Registru de hotărâri - Consiliul Local

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Registru de hotărâri - Consiliul Local

Acasă > Registru de hotărâri - Consiliul Local

LISTA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Nr HCL HCLnr/Anul Luna/Anul Data adoptării Titlul proiectului de hotărâre al Consiliului Local
1 HCL1/2024 Ian/2024 08.01.2024 Hotărâre privind stabilirea, începând cu 01 ianuarie 2024, a nivelului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici beneficiari ai serviciului public de salubrizare al Municipiului Câmpulung
2 HCL2/2024 Ian/2024 19.01.2024 Hotărâre privind stabilirea ofertei de vânzare a unui pachet de 3% acțiuni deținute de Municipiul Câmpulung la societatea EDILUL CGA S.A., aprobarea prețului de vânzare și a procedurii de vânzare
3 HCL3/2024 Ian/2024 19.01.2024 Hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de viceprimar al Municipiului Câmpulung a domnului Constantin ȚURȚULEA ca urmare a demisiei
4 HCL4/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind categoriile de tarife și taxe practicate de S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu 01.02.2024
5 HCL5/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare ce vor fi aplicate de SC EDILUL CGA SA
6 HCL6/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind aprobarea nivelului redevenței datorate de SC EDILUL CGA SA pentru anul 2024, până la 17.03.2024, data expirării contractului de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
7 HCL7/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 29.11.2023 privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea preţului de vânzare al apartamentului şi a cotelor indivize aferente acestuia, apartament situat în Municipiul Câmpulung
8 HCL8/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Theodor Aman"
9 HCL9/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind aprobarea organizării concursului/examenului de management la Muzeul Municipal Câmpulung
10 HCL10/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaționale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Câmpulung și în serviciile publice subordonate acestora, începând cu luna februarie 2024
11 HCL11/2024 Ian/2024 31.01.2024 Hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung
12 HCL12/2024 Feb/2024 07.02.2024 Hotărâre privind aprobarea preluării personalului medico-sanitar din cadrul Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfântul Nicolae” Câmpulung
13 HCL13/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș"
14 HCL14/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a valorii proiectului "Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung", cod SMIS 127042
15 HCL15/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de stații de așteptare SMART”
16 HCL16/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 144.238 acțiuni deținute de Municipiul Câmpulung la societatea EDILUL CGA SA (etapa I)
17 HCL17/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Dan Barbilian, Județul Argeș”
18 HCL18/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Școlii Generale nr. 6, județul Argeș”
19 HCL19/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 7816/15.03.2021 încheiat între Municipiul Câmpulung și SOCIETATEA PIEȚE-SERVICII COMUNITARE Muscel SRL
20 HCL20/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung
21 HCL21/2024 Feb/2024 20.02.2024 Hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Dinicu Golescu
22 HCL22/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027
23 HCL23/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a secretarului general al Municipiului Câmpulung
24 HCL24/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară Clădire Cazare Aferentă Colegiului Pedagogic "Carol I" Câmpulung, județul Argeș”
25 HCL25/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei Spitalului Municipal Câmpulung
26 HCL26/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind modificarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Câmpulung și Comuna Valea Mare Pravăț, în scopul implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze și microbuze electrice și stații de încărcare”
27 HCL27/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
28 HCL28/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat aferent, a indicatorilor tehnico-economici și a valorii proiectului „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042
29 HCL29/2024 Feb/2024 29.02.2024 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170 / 21.08.2023 pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA 7 – Transformare digitală – INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice pentru proiectul "Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung"
30 HCL30/2024 Mar/2024 07.03.2024 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor societății EDILUL CGA SA și avizarea modificării actului constitutiv al acesteia
31 HCL31/2024 Mar/2024 07.03.2024 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Edilul C.G.A. S.A.
32 HCL32/2024 Mar/2024 07.03.2024 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Asociația Act for Tomorrow
33 HCL33/2024 Mar/2024 07.03.2024 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Maior Giurăscu, nr. 5, județul Argeș – Casa Bratu
1 HCL1/2023 Ian/2023 11.01.2023 Hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”
2 HCL2/2023 Ian/2023 11.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect
3 HCL3/2023 Ian/2023 11.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 / 15.04.2022 pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel"
4 HCL4/2023 Ian/2023 11.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104 / 15.04.2022 pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovarea energetică a Sectiei de Psihiatrie, ORL si Oftalmologie a Spitalului Municipal Câmpulung”
5 HCL5/2023 Ian/2023 17.01.2023 Hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 15.04.2022 pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel"
6 HCL6/2023 Ian/2023 17.01.2023 Hotărâre privind modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 la HCL nr. 253 / 14.12.2022 privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung"
7 HCL7/2023 Ian/2023 17.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 29.06.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung"
8 HCL8/2023 Ian/2023 17.01.2023 Hotărâre privind modificarea HCL nr 113 / 28.04.2022 privind depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru ”Renovarea energetică a Pavilionului Administrativ al Spitalului Municipiului Câmpulung”
9 HCL9/2023 Ian/2023 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire locuințe de vacanță P+1E+M și împrejmuire teren – strada Gruiului, CF 86455
10 HCL10/2023 Ian/2023 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2023
11 HCL11/2023 Ian/2023 31.01.2023 Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenti pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2023
12 HCL12/2023 Ian/2023 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 3429, înscris în cartea funciară nr. 83411 a Municipiului Câmpulung
13 HCL13/2023 Ian/2023 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Câmpulung în cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS – SII MMSS" cod SMIS 2014+ 130963
14 HCL14/2023 Ian/2023 31.01.2023 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind administrarea S.C. PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.
15 HCL15/2023 Feb/2023 13.02.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpulung pe anul 2023 și estimarile pe anii 2024-2026
16 HCL16/2023 Feb/2023 13.02.2023 Hotărâre privind menținerea avizului favorabil pentru înființarea Centrului Național Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor – atletism (CNOPJ) în cadrul Liceului cu Program Sportiv Câmpulung
17 HCL17/2023 Feb/2023 13.02.2023 Hotărâre privind înlocuirea domnului Mirea Dorin din consiliul de administrație al Colegiului Național Carol I
18 HCL18/2023 Feb/2023 13.02.2023 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor din Consiliul de Administrație al SC EDILUL CGA SA în vederea reînnoirii mandatelor
19 HCL19/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung – Școala Grădiște"
20 HCL20/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung” – Școala Grădiște"
21 HCL21/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principaililor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu şi Şoseaua Naţională în Municipiul Câmpulung"
22 HCL22/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 29.06.2020 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung"
23 HCL23/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii)” – Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii"
24 HCL24/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141 din 26.11.2020 având ca obiect aprobarea depunerii proiectului Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii” – extras din documentația „Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii)” în cadrul Fișa intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL, apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
25 HCL25/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General și a princililor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
26 HCL26/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 / 26.11.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
27 HCL27/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
28 HCL28/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 / 09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
29 HCL29/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung"
30 HCL30/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 / 09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung"
31 HCL31/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
32 HCL32/2023 Feb/2023 16.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 / 09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
33 HCL33/2023 Feb/2023 21.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 28.05.2020 ce are ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere rețele de canalizare menajeră în Municipiul Câmpulung"
34 HCL34/2023 Feb/2023 21.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea canalizare în Municipiul Câmpulung"
35 HCL35/2023 Feb/2023 21.02.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare și rețea de alimentare cu apă în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”
36 HCL36/2023 Feb/2023 22.02.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovare energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Sf Marina – structura M. Basarab"
37 HCL37/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a secretarului general al Municipiului Câmpulung
38 HCL38/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea preluării Cinematografului BALADA (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. România-Film în domeniul public al Municipiului Câmpulung și administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
39 HCL39/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaționale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung și în serviciile publice subordonate acestora, începând cu luna februarie 2023
40 HCL40/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru anul 2023
41 HCL41/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului Local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Nae Leonard nr. 6, bloc A10, parter, spațiu comercial 3, județul Argeș, compus din construcție cu destinație de spațiu comercial, cu suprafața utilă de 74,80 mp, identificată cu număr cadastral 80384-C1–U50 și teren având suprafața totală de 25,81 mp. din care (i) teren indiviz cu suprafața de 14,37 mp aferent construcției, parte din terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Nae Leonard ( fostă Nicu Leonard ) nr.6, județul Argeș, cu suprafața de totală de 2,323 mp. înscris în Cartea Funciară nr. 80384 ( nr. CF vechi 746) a Municipiului Câmpulung, identificat cu nr. cadastral 80384 ( nr.cadastral vechi 239 ), și (ii) teren exclusiv aferent construcției, cu suprafața de 11,44 mp
42 HCL42/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
43 HCL43/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
44 HCL44/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung – Școala Grădiște"
45 HCL45/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung” – Școala Grădiște"
46 HCL46/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
47 HCL47/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 din 26.11.2020 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
48 HCL48/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului de investiții "Extinderea sistemului de canalizare pe str. G. Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor"
49 HCL49/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 / 09.11.2022 având ca obiect aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului "Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor"
50 HCL50/2023 Feb/2023 23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. având ca autoritate tutelară Municipiul Câmpulung
51 HCL51/2023 Mar/2023 14.03.2023 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea SC EDILUL CGA SA
52 HCL52/2023 Mar/2023 14.03.2023 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului Local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Petre Zamfirescu nr. 11, județul Argeș
53 HCL53/2023 Mar/2023 14.03.2023 Hotărâre privind suplimentarea numărului burselor școlare ce se vor acorda din bugetul local al Municipiului Câmpulung elevilor din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023
54 HCL54/2023 Mar/2023 14.03.2023 Hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al SC EDILUL CGA SA Câmpulung
55 HCL55/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Colegiul Tehnic Câmpulung"
56 HCL56/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung"
57 HCL57/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Theodor Aman"
58 HCL58/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung"
59 HCL59/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2A Turn – Vișoi"
60 HCL60/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri 1 – 4 Rotunda"
61 HCL61/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2B Turn – Vișoi"
62 HCL62/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 30.06.2022 cu privire la asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică
63 HCL63/2023 Mar/2023 20.03.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
64 HCL64/2023 Mar/2023 27.03.2023 Hotărâre aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 11 Vișoi"
65 HCL65/2023 Mar/2023 27.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 12 Vișoi"
66 HCL66/2023 Mar/2023 27.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 13 Vișoi"
67 HCL67/2023 Mar/2023 27.03.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Câmpulung”
68 HCL68/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
69 HCL69/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – "Modernizare fațadă clădire existentă (spălătorie auto), extindere activitate, construire spălătorie auto și împrejmuire parțială teren"
70 HCL70/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism
71 HCL71/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificarea tarifului de distanță maximal pentru transportul public local de persoane în regim de taxi în Municipiul Câmpulung
72 HCL72/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative la nivelul Municipiului Câmpulung - ediția 2023
73 HCL73/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate în vederea delegării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv analiza beneficiilor constituirii unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
74 HCL74/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării contractului nr. 39965/8973/16.12.2022 încheiat cu societatea Edilul CGA S.A.
