Solicitări opinie publică

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Solicitări opinie publică

Acasă > Solicitări opinie publică

Solicitări opinie publică

Solicitări opinie publică

Nu există solicitări de opinie publică în desfășurare.

Lista solicitărilor de opinie publică desfășurate până în prezent.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial - un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire", propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.
Data și ora limită completare opinie: 11.03.2022 ora 17:16
Inițiator: Primăria Municipiului Câmpulung
Mediul de desfășurare: Online

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire”, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 09.02.2022 – 22.02.2022.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

  • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
  • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
  • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire” este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Chestionar de evaluare a satisfacţiei cetățenilor Municipiului Câmpulung
Data și ora limită completare opinie: 31.12.2023 ora 23:59
Inițiator: Primăria Municipiului Câmpulung
Mediul de desfășurare: Online

Primăria Municipiului Câmpulung este în permanenţă preocupată de îmbunătăţirea continuă a serviciilor administrative prestate, a relaţiei cu cetățenii şi a proceselor actului administrativ.
În acest scop, vă rugăm să completați chestionarul următor, să apreciaţi într-un mod cât mai obiectiv caracteristicile ce urmează şi să consemnaţi observaţiile, sugestiile sau reclamaţiile dumneavoastră.

Vă mulțumim!