Comunicate de presă

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Comunicate de presă

Acasă > Comunicate de presă

Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


COMUNICAT – Sedinte de tragere poligon MaguraCOMUNICAT

 

Vă informăm că în ziua de 30.05.2024, între orele 08.00 – 19.00,  în poligonul ”Măgura” de pe raza Municipiului Câmpulung, se vor executa ședințe de tragere cu armament și muniție de infanterie de către cadrele militare ale U.M.01044 Câmpulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului și în jurul acestuia pentru a se evita producerea de accidente.

La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


COMUNICAT DE PRESĂ – Servicii de deratizareCOMUNICAT DE PRESĂ

  

Municipiul Câmpulung vă aduce la cunoştinţă că, începând cu 21 mai 2024, CORAL IMPEX S.R.L. va efectua servicii de deratizare în: parcuri, spații vezi, locuri de joacă, platforme de gunoi, precum și dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în clădiri ale instituțiilor publice și pe terenuri ale acestora, astfel:

 • Deratizare spații exterioare – în perioada 21 – 23 mai 2024;
 • Dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în clădiri ale instituțiilor publice și pe terenuri ale acestora în data de 24 mai 2024.

Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX S.R.L., conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Câmpulung nr. 23298/27.07.2022, în baza ordinului ce începere nr. 7386/07.05.2024

Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și Ordinului ANRSC nr. 520/2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.

Substanțele utilizate sunt:

 • Deratizare – Colbrom Pastă
 • Dezinsecție clădiri instituții publice – Cy 10
 • Dezinfecție clădiri instituții publice – Dezicon

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în contact cu substanțele raticide.

Înainte de a intra în spațiile interioare unde s-au efectuat servicii de dezinsecție și dezinfecție, vă rugăm să aerisiți cel puțin 2 ore sau până dispare orice urmă de miros. Se vor spăla toate suprafețele cu care se intră în contact.

Măsuri de prim ajutor specifice raticidului Colbrom pastă:

Inhalare: Se scoate subiectul la aer liber. Dacă subiectul încetează să respire, administrați respirație artificială. Solicitați imediat sfat/atenție medicală.

Contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Se va face imediat duș. Solicitați imediat sfat/atenție medicală. Spălați hainele contaminate înainte de a le utiliza.

Contactul cu ochii: Scoateţi lentilele de contact, dacă există. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute, deschizând complet pleoapele. Dacă problema persistă, solicitați sfatul medicului.

Ingerare: Sunați imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medic.

 Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Cy 10:

Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.

Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

Ingerare: Nu provocați în niciun caz vomă. Obțineți asistență medicală imediat.

Inhalare: Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l cald și în repaus.

Măsuri de prim ajutor specifice dezinfectantului Dezicon:

Inhalare: Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase la inhalare, dar totuși, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată în afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitați atenție medicală dacă simptomele se agravează sau persistă.

Contactul cu pielea: Acest produs nu este clasificat ca periculos în contactul cu pielea. Însă, se recomandă, în caz de contact cu pielea, îndepărtarea îmbrăcămintei și încălțămintei contaminate, clătirea pielii sau dușarea persoanei afectate cu apă în abuntență și săpun neutru. În caz de afecțiuni grave, consultați imediat medicul.

Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 min. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

În toate situațiile se va consulta medicul.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării stațiilor de intoxicare amplasate care conțin substanțe raticide, în caz contrar Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., Tel/fax. 0248/212344, Tel. 0746.093.290

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat – Campanie de sterilizare 

COMUNICAT

 

Continuăm campania de sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii și pisicile cu și fără stăpân

Datele următoarelor acțiuni: 3 iunie, 9 iulie, 2 august, 2 septembrie, 2 octombrie, 4 noiembrie

Interval orar: 10:00-15:00

Locații:

 • zona Bazinului de Înot (Grui)
 • parcarea Stadionului Municipal

Pentru programări: 0785229054, de luni până vineri, între orele 08:00-15:00.

 

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat – Prevenire incendii Sarbatori PascaleCOMUNICAT

 

Pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, asigurarea climatului de ordine publică, prevenirea incendiilor, precum și pentru păstrarea unui mediu înconjurător sănătos și curat pe timpul minivacanței prilejuite de Sărbătorile Pascale, vă readucem în atenție următoarele reguli și măsuri  specifice:

 • Potrivit legislației din domeniul protecției mediului și a apărării împotriva incendiilor, folosirea focului deschis pentru arderea vegetației uscate sau a resturilor menajere rezultate în activitățile gospodărești sezoniere este interzisă, fiind sancționată contravențional și chiar penal, după caz.
 • Activitățile de picnic se desfășoară doar în locurile special amenajate de autorități, cu prevenirea izbucnirii incendiilor cauzate de lăsarea jarului ori cenușii la întâmplare; în acest sens se va interzice folosirea focului deschis în caz de vânt puternic sau pe timp de secetă accentuată; pentru protejarea mediului este important să adunați toate resturile din zona utilizată !
 • Nu aruncaţi resturile de chibrituri şi de ţigări aprinse la întâmplare, în coșurile și pubelele de gunoi, în pădure sau în mediul cu vegetație uscată și evitați accesul în fondul forestier cu mijloace auto-moto care pot produce scântei și provoca incendii.
 • Pe timpul participării la slujbele religioase evitați aglomerația, identificați și păstrați libere căile de acces și de evacuare din locașurile de cult și folosiți responsabil lumânările aprinse.
 • Dacă observați un incendiu/început de incendiu nu ezitați să anunțați autoritățile și pe cât posibil să interveniți pentru limitarea efectelor acestuia, fără a vă pune viața în pericol.
 • Acordați atenție mesajelor autorităților în cazul producerii unor incendii în apropieerea locuinței dumneavoastră și asigurați-vă că sunteți în siguranță; părăsiți locuința dacă sunteți în apropierea unor focare de incendiu, închideți ferestrele și ușile locuinței pentru evitarea pătrunderii fumului și gazelor toxice în interior, țineți permanent legătura cu forțele de intervenție sau cu persoanele apropiate (prin orice mijloc).
 • Informați-vă doar din sursele oficiale ale autorităților ori din presa locală.
Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