75 HCL75/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafată de 3,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Campulung, situat în Câmpulung, str. Emil Gârleanu, nr.11, bl. 24, sc. D, parter, ap. 3, judetul Arges, pentru schimbare parțială a destinației (executarea unui podest – trepte – pentru acces din exterior
76 HCL76/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupat de construcții provizorii (garaje, copertine)
77 HCL77/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract / acord de parteneriat încheiat între Municipiul Câmpulung și S.C. SDG ARGES COMPLET S.R.L. pentru desfășurarea de campanii de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la gospodăriile particulare de pe raza Municipiului Câmpulung
78 HCL78/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2023 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
79 HCL79/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare ce vor fi aplicate de SC EDILUL CGA SA
80 HCL80/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Municipiul Câmpulung, județul Argeș
81 HCL81/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
82 HCL82/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
83 HCL83/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.
84 HCL84/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 1662 din Anexa nr. 3 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung
85 HCL85/2023 Mar/2023 30.03.2023 Hotărâre privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Câmpulung
86 HCL86/2023 Apr/2023 19.04.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Dotarea Municipiului Câmpulung cu insule ecologice digitalizate"
87 HCL87/2023 Apr/2023 19.04.2023 Hotărâre aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
88 HCL88/2023 Apr/2023 25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
89 HCL89/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2022
90 HCL90/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2023
91 HCL91/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind înlocuirea unui membru din comisia de verificare a situațiilor de lucrări și stadiului fizic la obiectivul de investiții “Bloc de locuințe sociale – 50 apartamente” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 29.07.2022
92 HCL92/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de clasare a Municipiului Câmpulung ca stațiune turistică de interes național
93 HCL93/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind actualizarea Devizului General și Indicatorilor Tehnico Economici aferenti obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung"
94 HCL94/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/09.01.2022 având ca subiect aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul " Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung"
95 HCL95/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
96 HCL96/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță privind elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
97 HCL97/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 39 din 23.03.2023 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaționale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Câmpulung și în serviciile publice subordonate acestora, începând cu luna februarie 2023
98 HCL98/2023 Apr/2023 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în dosarul nr. 5568/109/2022
99 HCL99/2023 Mai/2023 12.05.2023 Hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru consiliul de administrație la S.C. EDILUL CGA S.A.
100 HCL100/2023 Mai/2023 12.05.2023 Hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru de consiliul de administrație la S.C. PIEȚE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.
101 HCL101/2023 Mai/2023 12.05.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în rețeaua europeană a aleșilor locali din cadrul Programului Construim Europa împreună cu autoritățile locale (Building Europe with Local Councillors - BELC)
102 HCL102/2023 Mai/2023 12.05.2023 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2023, pe pășunile aflate în proprietatea Municipiului Câmpulung, altele decât cele închiriate sau concesionate
103 HCL103/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea Strategiei și a Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpulung, județul Argeș – ADAPT Câmpulung –
104 HCL104/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City a Municipiului Câmpulung 2023-2030
105 HCL105/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
106 HCL106/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului burselor scolare ce se vor acorda din bugetul local al Municipiului Câmpulung elevilor din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023
107 HCL107/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
108 HCL108/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/09.01.2022 având ca subiect aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
109 HCL109/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții ”Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
110 HCL110/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
111 HCL111/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Casa de Cultură ”Tudor Mușatescu” Câmpulung
112 HCL112/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură ”Tudor Mușatescu” Câmpulung
113 HCL113/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Eficientizare energetică Corp Clădire Atelier – Colegiul Tehnic Câmpulung”
114 HCL114/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Sectiei de Psihiatrie, ORL si Oftalmologie a Spitalului Municipal Câmpulung”
115 HCL115/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale Nanu Muscel”
116 HCL116/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Pavilionului Administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung”
117 HCL117/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Eficientizare energetică – blocuri 5, 6, 7 și 8 zona Rotunda”
118 HCL118/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind repartizarea profitului net înregistrat de S.C. Edilul C.G.A. S.A. la 31.12.2022
119 HCL119/2023 Mai/2023 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru S.C. EDILUL C.G.A. S.A.
120 HCL120/2023 Iun/2023 08.06.2023 Hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei consiliului de administrație și a profilului candidatului consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung
121 HCL121/2023 Iun/2023 08.06.2023 Hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei consiliului de administrație și a profilului candidatului consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. EDILUL CGA S.A. având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung
122 HCL122/2023 Iun/2023 08.06.2023 Hotărâre privind aprobarea colaborării/parteneriatului între UAT Municipiul Câmpulung și Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș în vederea depunerii cererii de finanțare pentru apelul de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 : Educație - Reforma 6 : Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționare de microbuze verzi
123 HCL123/2023 Iun/2023 08.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 122 din 30.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a locuinţelor proprietate privată a Municipiului Câmpulung
124 HCL124/2023 Iun/2023 08.06.2023 Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Municipiului Câmpulung la Popovo, Bulgaria
125 HCL125/2023 Iun/2023 20.06.2023 Hotărâre rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
126 HCL126/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
127 HCL127/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind aprobarea aprobarea listei de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor de tip ANL aflate pe raza municipiului Câmpulung
128 HCL128/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor nr. 426, 427 și 1930 din Anexa nr. 3 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung
129 HCL129/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 5,94 mp aparținând domeniului public al Municipiului Campulung, situat în Câmpulung, str. Cpt. Ion Becleanu, nr. 10, bl. C9, sc. D, parter, ap. 3, județul Argeș, în vederea edificării unui balcoan în proiecție aferent apartamentului proprietate personală a lui Talabă Ionuț-Cristinel
130 HCL130/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind aprobarea repoziționării suprafeței de teren, dată în folosință gratuită Parohiei cu hramul Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Mucenic Fanurie conform HCL nr. 14 din 31.01.2008
131 HCL131/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
132 HCL132/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind propunerea de prelungire a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. EDILUL CGA S.A.
133 HCL133/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2023
134 HCL134/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 22.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovare energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Sf Marina – structura M. Basarab"
135 HCL135/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 20.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2B Turn – Vișoi"
136 HCL136/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59 din 20.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2A Turn – Vișoi"
137 HCL137/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56 din 20.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung"
138 HCL138/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 20.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung"
139 HCL139/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 11”
140 HCL140/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 13 Vișoi"
141 HCL141/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 27.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 12 Vișoi"
142 HCL142/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din 30.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”
143 HCL143/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 30.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Pavilionului Administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung”
144 HCL144/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 30.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Secției de Psihiatrie, ORL și Oftalmologie a Spitalului Municipal Câmpulung”
145 HCL145/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113 din 30.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Eficientizare energetică Corp Clădire Atelier – Colegiul Tehnic Câmpulung”
146 HCL146/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 – lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Câmpulung, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Câmpulung, puse la dispoziție în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului către SC EDILUL CGA S.A.
147 HCL147/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind modificarea Listei evenimentelor ce vor avea loc în cursul anului 2023
148 HCL148/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind completarea poziției nr. 87 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 25.03.2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Câmpulung, Cap. "Fond locativ"
149 HCL149/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind aprobarea Programului evenimentului „Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia XXIII
150 HCL150/2023 Iun/2023 29.06.2023 Hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți
151 HCL151/2023 Iul/2023 17.07.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
152 HCL152/2023 Iul/2023 17.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 20.03.2023 aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidentiale multifamiliale - blocuri 1-4 Rotunda"
153 HCL153/2023 Iul/2023 17.07.2023 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii în cadrul evenimentului ,,Zilele Municipiului Campulung” , ediția a XXIII-a
154 HCL154/2023 Iul/2023 21.07.2023 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe – Gabriel NEACȘU și vacantarea acestuia
155 HCL155/2023 Iul/2023 21.07.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul "Înființare centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice “A doua casă” în cadrul apelului de proiecte competitive ”PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.4 - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, ținta 400 - Operaționalizarea centrelor de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă
156 HCL156/2023 Iul/2023 21.07.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
157 HCL157/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2023
158 HCL158/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind însușirea Raportului privind informarea şi consultarea publicului pentru documentația "actualizarea planului urbanistic general al Municipiului Câmpulung” – completare la Raportul nr. 38357 din 17.12.2021
159 HCL159/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, restaurare și punere în valoare clădirea Primăriei Municipiului Câmpulung”
160 HCL160/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor”
161 HCL161/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea atribuirii "Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică", prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
162 HCL162/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 20.03.2023 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale Theodor Aman"
163 HCL163/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 51 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Câmpulung
164 HCL164/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 20.03.2023 aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung"
165 HCL165/2023 Iul/2023 31.07.2023 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri legate de Nota de constatare nr. 110582/04.07.2023 a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene - Directia Generala Programe Europene Capital Uman
166 HCL166/2023 Aug/2023 04.08.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
167 HCL167/2023 Aug/2023 21.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și de canalizare în municipiul Câmpulung
168 HCL168/2023 Aug/2023 21.08.2023 Hotărâre privind transferul soldului contului special constituit pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea Pieței Centrale Câmpulung Muscel” de la S.C. Piețe – Servicii Comunitare Muscel SRL în bugetul local al U.A.T. Municipiului Câmpulung
169 HCL169/2023 Aug/2023 21.08.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA 7 – Transformare digitală – INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice pentru proiectul "Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Muscel"
170 HCL170/2023 Aug/2023 21.08.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA 7 – Transformare digitală – INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice pentru proiectul "Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung"
171 HCL171/2023 Aug/2023 21.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
172 HCL172/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind actualizarea și punerea în aplicare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Câmpulung – 2023
173 HCL173/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-primire a Cinematografului BALADA (construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. România-Film în domeniul public al Municipiului Câmpulung și administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung și însușirea procesului-verbal de predare-primire, precum și cu privire la completarea inventarului public
174 HCL174/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
175 HCL175/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scoaterea din evidențele contabilitale și din administrare lor de la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
176 HCL176/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
177 HCL177/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
178 HCL178/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor nr. 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1800, 1801, 1802 din Anexa nr. 3 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung
179 HCL179/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Câmpulung, prin Consiliul Local, şi Federaţia Română de Ciclism, prin Clubul Sportiv MTB Academy, în vederea susţinerii competiţiei sportive „Campionatul Național XCE” și „Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO”, desfăşurate în perioada 23 – 24 septembrie 2023
180 HCL180/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 20.03.2023 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale - blocuri 1-4 Rotunda"
181 HCL181/2023 Aug/2023 31.08.2023 Hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a Contractelor de închiriere nr. 195 / 03.06.2013 și 137 / 10.12.2019, încheiate între Municipiul Câmpulung și MBD &PRO CONSTRUCT TECHNOLOGY SRL
182 HCL182/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunelor Albeștii de Muscel, Bughea de Sus, Lerești, Mioarele, Schitu Golești, Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Muscel”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică
183 HCL183/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
184 HCL184/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind neasumarea responsabilității de către U.A.T. Municipiul Câmpulung a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2023 – 2024
185 HCL185/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Câmpulung, pentru anul școlar 2023 – 2024
