Puncte de interes

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Puncte de interes

Acasă > Puncte de interes

PUNCTE DE INTERES

PUNCTE DE INTERES

Câmpulungul este printre puţinele oraşe din Ţara Românească menţionat cu diferite denumiri în mai multe limbi de circulaţie internaţională; în anul 1495 este denumit Capologo, pentru prima dată pe o hartă a lumii (mapamond), întocmită pe FRA Mauro Camaldolese.

De asemenea, este un oraş cu o puternică identitate locală şi bogată tradiţie arhitecturală. Tradiţia şi aşezarea favorabilă dezvoltării economice au produs o frumoasă arhitectură istorică ce poate fi admirată la casele ţărăneşti realizate în stilul specific muscelean, în arhitectura vilelor aristocratice vechi situate în parcuri proprii şi care au aparţinut unor personalităţi marcante din viaţa politică şi culturală a ţării (Matei Drăghiceanu, Nicolae Grant, Eremia Grigorescu, arh. Al. Săvulescu, Eugeniu Stătescu, Mirea, Golescu, Oprea Iorgulescu, Anastase Ghica) sau în arhitectura clădirilor emblematice care găzduiesc în prezent sedii ale instituţiilor.

Stilurile arhitecturale din Câmpulung sunt diverse, cuprinzând de la specificul etnografic local la Art Nouveau, la stilul neoromânesc, Art Deco sau chiar International Modernist, cuprinse în minunate edificii care au dăinuit peste timp.

Astfel de bijuterii arhitectonice au conferit Câmpulungului statutul de oraş de patrimoniu cu peste 150 de edificii înscrise în Lista Naţională a Monumentelor Istorice, precum şi o vastă zonă istorică urbană protejată, declarată prin lege ca zonă de valoare excepţională pentru patrimoniul naţional.

Câmpulungul - un oraş nici prea mare, dar nici tocmai mic, numărat cu cele mai vechi oraşe din ţară. Câmpulungul de Muscel s-a conturat, de la bun început, sub semnul privilegiului. Privilegiul de a fi bine aşezat, dublat de cel dobândit de oamenii săi, a atras, cu timpul, şi altele asemenea. Aici s-au tipărit cărţi, încă din zorii tiparului românesc, aici au fost şcoli bune şi la îndemână, care au dat de-a lungul timpului mari figuri. Alături de călători vestiţi, cum au fost Paul din Alep, spre exemplu, fiii obştii au menţionat constant în scrierile lor această aşezare, făcând din acest oraş, după ştiinţa noastră, unul dintre cele mai bine documentate oraşe din Ţara Românească. Câmpulung Muscel a fost martor al multor scene tensionate din istoria românilor, dar a oferit şi timpul de răgaz şi refacere pentru feţe subţiri. Şi poate nu în ultimul rând, acest câmp lung, oferit cu prisosinţă Râului Târgului, s-a remarcat printr-o constantă preocupare a locuitorilor săi pentru o bună gospodărire a urbei lor natale. Declarat staţiune climatică prin Decretul regal nr. 411 din 10 februarie 1925, Câmpulungul Muscelului concurează până astăzi, din punct de vedere turistic, cu Branul.

Datorită capitalului natural de care dispune municipiul Câmpulung oferă numeroase posibilităţi pentru practicarea turismului cultural şi a turismului de agrement. Pentru amatorii de turism montan, Câmpulungul este punctul de plecare către o serie de zone cu potenţial turistic ridicat. De aici se poate ajunge pe trei masive muntoase: masivul Iezer-Păpuşa, masivul Piatra Craiului şi masivul Leaota. Pe lângă frumuseţea traseelor, masivele reprezintă puncte de atracţie şi datorită lacului Iezer, lac de natură vulcanică, Cheilor Dâmbovicioarei cu pereţi verticali pentru practicarea alpinismului şi peşteri; flora şi fauna din zonă sunt, de asemena, deosebite: garofiţa Pietrei Craiului roz, garofiţa albă, floarea-de-colţ, papucul doamnei, genţiana, capra neagră, fiind specii protejate prin lege.

Panorama Campulung