E.E.E.-urilor din fața blocului/ casei  ” MAREA DEBARASARE ”

D.E.E.E. = DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În ziua de 25 MAI 2023, între orele 1000-1700 SUNAȚI la nr. de tel.: 0720571809 și 0770439051 și D.E.E.E. – urile dumneavoastră vor fi ridicate direct din fața blocului sau a casei.

Vă mulțumim pentru implicare!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


COMUNICAT DE PRESĂ – Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare COMUNICAT DE PRESĂ

 

 Municipiul Câmpulung vă aduce la cunoştinţă că, în perioada 15–31 mai 2023, CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecție – combatere căpușe în parcuri, spații verzi, locuri de joacă, precum și dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în clădiri ale instituțiilor publice și pe terenuri ale acestora, astfel:

 • dezinsecție – combatere căpușe: în perioada 15 – 17 mai 2023;
 • dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în clădiri ale instituțiilor publice și pe terenuri ale acestora: în perioada 12 – 19 mai 2023.

Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Câmpulung nr. 23298/27.07.2022.

Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și Ordinului ANRSC nr. 520/2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.

Substanțele utilizate sunt:

 • Deratizare clădiri și terenuri ale instituțiilor publice – Colbrom Pastă
 • Dezinsecție clădiri și terenuri ale instituțiilor publice – Cy 10
 • Dezinfecție clădiri instituții publice – Dezicon
 • Dezinsecție – combatere căpușe – Deltatim Plus

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.

Măsuri de prim ajutor specifice raticidului Colbrom pasta:         

 • Inhalare: Se scoate subiectul la aer liber. Dacă subiectul încetează sa respire, administrați respirație artificială. Solicitați imediat sfat/atenție medicală.
 • Contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Se va face imediat duș. Solicitați imediat sfat/atenție medicală. Spălați hainele contaminate înainte de a le utiliza.
 • Contactul cu ochii: Scoateţi lentilele de contact, dacă există. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute, deschizând complet pleoapele. Dacă problema persistă, solicitați sfatul medicului.
 • Ingerare: Sunați imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medic.

  

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Cy 10:

 • Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.
 • Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.
 • Ingerare: Nu provocați în niciun caz vomă. Obțineți asistență medicală imediat.
 • Inhalare: Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l cald și în repaus.

 

Măsuri de prim ajutor specifice dezinfectantului Dezicon:

 • Inhalare: Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase la inhalare, dar totuși, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată în afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitați atenție medicală dacă simptomele se agravează sau persistă.
 • Contactul cu pielea: Acest produs nu este clasificat ca periculos în contactul cu pielea. Însă se recomandă, în caz de contact cu pielea, îndepărtarea îmbrăcămintei și încălțămintei contaminate, clătirea pielii sau dușarea persoanei afectate cu apă în abundență și săpun neutru. În caz de afecțiuni grave, consultați imediat medicul.
 • Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 minute. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi, deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

 

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Deltatim plus:

 • Contactul cu pielea: Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, saturată. Spălați imediat cu multă apă și săpun. În cazul iritării pielii, consultați un medic. Dacă iritația persistă, aplicați o loțiune antihistaminică sau vitamina E.
 • Contactul cu ochii: Spălați imediat cu multă apă, inclusiv pleoapele. Înlăturați lentilele de contact, dacă există, și clătiți ochii cu apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.
 • Ingerare: Clătiți gura cu apă, fără să înghițiți. Consultați un medic sau apelați la un Centru de informare toxicologică imediat. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente sau unei persoane care are crampe, decât cu permisiunea unui medic. Nu induceți vomă.
 • Inhalare: Scoateți victima în afara zonei de pericol, la aer curat. În cazul în care aveți unele îndoieli sau dacă sunt observate unele simptome, consultați medic.

În toate situațiile se va consulta medicul.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Crescătorii de albine aflați în evidențele primăriei vor fi anunțați telefonic/e-mail privitor la ora desfășurării acțiunilor.

Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar, Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., Tel/fax. 0248/212344, Tel. 0746/093290.