186 HCL186/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar în cadrul unităților de învățământ de pe raza Municipiului Câmpulung, pentru anul școlar 2023 – 2024
187 HCL187/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul unităților de învățământ de pe raza Municipiului Câmpulung
188 HCL188/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpulung, a construcțiilor C2 (hala Piața Centrală) și C4 (local magazine) situate în Municipiul Câmpulung, str. Piata Jurământului, nr. 1, în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire Hală Piață Centrală” în Municipiul Câmpulung
189 HCL189/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind valorificarea fierului vechi nedebitat rezultat din desființarea construcțiilor C2 (hala Piața Centrală) și C4 (local magazine) situate în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului, nr. 1
190 HCL190/2023 Sep/2023 18.09.2023 Hotărâre privind propunerea numirii în funcția de membru în Consiliului de Administrație al S.C. EDILUL CGA S.A. a candidaților înscriși pe lista scurtă
191 HCL191/2023 Sep/2023 27.09.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
192 HCL192/2023 Sep/2023 27.09.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Câmpulung, prin Consiliul Local, şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv, prin Clubul Sportiv BROTHER MOTORSPORT, în vederea susţinerii competiţiei sportive „TROFEUL CÂMPULUNG MUSCEL 2023 ” în perioada 21 – 22 octombrie 2023
193 HCL193/2023 Sep/2023 27.09.2023 Hotărâre privind modificarea Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune nr. 7816/15.03.2021 încheiat între Municipiul Câmpulung și SC PIEȚE-SERVICII COMUNITARE Muscel SRL
194 HCL194/2023 Sep/2023 27.09.2023 Hotărâre privind însușirea Contractului de sponsorizare S271-R102 din 29.08.2023 Order RO01_SI_CECR / 30315 din 19.09.2023 încheiat între Holcim (România) S.A. și Municipiul Câmpulung
195 HCL195/2023 Oct/2023 12.10.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
196 HCL196/2023 Oct/2023 12.10.2023 Hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 185 din 18.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Câmpulung, pentru anul școlar 2023 – 2024
197 HCL197/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
198 HCL198/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind modificarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ ce va funcţiona în anul școlar 2023 – 2024 în Municipiul Câmpulung
199 HCL199/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate în Municipiul Câmpulung”
200 HCL200/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung"
201 HCL201/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 55 din 20.03.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Colegiul Tehnic Câmpulung"
202 HCL202/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 56 din 20.03.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung"
203 HCL203/2023 Oct/2023 23.10.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de Colaborare încheiat între U.A.T. Municipiul Campulung și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - C.N.A.I.R., pentru “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii”, aprobat prin HCL nr. 174/2022
204 HCL204/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2023
205 HCL205/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind înfiinţarea serviciului social Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu dizabilități, prevăzut în cadrul proiectului proiectului "Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung", POCU /717/5/1/155642, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Câmpulung
206 HCL206/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Consiliul de Administrație al Muzeului Municipal Câmpulung
207 HCL207/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș
208 HCL208/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind aprobarea NORMELOR TEHNICE privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere amplasate pe drumuri de interes local din municipiul Câmpulung, județul Argeș
209 HCL209/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind suplimentarea sumei utilizate din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2023
210 HCL210/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii "Actului aditional nr. 1 la Contractul nr. 002 / 04.01.2023 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în stația de transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș"
211 HCL211/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind însușirea locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din zona Grui, ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere
212 HCL212/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind corectarea Hotărârii nr. 197 din 23.10.2023 de rectificare a bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
213 HCL213/2023 Oct/2023 31.10.2023 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Câmpulung în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar Spiru Haret Câmpulung de pe raza Municipiului Câmpulung
214 HCL214/2023 Noi/2023 13.11.2023 Hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilelor - teren în suprafață de 7.624 mp și teren în suprafață de 1102 mp în vederea implementării unor proiecte ce contribuie la dezvoltarea comunității locale
215 HCL215/2023 Noi/2023 13.11.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect
216 HCL216/2023 Noi/2023 17.11.2023 Hotărâre privind proiectul de hotărâre privind serviciilor de reprezentare juridică pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în dosarul nr. 5522/109/2023, aflat pe rolul Tribunalului Argeș
217 HCL217/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri 1 – 4 Rotunda", precum și a cheltuielilor aferente
218 HCL218/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri 5 – 8 Rotunda", precum și a cheltuielilor aferente
219 HCL219/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2A Turn – Vișoi", precum și a cheltuielilor aferente
220 HCL220/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2B Turn – Vișoi", precum și a cheltuielilor aferente
221 HCL221/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 11 Vișoi", precum și a cheltuielilor aferente
222 HCL222/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 12 Vișoi", precum și a cheltuielilor aferente
223 HCL223/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 13 Vișoi", precum și a cheltuielilor aferente
224 HCL224/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung", precum și a cheltuielilor aferente
225 HCL225/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică la Colegiul Tehnic Câmpulung", precum și a cheltuielilor aferente
226 HCL226/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică Corp Clădire Atelier – Colegiul Tehnic Câmpulung", precum și a cheltuielilor aferente
227 HCL227/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel", precum și a cheltuielilor aferente
228 HCL228/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Pavilionului Administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung", precum și a cheltuielilor aferente
229 HCL229/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Secției de Psihiatrie, ORL și Oftalmologie a Spitalului Municipal Câmpulung", precum și a cheltuielilor aferente
230 HCL230/2023 Noi/2023 27.11.2023 Hotărâre privind schimbarea destinației imobilelor – teren în suprafață de 7.624 mp și teren în suprafață de 1.102 mp în vederea implementării unor proiecte ce contribuie la dezvoltarea comunității locale
231 HCL231/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al UAT Municipiul Câmpulung 2023 - 2025
232 HCL232/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale atribuite unor persoane fizice din fondul locativ al Municipiului Câmpulung
233 HCL233/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea Situației privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominală a chiriei aferente locuinţelor sociale din fondul locativ al Municipiului Câmpulung
234 HCL234/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafată de 2,25 mp aparținând domeniului public al Municipiului Campulung, situat în Câmpulung, str. Emil Gârleanu, nr. 7, judetul Arges, în vederea edificării unui balcon în proiecție aferent apartamentului proprietate personală a domnului Gioarsă Gabriel
235 HCL235/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune a serviciului de transport public local de călători nr. 510/10.01.2020
236 HCL236/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
237 HCL237/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului maxim al posturilor aferente Municipiului Câmpulung
238 HCL238/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea vânzării și încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru apartamentul şi cotele indivize aferente acestuia, apartament situat în Municipiul Câmpulung, strada Şoseaua Naţională, nr. 169, bloc A3, scara A, et. parter, ap. 1
239 HCL239/2023 Noi/2023 29.11.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216 din 17.11.2023 privind achiziționarea serviciilor de reprezentare juridică pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în dosarul nr. 5522/109/2023, aflat pe rolul Tribunalului Argeș
240 HCL240/2023 Dec/2023 07.12.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
241 HCL241/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării integrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477
242 HCL242/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
243 HCL243/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491
244 HCL244/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
245 HCL245/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155462
246 HCL246/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155462, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
247 HCL247/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate în Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155490
248 HCL248/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate în Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155490, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
249 HCL249/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155479
250 HCL250/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155479, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
251 HCL251/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155475
252 HCL252/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155475, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
253 HCL253/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476
254 HCL254/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
255 HCL255/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii" , cod SMIS 155489
256 HCL256/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii" , cod SMIS 155489, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
257 HCL257/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung", cod SMIS 151686
258 HCL258/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung", cod SMIS 151686, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
259 HCL259/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general precum și aprobarea depunerii unei cereri de finanțare pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică pentru Sala de Atletism și Sala de Gimnastică - Liceul cu Program Sportiv Câmpulung
260 HCL260/2023 Dec/2023 10.12.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general precum și aprobarea depunerii unei cereri de finanțare pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică la Școala Oprea Iorgulescu - Corp Nou”
261 HCL261/2023 Dec/2023 14.12.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
262 HCL262/2023 Dec/2023 14.12.2023 Hotărâre privind aprobarea menținerii contractului de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Câmpulung 39965/8973/16.12.2022 încheiat cu Edilul CGA S.A. pentru o perioadă de 3 luni începând cu data de 17.12.2023, în vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
263 HCL263/2023 Dec/2023 14.12.2023 Hotărâre privind aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 13.12.2023
264 HCL264/2023 Dec/2023 14.12.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al S.C. Edilul CGA S.A.
265 HCL265/2023 Dec/2023 18.12.2023 Hotărâre privind înfiinţarea serviciului social "Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice", prevăzut în cadrul proiectului proiectului "Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung", POCU/717/5/1/155642, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Câmpulung
266 HCL266/2023 Dec/2023 21.12.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2023
267 HCL267/2023 Dec/2023 27.12.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării intregrale din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042
268 HCL268/2023 Dec/2023 27.12.2023 Hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042
269 HCL269/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
270 HCL270/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024
271 HCL271/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2024
272 HCL272/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind însușirea locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din zona Vișoi, ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere
273 HCL273/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Realizarea unui centru medicosocial integrat în ZUM Pescăreasa" cod SMIS 155477
274 HCL274/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor" cod SMIS 155475
275 HCL275/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491
276 HCL276/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung ocupate de căi de acces de către persoane fizice
277 HCL277/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine)
278 HCL278/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații comerciale, sedii partide și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de închiriere de societăți comerciale, partide politice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
279 HCL279/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.02.2018 pentru aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comerț, transport, conservarea și protectia mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții
280 HCL280/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
281 HCL281/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii", cod SMIS 155489
282 HCL282/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155479
283 HCL283/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Câmpulung, începând cu luna decembrie 2023
284 HCL284/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind subvenționarea de la bugetul local a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice care au beneficiat de scutire în anul 2023 conform H.C.L. nr. 7/31.01.2019
285 HCL285/2023 Dec/2023 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții, Organigramei și a Actului adițional nr. 2 la Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Spitalului Municipal Câmpulung
286 HCL286/2023 Dec/2023 29.12.2023 Hotărâre privind atribuirea către societatea EDILUL C.G.A . S.A. a contractului având ca obiect servicii de întreținere și funcționare în condiții optime a Bazinului Municipal de Înot Câmpulung, situat în strada Ion Dragalina, cartier Grui
287 HCL287/2023 Dec/2023 29.12.2023 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții reabilitare instalații electrice la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, depus în cadrul proiectului cu titlul ,,Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, cod SMIS 151686
288 HCL288/2023 Dec/2023 29.12.2023 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții reabilitare instalații electrice la Spitalul Municipal Câmpulung - Pavilion C3, depus în cadrul proiectului cu titlul ,,Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, cod SMIS 151686
289 HCL289/2023 Dec/2023 29.12.2023 Hotărâre privind reţeaua unităţilor de învăţământ ce va funcţiona în anul școlar 2024 – 2025 în Municipiul Câmpulung
1 HCL1/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Pârșenilor și Leculești din ZUM Cazărmilor ”
2 HCL2/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Asfaltarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor ”
3 HCL3/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Extinderea rețelei de distribuțiea gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din unicipiul Câmpulung “
4 HCL4/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung ”
5 HCL5/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor ”
6 HCL6/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor ”
7 HCL7/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Realizarea unui centru medico-social “
8 HCL8/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa ”
9 HCL9/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie “
10 HCL10/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie ”
11 HCL11/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului Municipal Câmpulung
12 HCL12/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
13 HCL13/2022 Ian/2022 09.01.2022 Hotărâre cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș” aprobați prin Horărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 208 din 13.12.2021
14 HCL14/2022 Ian/2022 17.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat și depunerea proiectului Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung în cadrul apelului lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel în vederea accesării fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.
