Proiecte Hotărâre - dezbatere publică

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Proiecte Hotărâre - dezbatere publică

Acasă > Proiecte Hotărâre - dezbatere publică

Proiecte Hotărâre - dezbatere publică

Proiecte Hotărâre - dezbatere publică

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 09.04.2024 – 24.04.2024, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,, este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea, începând cu 01 ianuarie 2024, a nivelului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici beneficiari ai serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpulung

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea, începând cu 01 ianuarie 2024, a nivelului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici beneficiari ai serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpulung

 

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului Proiectul de hotărâre privind stabilirea, începând cu 01 ianuarie 2024, a nivelului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici beneficiari ai serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung –secretar general Ramona SIMION.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 22.12.2023 – 04.01.2024, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea, începând cu 01 ianuarie 2024, a nivelului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici beneficiari ai serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpulung.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre stabilirea, începând cu 01 ianuarie 2024, a nivelului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici beneficiari ai serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpulung, este doamna Violeta IARCA – director executiv și doamna Viorela BÂLĂ – Compartiment protecția mediului.

 

 

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung –secretar general Ramona SIMION.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 22.11.2023 – 12.12.2023, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea: Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, este doamna Violeta IARCA – director executiv și / sau Lucreția MITOI – șef serviciu.

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2024

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2024

 

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2024, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung –secretar general Ramona SIMION.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 22.11.2023 – 12.12.2023, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2024

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, este doamna Violeta IARCA – director executiv și / sau Lucreția MITOI – șef serviciu.

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș

 

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 04.10.2023 – 20.10.2023, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș, este doamna BÂLĂ Viorela – Compartiment protecția mediului – Serviciul Poliția Locală.

 

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.02.2018 pentru aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comerț, transport, conservarea și protectia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.02.2018 pentru aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comerț, transport, conservarea și protectia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții

 

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.02.2018 pentru aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comerț, transport, conservarea și protectia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 04.10.2023 – 20.10.2023, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.02.2018 pentru aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comerț, transport, conservarea și protectia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.02.2018 pentru aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comerț, transport, conservarea și protectia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, este domnul NICOLAE Dragoș – Emilian – șef serviciu – Serviciul Poliția Locală.

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea NORMELOR TEHNICE privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere amplasate pe drumuri de interes local din municipiul Câmpulung, județul Argeș

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea NORMELOR TEHNICE privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere amplasate pe drumuri de interes local din municipiul Câmpulung, județul Argeș

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre privind  aprobarea NORMELOR TEHNICE privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere amplasate pe drumuri de interes local din municipiul Câmpulung, județul Argeș, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

 

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, la sectiunea Proiecte de Hotarare – Dezbateri Publice și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – arhitect șef.

 

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 22.09.2023 – 10.10.2023, ora 15.30.

 

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

 

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre privind aprobarea NORMELOR TEHNICE privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere amplasate pe drumuri de interes local din municipiul Câmpulung, județul Argeș.

 

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea NORMELOR TEHNICE privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere amplasate pe drumuri de interes local din municipiul Câmpulung, județul Argeș, este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobare desființare stație taxi situată în str. Lt. Dumitru Lazea din Municipiul Câmpulung

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobare desființare stație taxi situată în str. Lt. Dumitru Lazea din Municipiul Câmpulung

 

        Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre privind  aprobare desființare stație taxi situată în str. Lt. Dumitru Lazea din Municipiul Câmpulung, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea dezbateri publice – proiecte de hotărâre și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de rcomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 26.06.2023 – 10.07.2023, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre privind aprobare desființare stație taxi situată în str. Lt. Dumitru Lazea din Municipiul Câmpulung.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind aprobare desființare stație taxi situată în str. Lt. Dumitru Lazea din Municipiul Câmpulung, este doamna Carmen – Mari BĂDULICI – inspector.