ANUNȚ – PROGRAMUL BAZINULUI DE ÎNOT ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALEANUNȚ

PROGRAMUL BAZINULUI DE ÎNOT ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE

În perioada 1 – 6 mai 2024, programul de funcționare a Bazinului de Înot este următorul:
• miercuri, 1 mai – 10:00-21:00 (program normal)
• joi, 2 mai – 10:00-21:00 (program normal)
• vineri, 3 mai – 09:00-21:00 (program normal)
• sâmbătă, 4 mai – 09:00-21:00 (program normal)
• duminică, 5 mai – închis
• luni, 6 mai – închis

Ne revedem în data de 7 mai.

Toate cele bune!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Campania de colectare a D.E.E.E.-urilorPrimăria Mun. Câmpulung
S.C. S.D.G.
ARGEȘ COMPLET S.R.L.

ORGANIZEAZĂ

  Campania de colectare a D.E.E.E.-urilor din fața blocului/casei  ”MAREA DEBARAȘARE ”

D.E.E.E. = DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În ziua de 25 APRILIE 2024, între orele 0900-1700, SUNAȚI la nr. de tel.: 0720571809 și 0770439051 și D.E.E.E. – urile dumneavoastră vor fi ridicate direct din fața blocului sau a casei.

NU UITAȚI: Predarea D.E.E.E. este gratuită și puteți câștiga la tombola cu premii!

Vă mulțumim pentru implicare!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


COMUNICAT – Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţa asociațiilor de proprietari, persoanelor fizice și juridice proprietari sau chiriași de imobile sau apartamente, tuturor cetățenilor Municipiului Câmpulung că au obligaţia de a asigura, menține și de a întreține în permanență curățenia spațiilor verzi din jurul imobilelor, toaletarea arborilor din imediata apropiere pentru a permite o circulație normală pietonilor, precum și de a curăța șanțurile sau rigolele aferente proprietățiiCOMUNICAT

 

Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţa asociațiilor de proprietari, persoanelor fizice și juridice proprietari sau chiriași de imobile sau apartamente, tuturor cetățenilor Municipiului Câmpulung că au obligaţia de a asigura, menține și de a întreține în permanență curățenia spațiilor verzi din jurul imobilelor, toaletarea arborilor din imediata apropiere pentru a permite o circulație normală pietonilor, precum și de a curăța șanțurile/rigolele aferente proprietății.

În caz de nerespectare, se sancţionează contravenţional  conform HCL nr. 279/2023 cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei.

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


COMUNICAT – Pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, prevenirea eficientă a situațiilor de urgență și diminuarea pe cât posibil a efectelor generate de acestea, vă reamintim principalele campanii de informare a populației inițiate de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de UrgențăCOMUNICAT

 

Pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, prevenirea eficientă a situațiilor de urgență și diminuarea pe cât posibil a efectelor generate de acestea, vă reamintim principalele campanii de informare a populației inițiate de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, susținute de presă și de către autoritățile publice locale, inclusiv în mediul on-line:

Campaniile de informare preventivă sunt într-o permanentă actualizare putând fii consultate în acest sens paginile de profil de pe site-urile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt.Puică Nicolae” al județului Argeș, dar și cele ale instituțiilor partenere.

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Vă informăm că în data de 28.02.2024 în intervalul orar 10:00 – 11:00 se va desfășura la nivelul municipiului Câmpulung un exercițiu de alarmare publică cu acționarea sirenelor electrice și electronice din localitate, având ca scop verificarea sistemului centralizat de avertizare și alarmare a populației și a autorităților pentru situațiile de urgență și de protecție civilăCOMUNICAT

 

Vă informăm că în data de 28.02.2024, în intervalul orar 10:00 – 11:00, se va desfășura la nivelul municipiului Câmpulung un exercițiu de alarmare publică cu acționarea sirenelor electrice și electronice din localitate, având ca scop verificarea sistemului centralizat de avertizare și alarmare a populației și a autorităților pentru situațiile de urgență și de protecție civilă.

Exercițiul, integrat la nivel național în conceptul ”miercurea sirenelor”, se derulează sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș și face parte din acțiunile organizate cu prilejul aniversării la 28 februarie a ”Zilei Protecției Civile din România”.

Vă rugăm și pe această cale să vă păstrați calmul și să vă continuați activitățile curente, cu recomandarea de a înțelege demersul ca unul constructiv, de pregătire și de creștere a rezilienței comunităților.

Spre informarea dumneavoastră, vă comunicăm că pentru situațiile de protecție civilă sunt stabilite următoarele semnale sonore:

– Alarmă la Dezastre: 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

– Prealarmă Aeriană:  3 sunete a câte 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. – Alarmă Aeriană: 15 sunete a câte 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

– Încetarea Alarmei: un sunet continuu cu durata a 2 minute.

 

Totodată, prin sistemul electronic de alarmare se pot transmite către populație mesaje și recomandări specifice privind modul de comportare, posibilitățile de adăpostire, alte reguli și instrucțiuni necesare în scopul evitării panicii.

 

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

Pe larg