15 HCL15/2022 Ian/2022 31.01.2022 Hotărâre cu privire la desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a secretarului general al Municipiului Câmpulung
16 HCL16/2022 Ian/2022 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare a Municipiului Câmpulung, a Primăriei Municipiului Câmpulung și a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru promovarea unor acțiuni, apărări și căi de atac, cât și achiziționarea de servicii juridice de consultanță pe anumite domenii de activitate
17 HCL17/2022 Ian/2022 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2022
18 HCL18/2022 Ian/2022 31.01.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149 din 30 09 2021 referitoare la reprezentanții consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Câmpulung
19 HCL19/2022 Feb/2022 11.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025
20 HCL20/2022 Feb/2022 11.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.82/27 05 2021 privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG în cadrul programului „ South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”
21 HCL21/2022 Feb/2022 11.02.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
22 HCL22/2022 Feb/2022 11.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare cu titlul “ Ecosistem digital interconectat și GIS integrat în cadrul UAT Municipiul Câmpulung ” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 prin CEREREA DE PROIECTE nr.CP16/2021
23 HCL23/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Câmpulung
24 HCL24/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea nivelului redevenței datorate de S.C.EDILUL C.G.A. SA pentru anul 2022
25 HCL25/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcții și Organigramei Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat
26 HCL26/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat
27 HCL27/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.69/29 06 2020 privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel/2020/9/1/OS 9.1. pentru proiectul “ Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung“
28 HCL28/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliulu Local nr.141/26 11 2020 privind aprobarea depunerii proiectului Lucrări de consilidare a terenului în zona de risc Chilii - extras din documentația” Reabilitare străzi în municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile : Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Ticăloiu, Chilii)” în cadrul Fișa intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL; apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
29 HCL29/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.142/26 11 2020 privind aprobarea depunerii proiectului „ Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate ” în cadrul Fișa intervenției #7 „Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate ” , apel POR/GAL CÂMPULUNG /2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația Gal Câmpulung Muscel
30 HCL30/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 / 26.11.2020 aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung” – Școala Grădiște în cadrul Fișei intervenției #16 ”Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora” în cadrul apelului POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL /2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
31 HCL31/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.67/29 06 2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții “ Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung “
32 HCL32/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.126/28 10 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate – studiu de fezabilitate”
33 HCL33/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.127/28 10 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții : “ DALI – Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în municipiul Câmpulung “ - Școala Grădiște
34 HCL34/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.133/10 11 2020 privind aprobare DALI și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții extras „ Reabiliatre străzi în municipiul Câmpulung - județul Argeș ( străzile : Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I.Țicăloiu, Chilii ) “ – Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii
35 HCL35/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciprian-Mihai Neculaescu și vacantarea acestuia
36 HCL36/2022 Feb/2022 28.02.2022 Hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “ C.N.I. “ S,A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip “ Construire cresă medie, str.Mărășești, nr.15, Municipiul Câmpulung, județul Argeș “
37 HCL37/2022 Mar/2022 09.03.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
38 HCL38/2022 Mar/2022 09.03.2022 Hotărâre cu privire la adaptarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
39 HCL39/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.127/28 10 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectiivului de investiții : „ DALI – Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung “ - Școala Grădiște
40 HCL40/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.143/26 11 2020 privind aprobarea depunerii proictului „ Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung ” - Școala Grădiște în cadrul Fișei intervenției # 16 „ Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora” în cadrul apelului POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL /2020/9/2/OS 9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
41 HCL41/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022
42 HCL42/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/09 01 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții” Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Pârșenilor și Leculești din ZUM Cazărmilor”
43 HCL43/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/09 01 2022 privind aprobarea valorii totale, a contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Asfaltarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Pârșenilor și Leculești din ZUM Cazărmilor”
44 HCL44/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.8/09 01 2022 privind aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului “ Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa “
45 HCL45/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la nr,9/09 01 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții : “ Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie”
46 HCL46/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.7/09 01 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții : „ Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”
47 HCL47/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/09 01 2022 privind depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel/2020/9/2/OS 9.1. pentru proiectul „ Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie”
48 HCL48/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.3/09 01 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții : „ Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung”
49 HCL49/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/09 01 2022 privind aprobarea valorii totale, a contribuției proprii și a depunerii proiectului „ Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung ”
50 HCL50/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.5/09 01 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor ”
51 HCL51/2022 Mar/2022 25.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/09 01 2022 privind aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului “ Extinderea sistemului de canalizare pe stră
52 HCL52/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale pentru instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii la Spitalul Municipal Câmpulung, în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
53 HCL53/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale pentru instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
54 HCL54/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea DALI, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
55 HCL55/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea DALI, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “ Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
56 HCL56/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
57 HCL57/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare pentru proiectul “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provo-cărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, a valorii totale și a acordului de parteneriat între Municipiul Câmpulung, Spitalul Municipal Câmpulung și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
58 HCL58/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „ Construire spălătorie auto self-service și branșamente la utilitățile existente”
59 HCL59/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism "Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial - un tronson parter – construcție cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică, totem cu piloni de susținere și signalistică la sol și pentru construcții, împrejmuire"
60 HCL60/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C.Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
61 HCL61/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune privind gestiunea directă a serviciului public de întreținere, administrare și explotare a piețelor agroalimentare și târgului din municipiul Câmpulung nr. 7816 din 15.03.2021
62 HCL62/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și privat al municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii)
63 HCL63/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru anul 2022
64 HCL64/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01.04.2022
65 HCL65/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță juridică și economică de către SC EDILUL CGA SA
66 HCL66/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare ce se vor acorda din bugetul local elevilor din invatământul preuniver-sitar de stat cu frecvența în semestrul II al anului școlar 2021 - 2022
67 HCL67/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului Municipal Câmpulung
68 HCL68/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
69 HCL69/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
70 HCL70/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
71 HCL71/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
72 HCL72/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
73 HCL73/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea creșterii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru S.C. EDILUL C.G.A. S.A.
74 HCL74/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la modificarea componenței
75 HCL75/2022 Mar/2022 31.03.2022 comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
76 HCL76/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant
77 HCL77/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la înființarea Compartimentului de Transport Public Local
78 HCL78/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare în cadrul Programului National de Investiții Anghel Saligny și a devizului general estimativ pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CAMPULUNG "
79 HCL79/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovare Energetică a Spitalului Municipal Câmpulung”
80 HCL80/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Eficientizare energetică la Colegiul Tehnic Câmpulung”
81 HCL81/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung”
82 HCL82/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la punerea în aplicare a unor prevederi legale cu privire la societatea EDILUL CGA SA
83 HCL83/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a cădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri zona Vișoi ”
84 HCL84/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri zona Rotunda”
85 HCL85/2022 Mar/2022 31.03.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – Bloc Strada Drumul Uzinei, Nr.7, BL.7 ”
86 HCL86/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri 1-4 zona Rotunda “
87 HCL87/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A1 Turn – Vișoi “
88 HCL88/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2B Turn – Vișoi “
89 HCL89/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul 3 Turn – Vișoi “
90 HCL90/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul A2A Turn – Vișoi “
91 HCL91/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri 5 și 7 zona Rotunda “
92 HCL92/2022 Apr/2022 01.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocuri 6 și 8 zona Rotunda “
93 HCL93/2022 Apr/2022 12.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul 11 Vișoi”
94 HCL94/2022 Apr/2022 12.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul 12 Vișoi”
95 HCL95/2022 Apr/2022 12.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – blocul 13 Vișoi”
96 HCL96/2022 Apr/2022 12.04.2022 Hotărâre cu privire la modificarea soluției tehnice aferente obiectivului de investiții: “Reabilitare strada Negru Vodă şi strada Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea şi până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu, în Municipiul Câmpulung” în vederea adaptării la condițiile actuale și optimizării proiectului în conformitate cu importanța obiectivului din punct de vedere urban și al patrimoniului cultural istoric
97 HCL97/2022 Apr/2022 12.04.2022 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
98 HCL98/2022 Apr/2022 12.04.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
99 HCL99/2022 Apr/2022 15.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovarea Energetică a Spitalului Municipal Câmpulung”
100 HCL100/2022 Apr/2022 15.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovarea Energetică a Liceului cu Program Sportiv”
101 HCL101/2022 Apr/2022 15.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovarea Energetică a Școlii Gimnaziale Theodor Aman”
102 HCL102/2022 Apr/2022 15.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul “ Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel “
103 HCL103/2022 Apr/2022 15.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul “ Renovarea energetică a Secției de Infecțioase a Spitalului Municipal Câmpulung “
104 HCL104/2022 Apr/2022 15.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ” Renovarea energetică a Sectiei de Psihiatrie, ORL si Oftalmologie a Spitalului Municipal Campulung”
105 HCL105/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31 12 2021
106 HCL106/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31 03 2022
107 HCL107/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic
108 HCL108/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
109 HCL109/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L. situate în Municipiul Câmpulung, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
110 HCL110/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2022
111 HCL111/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activități nonprofit de interes local în anul 2022
112 HCL112/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2022 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
113 HCL113/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „ Renovarea energetică a Pavilionului Administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung ”
114 HCL114/2022 Apr/2022 28.04.2022 Hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului Local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 93, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 1083, înscris în cartea funciară nr. 82731 a municipiului Câmpulung, compus din teren curți construcții în suprafață de 880 mp și construcții cu Su = 269,50 mp, imobil monument istoric, situat în situl urban Orașul istoric Câmpulung, având LMI AG–II–m-B-13553, denumit Casa "Oprea Iorgulescu"
115 HCL115/2022 Mai/2022 11.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de examinare pentru ocuparea funcției de Șef Laborator Radiologie și Imagistica Medicală din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
116 HCL116/2022 Mai/2022 11.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de examinare pentru ocuparea funcțiiei de Șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
117 HCL117/2022 Mai/2022 11.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării tarifelor de călătorie și a abonamentelor pentru elevi practicate de operatorul de transport public local de călători SC ALINDO IMPEX SRL
118 HCL118/2022 Mai/2022 11.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2022, pe pășunile aflate în proprietatea Municipiului Câmpulung, altele decât cele închiriate sau concesionate
119 HCL119/2022 Mai/2022 20.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze și microbuze electrice și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul Investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu unitatea administrativ – teritorială Comuna Valea Mare Pravăț
120 HCL120/2022 Mai/2022 20.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de stații de așteptare SMART”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul Investiții I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri, în parteneriat cu unitatea administrativ – teritorială Comuna Valea Mare Pravăț
121 HCL121/2022 Mai/2022 24.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Câmpulung la sediul Băncii Europene de Investiții din Luxemburg
122 HCL122/2022 Mai/2022 24.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de stații de așteptare SMART”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul Investiții I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri, în parteneriat cu unitatea administrativ – teritorială Comuna Valea Mare Pravăț
123 HCL123/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de S.C.Edilul C.G.A.S.A. la 31 12 2021
124 HCL124/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafață de 4,2 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str.Șoseaua Națională, nr.173, bl.A4, sc.A, parter, ap.1, județul Argeș, în vederea edificării unui balcon în proiecție, aferent apartamentului proprietate personală a soților Cojocaru Niculina și Cojocaru Lucian
125 HCL125/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafață de 2,38 mp apartinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Lt. Dumitru Lazea, nr.6, bl.23, sc.D, parter, ap.2, județul Argeș, în vederea edificării unui balcon în proiecție, aferent apartamentului proprietate personală a domnului Motoi Marius-Marian
126 HCL126/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafață de 3,91 mp apartinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Lt. Dumitru Lazea, nr.5, bl.C4, sc.C, ap.2, județul Argeș, în vederea edificării unui balcon în proiecție, aferent apartamentului proprietate personală a soților Radu C. Gabriel Avram si Radu Gh. Florina Lidia
127 HCL127/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafată de 21,06 mp apartinand domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str.General Grigore Grecescu, nr.13, bl.P27, sc.A, ap.1, judetul Arges, în vederea executării de amenajări interioare pentru cabinet urologie, refacere scară de acces și rampă persoane cu dizabilități, necesare funcționării cabinetului medical din apartamentul proprietate personală a soților Vlaicu Nicolae și Vlaicu Florica
128 HCL128/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism "Elaborare Plan Urbanistic Zonal-Introducere în intravilan și întocmire Regulament local de urbanism în vederea construirii-"Unitate procesare fructe", punctul Fârțana-Borogani și Fârțana, municipiul Câmpulung, județul Argeș
129 HCL129/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
130 HCL130/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Listei evenimentelor ce vor avea loc în cursul anului 2022
131 HCL131/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune și aprobarea demolării Centralei Termice și a Depozitului de Cărbune Cenușă Vișoi 3C 50G&L situate în Municipiul Câmpulung, str.Alexandru cel Bun
132 HCL132/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Fișei de date și a nivelului redevenței aferentă achiziției “ Delegarea de gestiune a Serviciului de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare “
133 HCL133/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile aferente proiectelor selectate conform Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2022
134 HCL134/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea finanţărilor nerambursabile aferente proiectelor selectate conform Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive
135 HCL135/2022 Mai/2022 26.05.2022 Hotărâre cu privire la suplimentarea numărului de burse ce se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvență în semestrul II al anului școlar 2021 – 2022 la Colegiul Național Dinicu Golescu
136 HCL136/2022 Mai/2022 30.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Sf. Marina din strada M. Basarab"
137 HCL137/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații
138 HCL138/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificarii componenței comisiei de specialitate nr.5 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
139 HCL139/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea înlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii de Muzică
140 HCL140/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediu școlar din cadrul Școlii de Muzică
141 HCL141/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
142 HCL142/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în Municipiul Câmpulung
143 HCL143/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului pentru șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
144 HCL144/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului pentru șef Laborator de Radiologie din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
145 HCL145/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaționale „ADMINISTRAȚIE ” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung și în serviciile publice subordonate acestora, începând cu data de 01 07 2022
146 HCL146/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Listei evenimentelor ce vor avea loc în cursul anului 2022
147 HCL147/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii în regim de închiriere a spațiului din strada Republicii , nr.17, ce aparține domeniului privat al Municipiului Câmpulung, cu destinația de sediu partid politic.