 

        Dată anunț : 26.06.2023

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în municipiul Câmpulung

Trimiteri propuneri: -

 

ANUNȚ

privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în municipiul Câmpulung

 

          Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în municipiul Câmpulung, propus de Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.primariacampulung.ro, secțiunea monitorul oficial local – alte documente și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 21.06.2023 – 04.07.2023, ora 15.30.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor  purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în municipiul Câmpulung.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în municipiul Câmpulung, este doamna Ramona SIMION – secretar general.

Dată anunț : 21.06.2023

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - Strategia Smart City

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ

Referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

Astăzi, 06.04.2023, autoritățile publice locale ale Municipiului Câmpulung, cu sediul în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre nr. 85 din 06.04.2023 privind aprobarea Strategiei Smart City a Municipiului Câmpulung 2023 – 2030, inițiat de doamna Elena – Valerica LASCONI, Primarul Municipiului Câmpulung.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include :

 • Nota de fundamentare a proiectului nr. 11430 din 06.04.2023;
 • Referatul de aprobare nr. 9580 din 22.03.2023 al Primarului Municipiului Câmpulung cu privire la aprobarea Strategiei Smart City a Municipiului Câmpulung 2023-2030;
 • Raportul de specialitate comun al Administratorului Public și Fiscale și Serviciului de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate nr. 9582 din 22.03.2023;
 • Proiectul de hotărâre nr. 85 din 06.04.2023 privind aprobarea Strategiei Smart City a Municipiului Câmpulung.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica;
 • la sediul instituţiei din Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.04.2023, ora 15.30:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la rubrica Contact: https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre nr. 85 din 06.04.2023 privind aprobarea Strategiei Smart City a Municipiului Câmpulung 2023 – 2030″.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.04.2023, ora 15.30.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Ioana MARCU – administrator public.

Primarul Municipiului Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ referitor la elaborarea proiectului de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023

Astăzi, 17.01.2023, Primarul Municipiului Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023.

Proiectul bugetului local pe anul 2023 poate fi consultat:

Propunerile / sugestiile / opiniile / contestațiile privind proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023 supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 02.02.2023, ora 18.00, astfel:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la rubrica Contact: https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poştă, pe adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 08.00 – 15.30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023”.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, interior 104, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Violeta IARCA.

Consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Necesitatea elaborării unui astfel de regulament local o reprezintă obligativitatea asigurării caracterului public al documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Prin acest regulament se stabilește modul în care solicitanții certificatelor de urbanism pot consulta, la cerere, documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism.

Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 12.01.2023 – 27.01.2023.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise:

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism.
Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism, este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ – "Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren"

Trimiteri propuneri: -

ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ – „Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren”

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ – „Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren”, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 13.01.2023 – 25.01.2023.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism aprobarea documentației de urbanism PUZ – „Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren”.
Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism aprobarea documentației de urbanism PUZ – „Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren”, este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung

Trimiteri propuneri: -

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung
Astăzi, 16.12.2022,
(data afişării)

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung

Bugetarea participativă este un proces care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul / reședința, lucrează sau studiază în Câmpulung, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte.
Procesul de bugetare participativă este o oportunitate oferită cetățenilor de către municipalitate, prin care aceștia își pot propune ideile de dezvoltare a urbei, iar cele mai bune idei sunt alese prin votul cetățenilor, al tuturor și implementate.
În vederea întăririi spiritului civic și participării cetățenilor în mod activ la activități de îmbunătățire a calității vieții în cadrul Municipiului Câmpulung, precum și în vederea creșterii portofoliului de idei de proiecte pentru municipalitate, se propune implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului, prin dezvoltarea și a unui sistem informatic ce permite alocarea unui buget și colectarea unor idei de proiecte din partea cetățenilor.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • nota de fundamentare a proiectului;
 • expunerea de motive;
 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor;
 • textul complet al proiectului actului respectiv;
 • alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica (adresa de internet unde este publicată documentaţia);
 • la sediul instituţiei : Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 06.01.2023:

 • prin formularul online disponibil pe site-ul instituției la zona de contact la linkul http://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 09.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.01.2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, interior 107, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Ramona SIMION.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455

Trimiteri propuneri: -

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung
Astăzi, 15.11.2022,
(data afişării)

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455

Prin Cererea înregistrată sub numărul 24442 din 08.08.2022, soții STATE Radu – Constantin și STATE Irina depune documentația de urbanism PUD Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455 în baza avizului de oportunitate nr. 05/14.10.2022.
Se solicită aprobarea unei documentații PUD pentru „Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455”, pentru stabilirea reglementărilor specifice pentru construire locuințe de vacanță șio îmărejmuirea terenului de pe strada Gruiului, nr. cadastral 86455, în suprafață de 3000 mp (3094 mp conform măsurătorilor cadastrale).