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


„Bucurie în Mișcare” la Câmpulung Muscel„Bucurie în Mișcare” la Câmpulung Muscel

 

Cea mai importantă campanie națională de promovare a mișcării din România ajunge la Câmpulung Muscel.

Sâmbătă și duminică (6-7 mai), în Parcul Kretzulescu, Asociația 11even din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung și LEO Leolution Câmpulung, va desfășura programul ”Bucurie în Mișcare” ce își propune să promoveze mișcarea de masă, în comunitate.

Am pregătit activități și competiții sportive pentru toate vârstele, ateliere, provocări, demonstrații sportive și multe altele.

Ne așteaptă un weekend plin de energie, distracție și bucurie.

 

Programul este următorul:

Sâmbătă:

10:00 – 11:00: Demonstrație box, demonstrație volei feminin – Clubul Sportiv Muscel Câmpulung

11:00 – 12:00: Demonstrație a echipei de robotică FTC Watt’s UP, Demonstrație lupte – Clubul Sportiv Muscel Câmpulung, Facepainting LEO

12:00 – 13:00: Demonstrație judo – Clubul Sportiv Muscel Câmpulung

15:00 – 15:30: Demonstrație baschet – Echipa de baschet a Colegiului Național ”Dinicu Golescu” masculin/feminin, Competiție baschet

15:30 – 16:00: Provocarea 11

16:00 – 17:00: Demonstrație Rugby, Atelier Pictură, Competiție FunSport

17:00 – 18:00: Prezentare calisthenics și antrenament cu Tudor Oprina

 

Duminică:

10:00 – 11:00: ZUMBA cu Magdalena Isbășoiu (TIM GYM)

11:00 – 12:00: Demonstrație Tenis de Masă – Clubul Sportiv Voința Câmpulung, Competiție Tenis de Masă, Facepainting LEO

12:00 – 13:00: Demonstrație Kickboxing – CS Ambiția Irinel

14:00 – 15:00: Atelier AR cu Ioana Nicoară

15:00 – 15:30: Dansuri Populare – Ansamblul Carpați al Casei de Cultură Tudor Mușatescu – Horobeanu Ion + solistă Raluca Ciopată

15:30 – 16:00: Dansuri moderne – Clubul Dance Team, antrenor Silviu Dobriță

16:00 – 17:00: Provocarea 11, Competiție FunSport

17:00 – 18:00: Concert clasa de canto Gina Pavel

 

În tot acest timp, pe lângă activitățile din programul menționat, se vor desfășura în permanență activități precum jocurile copilăriei, jocuri exatlon, fun bascket.

 

Vă așteptăm cu mare drag la mișcare!

 

 

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat – Defecțiune tehnică Bazin de Înot 

COMUNICAT

UPDATE: Bazinul de Înot va fi redeschis mâine 25.04.2023!

Vă așteptăm!

Din cauza unei defecțiuni tehnice, bazinul de înot va fi închis în zilele de 23, 24 și 25 aprilie.

Vă cerem scuze pentru neplăcerile cauzate și vom reveni cu informații pe măsură ce remediem problema.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat – stabilire sens unic pe strada Tudor VladimirescuPentru a evita ambuteiajele produse din cauza autoturismelor parcate de către riverani, vă informăm cu privire la stabilirea sensului unic pe strada Tudor Vladimirescu, pe sensul dinspre strada Frații Golești spre strada Negru Vodă. Acest fapt va intra în vigoare începând de mâine, 21 aprilie a.c.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Semnalare prezență animale sălbatice pe raza Municipiului CâmpulungPrimăria Municipiului Câmpulung vă informează faptul că în această perioadă, pe raza Municipiului Câmpulung, s-a semnalat prezența, în repetate rânduri, a mai multor animale sălbatice (în special vulpi). În cazul în care le depistați, pe domeniul public sau privat, vă rugăm să păstrați distanța față de acestea și să rămâneți pe cât posibil în locuințe.
De asemenea, în legătură cu aceste cazuri, vă rugăm să sunați la următorul număr de telefon: (0248) 511034

Pe larg