148 HCL148/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea programului evenimentului “ Împreună pentru Câmpulung - Zilele Municipiului Câmpulung ”, ediția XXII
149 HCL149/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Sistem supraveghere video și dispecerat în Municipiul Câmpulung “
150 HCL150/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
151 HCL151/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru dosarul nr.2123/205/2022
152 HCL152/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea asocierea Municipiului Câmpulung prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, în calitate de membru fondator cu, Consiliul Local al Comunei Valea Mare Pravăț, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Trans Muscel “, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică
153 HCL153/2022 Iun/2022 30.06.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/09 01 2022 și a Hotărârii Consiliului Local nr.48/25 03 2022 privind obiectivul de investiții “ Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung”
154 HCL154/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de modificare, prin act adițional, a contractului de finanțare nr.1419/18.05.2022 pentru proiectul “Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș în vederea gestionării crizei SARS-COV-2”- cod SMIS 145167 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
155 HCL155/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52 / 31.03.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale pentru instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii la Spitalul Municipal Câmpulung, în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
156 HCL156/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53 / 31.03.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale pentru instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
157 HCL157/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54 / 31.03.2022 privind aprobarea DALI, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
158 HCL158/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 31.03.2022 privind aprobarea DALI, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “ Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
159 HCL159/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56 / 31.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”
160 HCL160/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 / 31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fațã provocãrilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, a valorii totale și a acordului de parteneriat între Municipiul Câmpulung, Spitalul Municipal Câmpulung și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
161 HCL161/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General actualizat al investiției „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN800) în Municipiul Câmpulung”
162 HCL162/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851 / 2013, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung
163 HCL163/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 158 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung", respectiv a “Certificatului de Fiu/Fiică al/a Municipiului Câmpulung”
164 HCL164/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Programului evenimentului “Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung ”, ediția XXII
165 HCL165/2022 Iul/2022 13.07.2022 Hotărâre cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Câmpulung, domnului CONSTANTIN Ion, artist plastic, interpret, textier, autor și publicist
166 HCL166/2022 Iul/2022 19.07.2022 Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii în cadrul evenimentului “Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung ”, ediția XXII
167 HCL167/2022 Iul/2022 19.07.2022 Hotărâre cu privire la înființarea Grupului de Lucru local la nivelul Municipiului Câmpulung
168 HCL168/2022 Iul/2022 19.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul “Construire Creșă Medie ”
169 HCL169/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2022
170 HCL170/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobare temă de proiectare și notă conceptuală “Reabilitare, modernizare și dotare Stadion Municipal Câmpulung ”
171 HCL171/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și consolidare clădire bibliotecă aferentă Colegiului Pedagogic Carol I ”
172 HCL172/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei de verificare a situațiilor de lucrări și stadiului fizic la obiectivul de investiții “Bloc de locuințe sociale-50 de apartamente”
173 HCL173/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de SC FINANCIAR URBAN SRL la SC EDILUL CGA SA Câmpulung
174 HCL174/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare privind “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire(P.A.C) și elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții<>”
175 HCL175/2022 Iul/2022 29.07.2022 Hotărâre cu privire la darea în administrare Casei de Cultură Tudor Mușatescu a suprafeței de 4.300 mp din imobilul situat în Municipiul Câmpulung, strada Petre Zamfirescu(Parcul Stefănescu)
176 HCL176/2022 Aug/2022 12.08.2022 Hotărâre cu privire la suplimentarea la Colegiul Național Dinicu Golescu a numărului burselor școlare ce se vor acorda din bugetul local al Municipiului Câmpulung elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022
177 HCL177/2022 Aug/2022 12.08.2022 Hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Nicolae Leonard nr.6, bloc A10, parter, spațiu comercial 1, județul Argeș, compus din construcție cu destinație de spațiu comercial, cu suprafata utilă de 23,7 mp, întabulată în cartea funciară nr.80384-C1-U48 al municipiului Câmpulung, identificată cu număr cadastral 80384-C1-U48 și teren având suprafața totală de 8,17 mp din care (i) teren indiviz cu suprafața de 4,55 mp aferent constucției, parte din terenul situat în municipiul Câmpulung, str. Nicu Leonard(fostă Nae Leonard) nr.6, județul Argeș, cu suprafață totală de 2.323 mp înscris în cartea funciară 80384(nr. CF vechi 746) identificat cu nr. cadastral 80384(nr. cadastral vechi 239), și (ii) teren exclusiv aferent construcției, cu suprafața de 3,62 mp
178 HCL178/2022 Aug/2022 12.08.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.194 din 08.11.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat și depunerea Fișei intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI9.vi/OS 5.1
179 HCL179/2022 Aug/2022 12.08.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General actualizat și al indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Bloc de locuințe sociale 50 de apartamente în Municipiul Câmpulung”
180 HCL180/2022 Aug/2022 18.08.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
181 HCL181/2022 Aug/2022 18.08.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu pentru proiectul “Reabilitare și extindere rețea iluminat în Municipiul Câmpulung”
182 HCL182/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Nicu Leonard nr.6, bloc A10, parter, spațiu comercial 2, județul Argeș, compus din construcție cu destinație de spațiu comercial, cu suprafata utilă de 42,8 mp, întabulată în cartea funciară nr.80384-C1-U49 al municipiului Câmpulung, identificată cu număr cadastral 80384-C1-U49 și teren având suprafața totală de 14,75 mp din care (i) teren indiviz cu suprafața de 8,21 mp aferent constucției, parte din terenul situat în municipiul Câmpulung, str. Nicu Leonard(fostă Nae Leonard) nr.6, județul Argeș, cu suprafață totală de 2.323 mp înscris în cartea funciară 80384(nr. CF vechi 746) identificat cu nr. cadastral 80384(nr. cadastral vechi 239), și (ii) teren exclusiv aferent construcției, cu suprafața de 6,54 mp
183 HCL183/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/26.11.2020 privind depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel /2020/9/2/OS 9.1. pentru proiectul "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
184 HCL184/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr. 23719 din 01.08.2022 împotriva H.C.L. nr.149 din 30.06.2022
185 HCL185/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/26.11.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel /2020/9/2/OS 9.1 pentru proiectul "Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii"-extras din documentația “Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung-județul Argeș(străzile Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadie, I. Țicăloiu, Chilii)”, în cadrul Fișei intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL, apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
186 HCL186/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/29.06.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel /2020/9/2/OS 9.1 pentru proiectul "Amenajare alei pietonale(trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung"
187 HCL187/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Câmpulung
188 HCL188/2022 Aug/2022 31.08.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/09.01.2022 privind aprobarea valorii totale, a contribuției proprii și a depunerii proiectului “Asfaltarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Pârșenilor și Leculești din ZUM Cazărmilor”
189 HCL189/2022 Sep/2022 06.09.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Articolului 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 20.05.2022 cu privire la aprobarea participării în cadrul proiectului "Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze și microbuze electrice și stații de încărcare", în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10-Fondul Local, Obiectul de investiții I.1.1.-înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public(achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Valea Mare Pravăț
190 HCL190/2022 Sep/2022 06.09.2022 Hotărâre cu privire la constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de viceprimar al Municipiului Câmpulung a domnului Nicolae ZAHARIA ca urmare a demisiei
191 HCL191/2022 Sep/2022 14.09.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea menținerii contractului ce concesiune nr. 5394/15.03.2000 încheiat cu Edilul CGA S.A. pentru o perioadă de 3 luni începând cu data de 16.09.2022, în vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare
192 HCL192/2022 Sep/2022 14.09.2022 Hotărâre cu privire la prelungirea contractului de prestări servicii nr.35963 din 26.11.2021 având ca obiect "Întreținerea și funcționarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung, situat în strada Ion Dragalina, cartier Grui"
193 HCL193/2022 Sep/2022 14.09.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/09.01.2022 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel /2020/9/3/OS 9.1. pentru proiectul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
194 HCL194/2022 Sep/2022 21.09.2022 Hotărâre privind modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 15.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Renovare Energetică a Spitalului Muncipal Câmpulung"
195 HCL195/2022 Sep/2022 23.09.2022 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și pentru dosarul nr. 4367/109/2022
196 HCL196/2022 Sep/2022 23.09.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de intervenție și achiziționarea de servicii juridice în dosarul nr. 2376/109/2022
197 HCL197/2022 Sep/2022 23.09.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
198 HCL198/2022 Sep/2022 23.09.2022 Hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung
199 HCL199/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
200 HCL200/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat și particular din Municipiul Câmpulung pentru anul școlar 2022 - 2023
201 HCL201/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar în cadrul unităților de învățământ de pe raza Municipiului Câmpulung
202 HCL202/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul unităților de învățământ de pe raza Municipiului Câmpulung
203 HCL203/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la casarea autoturismului marca Dacia Logan cu număr de înmatriculare AG 32 PCC
204 HCL204/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la stabilirea cotei părți de teren aferent imobilului locuință ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 82/25.05.2005
205 HCL205/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/09.01.2022 privind depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel /2020/9/2/OS 9.1. pentru proiectul "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
206 HCL206/2022 Sep/2022 29.09.2022 Hotărâre cu privire la corectarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 197/23.09.2022 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
207 HCL207/2022 Oct/2022 04.10.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
208 HCL208/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică și lucrări conexe - Primăria Municipiului Câmpulung"
209 HCL209/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică și lucrări conexe - Spitalul PNF, Vila Grant"
210 HCL210/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică Corp Clădire Atelier - Colegiul Tehnic Câmpulung"
211 HCL211/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică - Spitalul PNF, Vila Drăghiceanu"
212 HCL212/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică - blocuri 5, 6, 7 și 8 zona Rotunda"
213 HCL213/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică - Bloc Strada Drumul Uzinei, nr. 7, bl. 7"
214 HCL214/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Eficientizare energetică - Bloc P18 Grui"
215 HCL215/2022 Oct/2022 07.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Rețea de canalizare ape menajere pe Str. Emil Gârleanu din municipiul Câmpulung, județul Argeș"