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • nota de fundamentare a proiectului;
 • expunerea de motive;
 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor;
 • textul complet al proiectului actului respectiv:
 • alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica (adresa de internet unde este publicată documentaţia);
 • la sediul instituţiei : Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 29.11.2022:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 09.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, interior 110, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Mădălina ZĂGĂRIN.

Documente anexate
Memoriu PUD.pdf
4898.31 KB
Planșe.pdf
10745.66 KB
Referat de aprobare.pdf
2109.37 KB
Regulament PUD.pdf
3223.09 KB

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung 2021 – 2027

Trimiteri propuneri: -

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung
Astăzi, 27.09.2022,


Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung 2021 – 2027

Elaborarea noii strategii a Municipiului Câmpulung aferentă cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027 propune un concept de dezvoltare a acestuia pe termen mediu, integrând aspecte privind dezvoltarea economică, valorificând atuurile reprezentate de poziţia sa în teritoriu și moștenirea sa istorică și culturală, acordând totodată atenţia necesară problemelor sociale şi de mediu.
Prin elaborarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Câmpulung din județul Argeș sunt urmărite aspecte care vor conduce la:

 • formularea unei viziuni adecvate contextului extern și intern pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Câmpulung;
 • stabilirea unui sistem de obiective și măsuri asociate, corelate cu viziunea formulată;
 • crearea unui parteneriat real între comunitate și autoritățile locale pentru validarea strategiei și implementare acesteia;
 • îndeplinirea rolului de document cadru în vedere atragerii de fonduri (cu precădere nerambursabile) necesare dezvoltării durabile a Municipiului Câmpulung.

În urma elaborării strategiei de dezvoltare a Municipiului Câmpulung sunt așteptate următoarele rezultate:

 • o analiză corectă a potențialului de dezvoltare existent a Municipiului Câmpulung și o planificare a resurselor ce urmează a fi atrase pe lângă cele existente;
 • consens cu privire la prioritățile de dezvoltare a Municipiului Câmpulung în perioada 2021 – 2027;
 • co-interesarea partenerilor locali: administrație locală, mediul antreprenorial și locuitori, în corelarea strategiilor de dezvoltare instituțională cu strategia de dezvoltare durabilă a comunității locale;
 • schimbarea pozitivă a atitudinii locuitorilor Municipiului Câmpulung și creșterea gradului de implicare a acestora în rezolvarea problemelor comunității ca urmare a participării în procesul de formulare și implementare a măsurilor din strategie;
 • întărirea sentimentului de aparteneță la comunitate și a spiritului comunitar;
 • concentrarea resurselor și a eforturilor pentru atingerea obiectivelor prioritare la nivel local.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • nota de fundamentare a proiectului;
 • expunerea de motive;
 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor;
 • textul complet al proiectului actului respectiv:
 • alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica (adresa de internet unde este publicată documentaţia);
 • la sediul instituţiei: Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 11.11.2022:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro
 • prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 09.00 – 12.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung 2022 – 2027”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 831 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, se va organiza o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în data de 14.11.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248 511 034, e-mail: primarie@priamriacampulung.ro, persoană de contact: Ioana MARCU.

Administrator public,
Ioana Marcu

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei și Planului de Atenuare și Adaptare la schimbările climatice (ADAPT) în Municipiul Câmpulung, județul Argeș

Trimiteri propuneri: -

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung
Astăzi, 17.10.2022,
(data afişării)

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei și Planului de Atenuare și Adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpulung, județul Argeș

 • ADAPT Câmpulung

Paragraf descriptiv : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei și Planului de Atenuare și Adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpulung, județul Argeș – ADAPT Câmpulung.

Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung, ca instrument care să orienteze economia locală către sustenabilitate, să asigure îndeplinirea țintelor stabilite prin politicile şi programele internaționale și naţionale la nivel local și să sporească gradul de conștientizare şi informare a cetățenilor cu privire la efectele negative ale schimbărilor climatice.

Schimbările climatice afectează majoritatea componentelor mediului natural, producând totodată efecte tot mai vizibile asupra societății. Orașele se confruntă cu numeroase provocări de mediu, determinate de poluare și manifestările extreme ale vremii (ex. valuri de căldură, precipitații abundente), care de cele mai multe ori acționează conjugat și produc efecte în cascadă. Adaptarea proactivă la schimbări climatice și fenomene extreme asociate în arealele urbane devine astfel imperativă.
Modificările semnificative ale frecvenței, duratei, intensității, magnitudinii și chiar a periodicității evenimentelor meteo-climatice extreme şi celor asociate lor (precum valuri de căldură, secete meteorologice și pedologice, precipitații în cantități ridicate pe o perioadă scurtă de timp, intensificări semnificative ale vântului) generează o presiune din ce în ce mai ridicată la nivelul ecosistemelor naturale, economiei și societății în ansamblu. Din acest motiv, promovarea de măsuri de atenuare și/sau adaptare la efectele schimbărilor climatice a devenit o preocupare tot mai frecventă a factorilor politici, instituțiilor publice, companiilor și chiar a cetățenilor la scară globală, națională și locală.

Ca stat membru al Uniunii Europene, România s-a implicat în mod responsabil în acest efort internațional. Prin natura activității sale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care joacă un rol important în îndeplinirea obligațiilor asumate, a conceput Strategia Națională privind Schimbările Climatice, document care oferă suportul, viziunea și reperele viitoarelor acțiuni concrete.
În urma activităților realizate în cadrul proiectului, care au implicat inclusiv discuții cu instituții publice și companii private, a rezultat Strategia și Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung.
Strategia și Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung (ADAPT Câmpulung) permite creșterea capacității municipiului de a se adapta la schimbările climatice, asigură implicarea reală a municipalității în eforturile globale şi naționale de atingere a neutralității climatice pentru orizontul 2050 și contribuie la îmbunătățirea capacității de adaptare a sistemelor naturale și antropice la schimbările climatice. ADAPT Câmpulung oferă un suport consistent pentru eforturile de atenuare și adaptare pentru toate sectoarele analizate: agricultură, silvicultură, resurse de apă, biodiversitate, energie, industrie, energie, transporturi, turism și activități recreative, sănătate publică, infrastructură și urbanism, asigurări, educație, informare și conștientizare. ADAPT Câmpulung contribuie la o mai bună înțelegere a impactului variabilității și schimbărilor climatice, analizând nevoile specifice de adaptare în aceste sectoare.

Obiective generale ale ADAPT CÂMPULUNG pentru Municipiul Câmpulung
Scopul ADAPT Câmpulung este de a contribui la creșterea rezilienței climatice a sistemelor naturale și antropice și de a orienta activitățile sociale și economice către neutralitatea climatică.
Pentru realizarea acestui scop, obiectivele generale ale ADAPT Câmpulung sunt:

 • O1. Promovarea de măsuri orientate spre asigurarea neutralității climatice la nivelul municipiului Câmpulung pentru orizontul 2050;
 • O2. Promovarea de măsuri orientate spre amplificarea capacității de adaptare la schimbări climatice a municipiului Câmpulung;
 • O3. Asigurarea fondului de date necesare gestionării aspectelor relevante pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în municipiul Câmpulung;
 • O4. Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității și a sprijinului acordat măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în municipiul Câmpulung;
 • O5. Întărirea capacității administrative și de management pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
 • O6. Cooperarea eficientă între toate categoriile de factori implicați (administrație, mediul de afaceri, societatea civilă) pentru îmbunătățirea eficienței măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Fiecare obiectiv enumerat mai sus este detaliat în Planul de acțiune pentru atenuare și adaptare la schimbări climatice al Municipiului Câmpulung pe Obiective specifice – Acțiuni – Domeniu de interes – Perioadă de implementare – Responsabil și Sursa de finanțare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • nota de fundamentare a proiectului;
 • expunerea de motive;
 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor;
 • textul complet al proiectului actului respectiv:
 • alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica (adresa de internet unde este publicată documentaţia);
 • la sediul instituţiei: Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31.10.2022:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 09.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei și Planului de Atenuare și Adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpulung, județul Argeș – ADAPT Câmpulung”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 31.10.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, interior 139, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Iuliana UNGUREANU.

