Formulare online

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Formulare online

Acasă > Formulare online

FORMULARE ONLINE

Compartiment Autorizări și Autorizații de Funcționare
Cerere-tip pentru eliberare autorizație de funcționare pentru activități comerciale [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru eliberare autorizație de funcționare pentru prestarea serviciilor funerare [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru eliberare card-legitimație de parcare pentru persoanele cu dizabilități [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru modificare autorizație de funcționare [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru prelungire sau vizare autorizație de funcționare [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru viză anuală autorizație transport pentru persoane fizice [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru viză anuală autorizație transport pentru persoane juridice [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru înregistrare-radiere vehicule pentru care există obligativitatea înregistrării [PDF][DOC]
Compartiment Registru Agricol si Fond Funciar
Cerere de afișare a ofertei de vânzare teren extravilan [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru acordare lemn de foc [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru acordare lemn de lucru [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru eliberare adeverință de rol agricol [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru eliberarea sau vizarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare [PDF][DOC]
Declarație registrul agricol - persoane fizice [PDF][DOC]
Declarație registrul agricol - persoane juridice [PDF][DOC]
Lista preemtorilor în vederea exercitării dreptului de preemțiune [PDF][DOCX]
Ofertă vânzare teren extravilan [PDF][DOCX]
Preemtor - Cerere pentru înregistrarea ofertei de vânzare [PDF][DOCX]
Preemtor - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare [PDF][DOCX]
Preemtor - Decizia perosanei fizice privind alegerea preemtorilor (completată de vânzător) [PDF][DOCX]
Compartiment Urbanism - Control în Construcții și Autorizații
Cerere-tip - Autorizație de construire [PDF][DOC]
Cerere-tip - Certificat de urbanism [PDF][DOC]
Cerere-tip pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală [PDF][DOC]
Mediu
Cerere înscriere în Registrul de Evidență SIA(Sisteme Individuale Adecvate) [PDF][DOC]
Secretar
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2052 [PDF][DOC]
Declarație pe propria răspundere – conform model [PDF][DOC]
Serviciul Administrare Venituri Persoane - Persoane Fizice
Cerere de anulare obligații de plată accesorii [PDF][DOC]
Cerere de compensare impozit [PDF][DOC]
Cerere de comunicare mențiune înstrăinare auto la DRPCIV [PDF][DOC]
Cerere de eliberare copii-arhivă [PDF][DOC]
Cerere de eliberare dovadă scădere mijloc de transport din evidențele fiscale [PDF][DOC]
Cerere de emitere date de acces în evidența fiscală - persoane fizice [PDF][DOCX]
Cerere de modificare date, sistare scutire de impozit [PDF][DOC]
Cerere de restituire sume [PDF][DOC]
Cerere de scutire impozit pentru clădiri clasate ca monumente istorice [PDF][DOC]
Cerere de scutire impozit [PDF][DOC]
Cerere de separare rol pe cote [PDF][DOC]
Cerere pentru eliberare certificat fiscal - persoane fizice [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport de peste 12 tone [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate [PDF][DOC]
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport - persoane fizice [PDF][DOC]
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport ca urmare a schimbării domiciliului (transfer auto) - persoane fizice [PDF][DOC]
Declarație taxă salubritate - persoane fizice [PDF][DOC]
Serviciul Administrare Venituri Persoane - Persoane Juridice
Cerere de anulare obligații de plată accesorii [PDF][DOC]
Cerere pentru eliberare certificat fiscal - persoane juridice [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport de peste 12 tone [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice [PDF][DOC]
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate [PDF][DOC]
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport - persoane juridice [PDF][DOC]
Taxi
Cerere preschimbare PFA [PDF]
Cerere preschimbare persoane juridice [PDF]