216 HCL216/2022 Oct/2022 13.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 01.04.2022
217 HCL217/2022 Oct/2022 13.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 01.04.2022
218 HCL218/2022 Oct/2022 13.10.2022 Hotărâre cu privire la modificarea unei poziții din Anexa nr. 3 - Formular nr. 14 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 04.10.2022
219 HCL219/2022 Oct/2022 13.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul "Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de echipamente ITS(e-ticketing)"
220 HCL220/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – „Introducere terenuri în intravilan și zonificare funcțională pentru amenajare ansamblu turistic”
221 HCL221/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 55.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local
222 HCL222/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită generate de comunicarea somației, adresei de înființare a popririi și a altor documente emise în cadrul procedurii de executare silită
223 HCL223/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2022
224 HCL224/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
225 HCL225/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 29.04.2021
226 HCL226/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în Municipiul Câmpulung aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 29.04.2021
227 HCL227/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se acordă din bugetul local al Municipiului Câmpulung elevilor din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023
228 HCL228/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat și al indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea stației de epurare(linia apei) în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”
229 HCL229/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Poiana Culturală Câmpulung Muscel (cod unic CALL06 118) și partenerul norvegian MORTEN BRUNN, depus în cadrul programului RO CULTURA și finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
230 HCL230/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 12.04.2022
231 HCL231/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre privind aprobarea atribuirii temporare a “Contractului de delegare a gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare în Zona Câmpulung” - județul Argeș, prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
232 HCL232/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea finanțărilor nerambursabile aferente proiectelor selectare conform Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022
233 HCL233/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung
234 HCL234/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
235 HCL235/2022 Oct/2022 20.10.2022 Hotărâre cu privire la însușirea, de principiu, a prețului de cumpărare a pachetului de acțiuni de 31% deținut de SC FINANCIAR URBAN SRL la SC EDILUL CGA SA Câmpulung
236 HCL236/2022 Oct/2022 31.10.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
237 HCL237/2022 Oct/2022 31.10.2022 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță privind elaborarea documentelor în vederea delegării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
238 HCL238/2022 Oct/2022 31.10.2022 Hotărâre cu privire la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții "Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung nr. 57 din 28.05.2018
239 HCL239/2022 Oct/2022 31.10.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Câmpulung cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea constituirii "ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI ȚINUTUL PLAI MUSCELEAN"
240 HCL240/2022 Noi/2022 22.11.2022 Hotărâre privind aprobarea achiziționării pachetului de acțiuni de 31% deținute de SC FINANCIAR URBAN SRL la SC EDILUL CGA SA Câmpulung
241 HCL241/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
242 HCL242/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind suplimentarea numărului de beneficiari de burse școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023
243 HCL243/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr. 34406 din 01.11.2022 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 221 din 20.10.2022
244 HCL244/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea diminuării cu 605 mp a suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 8924/26/21.03.2018, încheiat între Municipiul Câmpulung și SC XU SHENG COMIMPEX, cât și a diminuării proporționale a redevenței aferente terenului
245 HCL245/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuinţele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
246 HCL246/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 24,50 mp apartinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 129, Big&Small, parter, județul Argeș, în vederea executării unei terase, necesare desfășurării de activități comerciale / servicii, de către SC Amore Mio Gelato Artigianale SRL
247 HCL247/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafată de 4,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Campulung, situat în Câmpulung, str. George Topârceanu, nr. 2, bl. B6, sc. D, parter, ap. 3, județul Argeș, de către soții Pîslaru Nicolae și Pâslaru Geta
248 HCL248/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafată de 9,90 mp apartinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. Gruiului, nr. 74bis, bl. P13, sc. B, parter, ap. 3, judetul Arges, în vederea edificării unor balcoane în proiecție (balcon 1 = 3,80 mp și balcon 2 = 6,10 mp), aferente apartamentului proprietate personală a soților Radu Costel și Radu Anișoara
249 HCL249/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafată de 9,00 mp aparținând domeniului public/privat al Municipiului Câmpulung, situat în str.Negru Vodă, nr.86, bl.2, sc.A, parter, ap.3, judetul Arges, în vederea construirii unei săli de așteptare prin care se face accesul în sediul CAR Invățământ Câmpulung
250 HCL250/2022 Noi/2022 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea menținerii concesiunii și prelungirii contractelor de concesiune a terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung
251 HCL251/2022 Dec/2022 05.12.2022 Hotărâre privind privind delegarea atribuțiilor temporare de administrare a SC PIEȚE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL până la preluarea efectivă a mandatului de către administratorul provizoriu
252 HCL252/2022 Dec/2022 05.12.2022 Hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Asociatului unic la SC PIEȚE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL în ședință extraordinară în data de 09.12.2022
253 HCL253/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind aprobarea actualizării analizei cost beneficiu și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu şi Şoseaua Naţională în Municipiul Câmpulung"
254 HCL254/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 29.06.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung"
255 HCL255/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind aprobarea actualizării analizei cost beneficiu și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung – Școala Grădiște"
256 HCL256/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung” – Școala Grădiște"
257 HCL257/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Extinderea sistemului de canalizare pe str G. Alexandrescu, Valea Barbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor"
258 HCL258/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 09.01.2022 având ca obiect aprobarea valorii totale, contribuției proprii și a depunerii proiectului ”Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor”
259 HCL259/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea Devizului General conform OUG nr 64/2022 aferent obiectivului de investiții "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
260 HCL260/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 / 26.11.2020 având ca subiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 2 /OS 9.1. pentru proiectul "Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate"
261 HCL261/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii)” – Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii
262 HCL262/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141 din 26.11.2020 având ca obiect aprobarea depunerii proiectului Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii” – extras din documentația Reabilitare străzi în municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii)” în cadrul Fișa intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL, apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
263 HCL263/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
264 HCL264/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului burselor școlare ce se vor acorda din bugetul local elevilor din învățămânrului preuniversitar cu frecvență în anul școlar 2022 – 2023
265 HCL265/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023
266 HCL266/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023
267 HCL267/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung"
268 HCL268/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 / 09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung"
269 HCL269/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
270 HCL270/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 / 09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violenței în familie"
271 HCL271/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
272 HCL272/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8 / 09.01.2022 având ca obiect depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 3 /OS 9.1. pentru proiectul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa"
273 HCL273/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”
274 HCL274/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, identificat cu număr cadastral 83405, 83405-C1, întabulat în cartea funciară nr. 83405 a Municipiului Câmpulung str. Constantin Brâncoveanu nr. 62, județul Argeș, compus din teren în suprafață de 540 mp și construcție în suprafață de 165 mp - monument istoric, situat în situl urban Orașul istoric Câmpulung, având cod LMI AG-II-m-B-13517, denumit *Casa Dinulescu*
275 HCL275/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind înlocuirea unui membru din comisia de verificare a situațiilor de lucrări și stadiului fizic la obiectivul de investiții “Bloc de locuințe sociale – 50 apartamente” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 29.07.2022
276 HCL276/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung
277 HCL277/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung
278 HCL278/2022 Dec/2022 14.12.2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT Câmpulung"
279 HCL279/2022 Dec/2022 15.12.2022 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Demolare Parțială, Extindere, Modernizare Secție Boli Infecțioase Spitalul Municipal Câmpulung”
280 HCL280/2022 Dec/2022 15.12.2022 Hotărâre privind preluarea bunurilor de retur potrivit contractului de concesiune nr. 5394 din 15.03.2022 încheiat cu SC EDILUL CGA SA Câmpulung
281 HCL281/2022 Dec/2022 15.12.2022 Hotărâre privind aprobarea atribuirii temporare a "Contractului de delegare a gestiunii a serviciului de apă și canalizare” pe raza Municipiului Câmpulung
282 HCL282/2022 Dec/2022 15.12.2022 Hotărâre privind privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul "Planul Național De Redresare Și Reziliență" pentru proiectul "Reabilitarea și dotarea Spitalului Municipal Câmpulung în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale"
283 HCL283/2022 Dec/2022 16.12.2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Modernizare și dotare Ambulatoriu de Specialitate Câmpulung”
284 HCL284/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadentă obligațiile fiscale de plată și nu înregistrează obligații restante la bugetul local
285 HCL285/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre cu privire la subvenționarea de la bugetul local a taxei de salubritate pentru persoanele fizice care au beneficiat de scutire în anul 2022 conform H.C.L. nr. 7/31.01.2019
286 HCL286/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 14.12.2022
287 HCL287/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre aprobarea participării Municipiului Câmpulung la proiectul cu titlul CulturAct - Activități educative și explorări interactive ale culturii locale și naționale
288 HCL288/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală al Municipiului Câmpulung 2021 - 2027
289 HCL289/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind aprobare notă conceptuală și temă de proiectare Reconversie Casa Pensionarilor în Bibliotecă Municipală pentru imobilul amplasat în strada Frații Golești, nr. 1
290 HCL290/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine)
291 HCL291/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcții cu destinația de balcoane
292 HCL292/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung ocupate de căi de acces de către persoane fizice
293 HCL293/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre cu privire la utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenti pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2022
294 HCL294/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințe sociale atribuite unor persoane fizice din fondul locativ al Municipiului Câmpulung
295 HCL295/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
296 HCL296/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind prelungirea și modificarea Contractului de concesiune a serviciului de transport public local de călători nr. 510/10.01.2020