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – "Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic"

Trimiteri propuneri: -

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung
Astăzi, 19.08.2022,
(data afişării)

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – „Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic”

Prin Cererea înregistrată sub numărul 24442 din 08.08.2022, doamna Osman Fidan depune documentația de urbanism PUZ conform avizului de oportunitate nr. 02/02.12.2021 și avizului C.J. Argeș nr. 20 / 29.07.2022 în vederea obținerii avizului Arhitectului Șef.
Se solicită aprobarea unei documentații PUZ pentru „Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic”, respectiv pentru suprafața de 22.039 mp reprezentând suprafața terenurilor cu nr. cad. 86827 (3943 mp), 86740 (6361 mp) 86808 (5066 mp) situate în extravilanul municipiului Câmpulung și 86395 (6669 mp) situat în intravilanul municipiului Câmpulung, conform documentației întocmite de SC SC DESENATURA_ATELIER DE PROIECTARE SRL.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • nota de fundamentare a proiectului;
 • expunerea de motive;
 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor;
 • textul complet al proiectului actului respectiv:
 • alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica (adresa de internet unde este publicată documentaţia);
 • la sediul instituţiei: Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 05.09.2022:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 09.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – „Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic””.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.09.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, interior 110, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Mădălina ZĂGĂRIN.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în data de 26.08.2022, ora 10,00 în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

,,INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN ȘI ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ PENTRU AMENAJARE ANSAMBLU TURISTIC ”
Amplasament: Câmpulung, strada Livadiei, nr. FN, județul Argeş
Beneficiar: OSMAN Fidan
Proiectant: S.C. BAUKUNST S.R.L./S.C. DESENATURA ATELIER PROIECTARE S.R.L. – urb. Florentin-Gheorghiță GUDILĂ

Observaţii și propuneri vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 26.08.2022.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local

Trimiteri propuneri: -

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung
Astăzi, 19.08.2022,
(data afişării)

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local.

Unul dintre instrumentele datoriei publice locale, prevăzut la art. 62 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă împrumuturile de la bănci comerciale sau de la alte instituții de credit, iar datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale împrumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din lege, precum şi din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz.
În prezent, Municipiul Câmpulung are în derulare un credit la Banca Comercială Română contractat în anul 2006, cu termen de rambursare martie 2031, având un sold de la 31.05.2022 în suma de 2.199.400 lei, pentru care în anul 2022, gradul maxim de îndatorare este de 1,19%, iar serviciul datoriei publice pe întreaga perioadă de rambursare, respectiv 2022-2031, este de 3.283.000 lei.
Prin contractarea creditului de investiții în suma de 55.000.000 lei, se va atinge în anul 2026 un grad maxim de îndatorare de 24,61%, care în perioada următoare până la aprobare, funcție de evoluția robor la 3 luni, se poate apropia de limita maximă de îndatorare prevăzută de lege de 30%, care arată dimensionarea corespunzatoare a creditului din punct de vedere al capacității de rambursare, al riscului de credit, iar serviciul total al datoriei publice în perioada 2022-2036 va fi de 99.588 mii lei.
Propunerea de aprobare a contractării unui împrumut intern în valoarea de 55.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public local are la baza analiza economico-financiară efectuată în scopul stabilirii gradului de îndatorare și a serviciului datoriei publice. Structura creditului de investiții propus:

 • suma împrumutată = 55.000.000 lei;
 • durata de creditare = 15 ani;
 • perioada de tragere = 3 ani;
 • perioada de grație = 3 ani,
 • perioada de rambursare = 144 rate lunare egale;
 • garantare = veniturile proprii ale Primăriei, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Evoluțiile pieței financiare din anul 2021 și prognozele pe 2022 au condus la necesitatea luări unor măsuri după cum urmează:
– Contractarea cât mai curând posibil a unui nou credit de 55 mil. lei pentru proiecte de investiții de interes public local având, în vedere în primul rând, faptul că plafoanele disponibile pentru contractare/tragere, pe anul în curs și anii următori se diminuează în ritm alert, semn că și alte unități administrativ-teritoriale au accelerat finalizarea invesțiilor propuse.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • nota de fundamentare a proiectului;
 • expunerea de motive;
 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor;
 • textul complet al proiectului actului respectiv;
 • alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica (adresa de internet unde este publicată documentaţia);
 • la sediul instituţiei : Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 05.09.2022:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://www.primariacampulung.ro/contact/;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 09.00 – 15.00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.09.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0248511034, interior 104, e-mail: primarie@primariacampulung.ro, persoană de contact: Violeta IARCA.

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Trimiteri propuneri: -

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.

Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung, înregistrat sub nr. 18949 / 16.06.2022 și Raportul de specialitate al Direcției economice și fiscale – Serviciul de Administrare Venituri înregistrat sub nr. 19025 / 17.06.2022, împreună cu anexele nr. 1-17, poate fi consultat la sediul UAT Câmpulung din strada Negru Vodă nr. 127 și pe site-ul instituției https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica.

La proiectul de hotărâre, persoanele fizice și juridice interesate, pot transmite și depune în scris, până la data de 10.07.2022, propuneri, sugestii sau opinii, direct la registratura instituției sau pe adresa de email a Primăriei: primarie@primariacampulung.ro, cu mențiunea „Propuneri, sugestii, recomandări la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023”.

MODERNIZARE FAȚADĂ EXISTENTĂ (SPĂLĂTORIE AUTO), EXTINDERE ACTIVITATE, CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

Trimiteri propuneri: -

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în data de 08.07.2022, ora 10,00 în sala mare a Primăriei Câmpulung se va organiza o şedinţă publică având pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal pentru:

,,MODERNIZARE FAȚADĂ EXISTENTĂ (SPĂLĂTORIE AUTO), EXTINDERE ACTIVITATE, CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”
Amplasament: Câmpulung, strada Frații Golești, nr. 30-34bis, județul Argeş
Beneficiar: S.C. RAMYCOM SERVICE S.R.L.
Proiectant: S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. Ioan-Augustin SUCIU

Observaţii și propuneri vor putea fi transmise în scris, numai după consultarea documentaţiei, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 08.07.2022.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

Consultare publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan și întocmire Regulament local de urbanism în vederea construirii - Unitate procesare fructe, punctul Fârțana – Borogani și Fârțana

Trimiteri propuneri: -

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan și întocmire Regulament local de urbanism în vederea construirii – „Unitate procesare fructe”, punctul Fârțana – Borogani și Fârțana, Municipiul Câmpulung, județul Argeș, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica – precum și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.
Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 18.03.2022 – 08.04.2022.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

– în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;

– prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;

– direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan și întocmire Regulament local de urbanism în vederea construirii – „Unitate procesare fructe”, punctul Fârțana – Borogani și Fârțana, Municipiul Câmpulung, județul Argeș”.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG Str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
Tel/fax: 0248511034, 0248510055;

Mobil: 0756.998.960
email: primarie@primariacampulung.ro

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan și întocmire Regulament local de urbanism în vederea construirii – „Unitate procesare fructe”, punctul Fârțana – Borogani și Fârțana, municipiul Câmpulung, județul Argeș, este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Documente anexate
Anunț.pdf
463.2 KB
PH PUZ.pdf
375.53 KB
PLANȘE.pdf
2273.34 KB
VOLUMUL 1.pdf
2386.04 KB
VOLUMUL 2.pdf
1188.53 KB

Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial - un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire

Trimiteri propuneri: -

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire”, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 09.02.2022 – 22.02.2022.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire” este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) "Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial - un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire"

Trimiteri propuneri: -

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire”, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 09.02.2022 – 22.02.2022.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise:

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire” este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire spălătorie auto self-service și branșamente la utilitățile existente

Trimiteri propuneri: -

Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supune consultării publicului „Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire spălătorie auto self-service și branșamente la utilitățile existente”, propus de Direcția tehnică și Urbanism – arhitect șef.

