Mediu

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Mediu

Acasă > Mediu

ANUNȚURI MEDIU

ANUNȚURI MEDIU

08-05-2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - S.C. CMPB CÂMPULUNG SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare   S.C. CMPB CÂMPULUNG SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Traian, nr. 113 A, jud. Argeș titular al proiectul “Construire depozit, amenajare platformă exterioară, organizare de șantier” propus a fi amplasat în Municipiul Câmpulung, str. Traian, nr. 223, nr. Cadastral 87993,  jud. Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire depozit, amenajare platformă exterioară, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în Municipiul Câmpulung, str. Traian, nr. 223, nr. Cadastral 87993,  jud. Argeș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, jud. Argeș, în zilele de luni - vineri, între orele 10-13, precum și la următoarea adresa de internet http:/apmag.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.   [...] vezi tot anunțul
08-05-2023

Acord de mediu pentru tăierea a 20 de arbori pe Bulevardul Pardon

Ca urmare a solicitării Primăriei Municipiului Câmpulung nr. 13270/26.04.2023, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş cu nr. 10640/26.04.2023, referitoare la tăierea a 20 arbori din aliniamentul existent pe b-dul Pardon, Agenţia pentru Protecția Mediului Argeş comunică următoarele: Având în vedere informaţiile furnizate Agenţiei pentru Protecția Mediului Argeş de către Primăria Mun. Câmpulung, Direcţia tehnică, urbanism şi situaţii de urgenţă, în baza dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 49 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 603, cu denumirea marginală "Regulile privind protecţia mediului şi buna vecinătate" din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, transmite punctul de vedere favorabil pentru tăierea arborilor mai sus menţionaţi. În raport cu informațiile din documentația transmisă de Primăria Mun. Câmpulung referitoare la faptul că aceşti arbori sunt bolnavi precum şi replantările de arbori noi în vederea refacerii aliniamentu [...] vezi tot anunțul
03-05-2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - S.C. EUROGENETIC SRL

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI de ÎNCADRARE   S.C. EUROGENETIC SRL, cu sediul  în localitatea Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 19, bl. 23, sc. 3, ap. 40 , județul Olt, anunță publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru PUZ: "Construire stație distribuție carburanți" în municipiul Câmpulung , str. Calea Brașovului, nr. 16, județul Arges - se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu HG. nr. 1076/2004, nu este necesară realizarea evaluării de mediu: Motivele care au stat la baza luării deciziei: ca urmare a analizării punctelor de vedere înaintate în format electronic de către membrii Comitetului Special Constituit din data de 04.2023; în conformitate cu prevederile art. 11 și a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe; pe parcursul derularii etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înființat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul de mai sus. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50 A în perioadă (10 zile de la publicare). [...] vezi tot anunțul
06-01-2023

DRULA ELENA ANDREEA titular al proiectului "Anexă gospodărească - centru de prelucrare independentă a laptelui", anunț publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Anexa gospodarească- centru de prelucrare independentă a laptelui" propus a fi amplasat în Mun. Câmpulung, punct Crețisoara, FN, județul Argeș

Anunț public privind decizia etapei de încadrare Data: 06.01.2023 DRULA ELENA ANDREEA titular al proiectului "Anexă gospodărească - centru de prelucrare independentă a laptelui", anunț publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  "Anexă gospodarească - centru de prelucrare independentă a laptelui" propus a fi amplasat în Mun. Câmpulung, punct Crețisoara, FN, județul Argeș - titular DRULA ELENA ANDREEA. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 9-11, la sediul titularului din București, str. Ronda, nr.44A, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro/ Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. [...] vezi tot anunțul
Istorie veche Campulung