297 HCL297/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
298 HCL298/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații comerciale și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de închiriere de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
299 HCL299/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Câmpulung la proiectul cu titlul FESTIVALUL CÂMPULUNGULUI VECHI ȘI NOU
300 HCL300/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Câmpulung la proiectul cu titlul POSADA - Asociatia Rock Culture
301 HCL301/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Câmpulung la proiectul cu titlul "ACCELERATOR CÂMPULUNG. Program de mentorat pentru artiști emergenți"
302 HCL302/2022 Dec/2022 20.12.2022 Hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al SC Edilul CGA SA Câmpulung
303 HCL303/2022 Dec/2022 27.12.2022 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023
304 HCL304/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022
305 HCL305/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind reţeaua unităţilor de învăţământ ce va funcţiona în anul scolar 2023 – 2024 în Municipiul Câmpulung
306 HCL306/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
307 HCL307/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea categoriilor de tarife și taxe practicate de SC PIEȚE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL începând cu data de 01.01.2023
308 HCL308/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, destinate sediilor partidelor politice
309 HCL309/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind atribuirea către societatea EDILUL C.G.A . S.A. a contractului având ca obiect servicii de întreținere și funcționare în condiții optime a Bazinului Municipal de Înot Câmpulung, situat în strada Ion Dragalina, cartier Grui
310 HCL310/2022 Dec/2022 28.12.2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT Câmpulung"
311 HCL311/2022 Dec/2022 29.12.2022 Hotărâre cu privire la stabilirea, începand cu 01.01.2023, a nivelului taxei speciale de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale, instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.98/28.12.2016
1 HCL1/2021 Ian/2021 12.01.2021 Hotărâre cu privire la acordarea avizului favorabil pentru menținerea amplasamentului stațiilor publice aferente traseelor de transport județean de persoane care tranzitează Municipiul Câmpulung
2 HCL2/2021 Ian/2021 12.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș în vederea gestinonării crizei SARS-COV-2” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
3 HCL3/2021 Ian/2021 12.01.2021 Hotărâre cu privire la structura rețelei unităților de învățământ ce va funcționa în anul școlar 2021 – 2022 în Municipiul Câmpulung
4 HCL4/2021 Ian/2021 12.01.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu la nota de fundamentare a Spitalului Municipal Câmpulung pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții publice în anul 2021 ce se pot finanța în conformitate cu prevederile art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5 HCL5/2021 Ian/2021 12.01.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu la nota de fundamentare a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții publice în anul 2021 ce se pot finanța în conformitate cu prevederile art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6 HCL6/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobare depunere proiect “ Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș cu echipamente IT în vederea sprijinirii procesului de învățare on-line” în cadrul Programului Operațional Competitivitate
7 HCL7/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.44 din 29 03 2018 și a Hotărârii Consiliului Local nr.37 din 25 04 2019 privind Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosință în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung
8 HCL8/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.41 din 30 04 2020 referitoare la constituirea, componența nominală și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Municipiului Câmpulung
9 HCL9/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea demarării proiectului „ CÂMPULUNG 2021 – CAPITALA SCRISULUI ROMÂNESC ”
10 HCL10/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
11 HCL11/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Dan Barbilian
12 HCL12/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2021
13 HCL13/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
14 HCL14/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la categoriile de tarife și taxe practicate de S.C.Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01 01 2021
15 HCL15/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a Secretarului General al Municipiului Câmpulung
16 HCL16/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acestuia
17 HCL17/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.131/28 10 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
18 HCL18/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Consolidare și reabilitare Pavilion Grant”
19 HCL19/2021 Ian/2021 28.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Reabilitare fațadă și învelitoare la Compartiment Administrativ ”
20 HCL20/2021 Feb/2021 23.02.2021 Hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept , prin demisie, a mandatului de consilier local al d-nei Ioana Marcu și vacantarea acestuia
21 HCL21/2021 Feb/2021 23.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de întreținere,administrare și explotare a piețelor agroalimentare și târgului din municipiul Câmpulung
22 HCL22/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea nivelului redevenței datorate de SC Edilul CGA SA pentru anul 2021
23 HCL23/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Cânpulung
24 HCL24/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
25 HCL25/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul sesiunii de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) 2021 pentru proiecte care au drept scop protejarea și promovarea monumentelor istorice
26 HCL26/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2021 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
27 HCL27/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale atribuite unor persoane fizice din fondul locativ al Municipiului Câmpulung
28 HCL28/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reluarea parțială a activităților de asistență spitalicească non-COVId a Spitalului Municipal Câmpulung
29 HCL29/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren (pășune) situat în Municipiul Câmpulung, punctul Valea Unchiașului
30 HCL30/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr.49/P/09 02 2021, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.16/28 01 2021
31 HCL31/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr.46/P/08 02 2021, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.16/28 01 2021
32 HCL32/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru strada Coasta Grui
33 HCL33/2021 Feb/2021 25.02.2021 Hotărâre cu privire la constituirea unei comisii pentru identificarea zonelor unde sunt necesare lucrări de amenajare pentru persoanele cu handicap
34 HCL34/2021 Mar/2021 16.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “ Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung “
35 HCL35/2021 Mar/2021 16.03.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
36 HCL36/2021 Mar/2021 22.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilort tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș ”
37 HCL37/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință ( începând cu luna aprilie 2021)
38 HCL38/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobare actualizare poziție nr.219 din Anexa nr.III și poziție nr.219 din Anexa nr.IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.29/31 08 1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung
39 HCL39/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobare actualizare poziție nr.88 din Anexa nr.III și poziție nr.88 din Anexa nr.IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.29/31 08 1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung
40 HCL40/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobare actualizare poziție nr.57 din Anexa nr.III și poziție nr.57 din Anexa nr.IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.29/31 08 1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung
41 HCL41/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la însușirea locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din zona Grui, ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere
42 HCL42/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de trecere a imobilelor – clădiri și teren situate în municipiul Câmpulung, str.Frații Golești, nr.1, județul Argeș din domeniul public al județului Argeș, în domeniul public al municipiului Câmpulung
43 HCL43/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea nr.128/28 10 2020 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
44 HCL44/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
45 HCL45/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la Protocolul de colaborare dintre Municipiul Câmpulung – Serviciul Poliție Locală și Inspectoratul de Poliție Județean Argeș - Poliția Municipiului Câmpulung, având ca obiect prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în general și a celui stradal în special, precum și programul pentru prevenirea și combaterea criminalității stradale în sistem integrat, în domeniul circulației pe drumurile publice din municipiul Câmpulung și Protocolul dintre Inspectoratul de Poliție Județean Argeș și Municipiul Câmpulung – Serviciul Poliție Locală, având ca obiect eficientizarea activităților desfășurate de poliția locală prin integrarea sancțiunilor aplicate conducătorilor auto în S.I.N.E.P.C.V.I. – Abateri, respectiv, a implementării punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulației rutiere
46 HCL46/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 3,6 mp aparținând domeniului public al municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str.G-ral Griogre Grecescu, nr.20, în vederea edificării unei scări de acces din exterior la apartamentul proprietate persoanlă a d-lui Stoica Daniel-Viorel
47 HCL47/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru concesionarea Izlazului Valea Unchiașului punct Valea Grajdului
48 HCL48/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la preluarea bunurilor de retur ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung ce au făcut obiectul contractului de concesiune încheiat cu S.C.Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
49 HCL49/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului RO – Mediu „ Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice ;i Ecosisteme” , SCHEMA DE GRANTURI MICI „ Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” (SGS – on-line ” în cadrul Programului Operațional Competitivitate
50 HCL50/2021 Mar/2021 25.03.2021 Hotărâre cu privire la stabilirea Comisiei de licitație necesară desfășurării procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public sau privat al municipiului Câmpulung, județul Argeș
51 HCL51/2021 Apr/2021 21.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024
52 HCL52/2021 Apr/2021 21.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31 12 2020
53 HCL53/2021 Apr/2021 21.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31 03 2021
54 HCL54/2021 Apr/2021 21.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „ Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”
55 HCL55/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 40 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str.Pictor Grigorescu, nr.8L, în vederea edificării unei construcții aferente proprietății personale a d-lui Popa Cornel-Gheorghe
56 HCL56/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
57 HCL57/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică
58 HCL58/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării H.C.L.nr.10/31 01 2019 privind Comisia de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în Municipiul Câmpulung
59 HCL59/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Casei de Cultură „Tudor Mușatescu”
60 HCL60/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la împuternicirea viceprimarului să semneze contractele de concesiune/închiriere a terenurilor necesare execuției lucrărilor, în vederea realizării unei surse de rezervă pentru alimentarea cu apă a municipiului Câmpulung
61 HCL61/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
62 HCL62/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei pentru avizarea tăierilor și/sau toaletărilor de arbori de pe terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung și aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situat pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Câmpulung în intravilanul acestuia
63 HCL63/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la înlocuirea d-nei Ioana Marcu , supleant al d-lui Vlădău Adrian în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
64 HCL64/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la înlocuirea d-nei Ioana Marcu din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung
65 HCL65/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la majorarea cotei de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Serviciului Poliția Locală
66 HCL66/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la modificarea componenței comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
