Mediu

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Mediu

Acasă > Mediu

ANUNȚURI MEDIU

ANUNȚURI MEDIU

26-06-2024

Începând cu 1 iulie 2024, CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice, dezinsecție combatere țânțari

COMUNICAT DE PRESĂ   Prin prezenta, Municipiul Câmpulung, vă aduce la cunoştinţă că începând cu 1 iulie 2024, CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice, dezinsecție combatere țânțari în: terenuri ale instituțiilor publice, parcuri, spații vezi, locuri de joacă, platforme de gunoi; precum și dezinfecție locuri de joacă și platforme de gunoi: Dezinsecție spații exterioare – începând cu data de 1 iulie 2024 Dezinfecție platforme de gunoi și locuri de joacă - începând cu data de 4 iulie 2024 Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Câmpulung nr. 23298/27.07.2022, în baza graficului de execuție servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, aprobat prin HCL nr. 22/25.04.2024 Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și Ordinului ANRSC nr. 520/2018privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă. Substanțele utilizate sunt: Dezinsecție – Cy 10 Dezinfecție – Dezicon Produsele folositesunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţi [...] vezi tot anunțul
21-06-2024

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - SC AUROEST GABRIELE SRL

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE   SC AUROEST GABRIELE SRL, cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Gruiului, nr. 175 E, județul Argeș anunță publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare P.U.Z.: “Construire locuinţe colective P+2E” în municipiul Câmpulung, str. Calea Măgurii nr. 6C, județul Argeș, titular - se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu HG. nr. 1076/2004, nu este necesară realizarea evaluării de mediu: Motivele care au stat la baza luării deciziei: ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul ședințelor Comitetului Special Constituit din data de 27.05.2024; ca urmare a analizării completărilor înregistrate la APM Argeș cu nr. 13566/12.06.2024 şi nr. 13598/12.06.2024; în conformitate cu prevederile art. 11 și a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe; pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menționat. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș [...] vezi tot anunțul
Istorie veche Campulung