Documentul poate fi consultat pe site-ul https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica și la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung – Secretar general sau Direcția tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – arhitect șef.

Publicul este invitat să transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat în perioada 03.02.2022 – 15.02.2022.

Propunerile și sugestiile factorilor interesați vor fi transmise :

 • în scris, la adresa de e-mail primarie@primariacampulung.ro;
 • prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Câmpulung – Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;
 • direct la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Materialele transmise vor purta mențiunea : Recomandare privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Construire spălătorie auto self-service și branșamente la utilitățile existente”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu informarea asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Construire spălătorie auto self-service și branșamente la utilitățile existente” este doamna Mădălina ZĂGĂRIN – arhitect șef.

Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit pentru Municipiul Câmpulung

Trimiteri propuneri: -

Municipiul Câmpulung, împreună cu partenerii săi, Muzeul Municipal Câmpulung și Facultatea de Arhitectură din cadrul Univeristății Politehnica Timișoara, implementează în perioada 10 august -20 octombrie 2011 proiectul „Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit pentru Municipiul Câmpulung”, cu sprijinul financiar nerambursabil al Administrației Fondului Cultural Național.

Inițiativa Municipiului Câmpulung constituie o premieră la nivel na?ional în rândul comunităților locale din orașele mici si medii în domeniul dezvoltării urbane integrate și a protejării habitatului construit, pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor. Proiectul va contribui astfel la regenerarea urbană și la dezvoltarea socio-economică a Municipiului Câmpulung.

Proiectul contribuie la protejarea și valorificarea patrimoniului construit local prin elaborarea Codului patrimoniului construit al Municipiului Câmpulung, dar vine și în sprijinul cetățenilor și proprietarilor de monumente din Câmpulung, prin intermediul unui Manual de bune practici distribuit gratuit.

Principalele activități desfăurate în cadrul proiectului vor fi:

Pregătirea documentației pentru elaborarea Codului patrimoniului construit din Municipiul Câmpulung și a manualului de bune practici pentru proprietarii de monumente istorice și cetățenii din Câmpulung. O echipă interdisciplinară formată din specialiși în istoria artei, urbanism, arhitectură și comunicare publică va lucra alături de o echipă de tineri arhitecți din cadrul Facultății de Arhitectură – Univeristatea Politehnica Timișoara, integrând rezultatele cercetării din teren a acestora.
Activitatea de documentare este dublată de dezbateri publice asupra Codului patrimoniului construit cu cetățenii Muncipiului Câmpulung, în special cu proprietarii clădirilor din comunitate.

Elaborarea Codului patrimoniului construit al Municipiului Câmpulung în conformitate cu prevederile legislative aplicabile monumentelor istorice, ansamblurilor, zonelor protejate și zonelor de protecție, precum și a Manualului de bune practici în domeniul protecției monumentelor istorice sunt cele două instrumente ale autorității locale care vin în sprijinul cetățenilor și a prestatorilor de servicii din domeniul conservării, restaurării și protejării patrimoniului. Aprobate și adoptate la nivel local, prin Hotărâre a Consiliului, aceste documente vor constitui o fundamentare solidă pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului.

Manualul de bune practici va fi distribuit cu titlu gratuit proprietarilor și administratorilor de monumente istorice din Câmpulung. Mai mult, o echipă de tineri arhitecți din cadrul Facultății de Arhitectură din Timișoara va fi prezentă pe teren la finalul proiectului pentru a distribui manualul și pentru a comunica direct cu proprietarii de monumente istorice.

Pentru detalii privitoare la derularea proiectului „Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit pentru Municipiul Câmpulung”, ne puteți contacta la adresa municipiulcampulung@gmail.com