67 HCL67/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C.Edilul C.G.A.S.A.
68 HCL68/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01 05 2021
69 HCL69/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 2,5 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str.I.C.Brătianu, nr.57, bl.5, sc.D, ap.28, parter, județul Argeș, în vederea construirii unui podest cu trepte de acces în dreptul dormitorului aferent proprietății personale a numiților Popescu Gabriel și Popescu Gabriela-Georgeta și schimbarea destinației din spațiu de locuit în spațiu comercial
70 HCL70/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.22 din 28 03 2013 și Hotărârii Consiliului Local nr.20 din 28 02 2018
71 HCL71/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
72 HCL72/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului legal al Municipiului Câmpulung în Asociația GAL Câmpulung Muscel
73 HCL73/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 2,75 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung , situat în Câmpulung, str.Poenaru Bordea, nr.1, bl.A11, sc.F, ap.4, județul Argeș, pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală al d-nei Stoenescu Mioara
74 HCL74/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2021, pe pășunile aflate în proprietatea Municipiului Câmpulung, altele decât cele închiriate sau concesionate
75 HCL75/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile ănregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr.172/P/13 04 2021, împotriva H.C.L. al Municipiului Câmpulung nr.16/28 01 2021
76 HCL76/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea anexei nr.10 la H.C.L.nr.51/21 04 2021
77 HCL77/2021 Apr/2021 29.04.2021 Hotărâre cu privire la adaptarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
78 HCL78/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 27 05 2021
79 HCL79/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C.Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
80 HCL80/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea tarifului la tarabele din lemn practicat de S.C.Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
81 HCL81/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de S.C.Edilul C.G.A. SA la 31 12 2020
82 HCL82/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea participării UAT Municipiul Câmpulung în cadrul programului „ South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme ”
83 HCL83/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr.183/P/23 04 2021, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.16/28 01 2021
84 HCL84/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor contractuale și a Statului de funcții ale Muzeului Municipal Câmpulung pentru anul 2021
85 HCL85/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală Câmpulung
86 HCL86/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
87 HCL87/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru fluidizarea circulației în Municipiul Câmpulung
88 HCL88/2021 Mai/2021 27.05.2021 Hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempţiune al Consiliului local Câmpulung pentru imobilul din Municipiul Câmpulung, str. Nae Leonard nr. 6 bl. A10 ap. 2, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 80384, înscris în cartea funciară nr. 80384 – teren indiviz = 10,98 mp (CF 80384) și construcții spațiu comercial cu Su=50,14 mp (CF 80384-C1-U15), parte componentă a sitului urban Orașul istoric Câmpulung, având cod LMI AG-II-s-A-13545
89 HCL89/2021 Iun/2021 23.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului “ Câmpulung Capitala Scrisului Românesc ”
90 HCL90/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea formei de gestiune , aprobarea regulamentului și caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Câmpulung
91 HCL91/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020
92 HCL92/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor tarife pentru investigații medicale efectuate la cererea pacienților
93 HCL93/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului Municipal Câmpulung
94 HCL94/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
95 HCL95/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
96 HCL96/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de colsultanță, asistență și/sau reprezentare a Municipiului Câmpulung, a Primăriei Municipiului Câmpulung și a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru promovarea unor acțiuni, apărări și căi de atac, cât și achiziționarea de servicii juridice de consultanță pe anumite domenii de activitate
97 HCL97/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii)
98 HCL98/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la alegerea presedintelui de ședință ( pe o perioadă de 3 luni) - dl.Nicolae Zaharia
99 HCL99/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.17/28 01 2021 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
100 HCL100/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.130/28 10 2020 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung (se înlocuiește d-na Ionescu Andreea cu dl.Hagi Alexandru-Nicolae)
101 HCL101/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung, județul Argeș
102 HCL102/2021 Iun/2021 30.06.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.44 din 29 03 2018, a Hotărârii Consiliului Local Câmpulung nr.37 din 25 04 2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr.7din 28 01 2021 privind Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung
103 HCL103/2021 Iul/2021 19.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului Municipal Câmpulung
104 HCL104/2021 Iul/2021 19.07.2021 Hotărâre cu privire la validarea rezultatelor concursurilor pentru șef secții Pediatrie și Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
105 HCL105/2021 Iul/2021 19.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului Municipal de Înot Câmpulung
106 HCL106/2021 Iul/2021 19.07.2021 Hotărâre cu privire la modificarea tarifelor pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung
107 HCL107/2021 Iul/2021 19.07.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unor premii în cadrul evenimentului „ Concert 500 – Zilele Municipiului Câmpulung ”
108 HCL108/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30 06 2021
109 HCL109/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobare rectificare buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
110 HCL110/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
111 HCL111/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de examinare pentru ocuparea funcției de Șef Secție Medicină Internă din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
112 HCL112/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal
113 HCL113/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării Serviciului de Management al Calității Medicale prin înființarea Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate la Spitalul Municipal Câmpulung
114 HCL114/2021 Iul/2021 30.07.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea pozițiilor nr.425 și 1925 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.72/23 09 1999
115 HCL115/2021 Aug/2021 09.08.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului „Câmpulung Capitala Scrisului Românesc ”
116 HCL116/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambrsabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2021
117 HCL117/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activități nonprofit de interes local în anul 2021
118 HCL118/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea asocierii între Municipiul Câmpulung , prin Consiliul Local și Federația Română de Automobilism Sportiv , prin Clubul Sportiv BROTHER MOTORSPORT , în vederea susținerii competiției sportive „ TROFEUL CÂMPULUNG 500” , desfășurat în periosda 17 – 19 septembrie 2021, în cadrul evenimentului „ Câmpulung –Capitala Scrisului Românesc”
119 HCL119/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru desființarea pe cale administrativă a construcțiilor executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului, cât și a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului
120 HCL120/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea poziției nr.1591 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.72/23 09 1999
121 HCL121/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la validarea rezultatului concursului pentru șef secție Medicină Internă din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung
122 HCL122/2021 Aug/2021 23.08.2021 Hotărâre cu privire la adaptarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
123 HCL123/2021 Aug/2021 29.08.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
124 HCL124/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al. S.C.Piețe –Servicii Comunitare Muscel SRL
125 HCL125/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire darea în folosință gratuită Casei de Cultură „ Tudor Mușatescu” a suprafeței de 4 300 mp din imobilul situat în Municipiul Câmpulung, strada Petre Zamfirescu (Parcul Ștefănescu)
126 HCL126/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale Municipiului Câmpulung
127 HCL127/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea aderării Municipiului Câmpulung la sistemul de cooperare pentru audit public intern
128 HCL128/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a Municipiului Câmpulung în favoarea Telekom România Communications SA, în vederea amplasării rețelei de comunicații electronice și accesul în vederea operrii și întreținerii
129 HCL129/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 2,70 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung , situat în Câmpulung, B-dul I.C.Brătianu, bl D31, sc.A, ap.3, parter, județul Argeș, pe care a fost edificat un balcon, aferent apartamentului proprietate personală a d-nei Păiuș Simona
130 HCL130/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de concesiune pentru terenurile în suprafața balconului 1 de 3,30 mp și suprafața balconului 2 de 3,00 mp, terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situate în Câmpulung, str.Ion Țicăloiu, nr.48, bl.P37, sc.A, ap.1, parter, județul Argeș, pe care au fost edificate două balcoane aferente apartamentului proprietate personală a d-lor Tudora Virgil și Tudora Mihaela-Raluca
131 HCL131/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 3,20 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung , situat Câmpulung, str.G-ral C.Simonescu, nr.14, bl.21, sc.D, ap.3, parter, jduețul Argeș, pe care a fost edificat un blacon aferent apartamentului proprietate personală a d-lor Neacșu Ioan-Lucian și Neacșu Andreea-Cristina
132 HCL132/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.26072/31 08 2011 încheiat cu SC LIDL ROMANIA SCS pentru suprafața de 553 mp teren situat în Câmpulung , str.Traian, nr.44, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupat de spațiu verde
133 HCL133/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
134 HCL134/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la completarea HCL nr.120/29 10 2015 privind “ Regulamentul cuprinzând documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din Municipiul Câmpulung aparținând cultelor religioase recunoscute din România”
135 HCL135/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Documentului Sinteză aferent proiectului „ Rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în zona Muscel” depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
136 HCL136/2021 Aug/2021 30.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de acordare a unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor și persoanelor din Municipiul Câmpulung afectate de inundațiile din cursul anului 2021
137 HCL137/2021 Sep/2021 14.09.2021 Hotărâre cu privire la avizarea Strategiei de contractare, a studiului de fundamentare, a studiului de oportunitate, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, operarea stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale în Zona Câmpulung, județul Argeș
138 HCL138/2021 Sep/2021 14.09.2021 Hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept , prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Ioan-Liviu Țâroiu și vacantarea acestuia
139 HCL139/2021 Sep/2021 14.09.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
140 HCL140/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
141 HCL141/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de organizare a concursului/examenului pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director : Director Medical din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung și desemnarea reprezentanților autorității publice locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor
142 HCL142/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Amenajare parcare supraetajată în cartierul Vișoi din Municipiul Câmpulung “
143 HCL143/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Amenajare parcare supraetajată pe strada Frații Golești din Municipiul Câmpulung ”
144 HCL144/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și privat al municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii)
145 HCL145/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
146 HCL146/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Listei proiectelor/programelor sportive finanțate conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive pentru anul 2021
147 HCL147/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor din Municipiul Câmpulung “
148 HCL148/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Listei proiecteor finanțate conform Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2021
149 HCL149/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Câmpulung
150 HCL150/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
151 HCL151/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
152 HCL152/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor tarife pentru investigații medicale efectuate la cererea pacienților
153 HCL153/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat și particular din Municipiul Câmpulung pentru anul școlar 2021 - 2022
154 HCL154/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
155 HCL155/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Dan-Octavian Dumitrașcu și vacantarea acestuia
156 HCL156/2021 Sep/2021 30.09.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
157 HCL157/2021 Oct/2021 07.10.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
158 HCL158/2021 Oct/2021 07.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „ Cetățean de Onoare al Municipiului Câmpulung “ și a “Certificatului de Fiu/Fiică al/a Municipiului Câmpulung”
159 HCL159/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la modificarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Municipiului Câmpulung
160 HCL160/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire cazare – corp C9 Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung, județul Argeș”
161 HCL161/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Asfaltarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor “
162 HCL162/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung”
163 HCL163/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Existenderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor ”
164 HCL164/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Eficientizarea energetică la Colegiul Tehnic Câmpulung ”
165 HCL165/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Construirea infrastructurii de locuire socială pentru persoanele victime ale violernței în familie”
166 HCL166/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pesăreasa”
167 HCL167/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notelor Conceptuale și a Temelor de Proiectare penttru obiectivul de investiții “ Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
168 HCL168/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi ” – strada Gruiului cu strada Carpați
169 HCL169/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi ” – Princhindelul – strada Revoluției cu strada Gruiului
170 HCL170/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Amenajare domeniu public în zona Pieței Centrale “ –strada Republicii cu strada Richard
171 HCL171/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Amenajare spații verzi” - strada Alexandru cel Bun
172 HCL172/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi” – strada General Dragalina
173 HCL173/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spațiu verde zona Grădiște”
174 HCL174/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi ” – strada Gruiului
175 HCL175/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Piașa Neacșu unește comunitatea “
176 HCL176/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
177 HCL177/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investuiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Câmpulung, județul Argeș, carte funciară nr.81302 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire creșă medie”
178 HCL178/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
179 HCL179/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Câmpulung, doamnei Murphy Kathleen / Director spiritual Școala Gimnazială Sfântul Iacob
180 HCL180/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Casa de Cultură Tudor Mușatescu Câmpulung
181 HCL181/2021 Oct/2021 19.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30 09 2021
182 HCL182/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la acordarea scutirilor de la plată a majorărilor și penalităților de întârziere aferente creanțelor bugetare restante provenind din neplată la termen a impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către contribuabili persoane fizice
183 HCL183/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la stabilirea nivelului impozitului pe mijloace de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2022
184 HCL184/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
185 HCL185/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la inventarierea locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu, ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere
186 HCL186/2021 Oct/2021 28.10.2021 Modificat titulatura - Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Aleci, Rujoi, Chichirez, Izvorului, Valea Furnicii ”
187 HCL187/2021 Oct/2021 28.10.2021 Modificat titulatura - Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Extinedere sistem de canalizare pe străzile Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Aleci, Rujoi, Chichirez, Calea Târgoviștei, Izvorului, Valea Furnicii ”
188 HCL188/2021 Oct/2021 28.10.2021 Modificat titulatura – Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Extindere sistem de alimentare cu apă pe străzile Calea Târgoviștei, Valea Româneștilor, Rujoi, Chichirez și Valea Furnicii”
189 HCL189/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021
190 HCL190/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea poziției nr.1908 din Anexa nr.3 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung
191 HCL191/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la declararea imobilului situat în municipiul Câmpulung, strada Frații Golești, nr.1, județul Argeș, CF 81816, ca fiind de interes public local și introducerea acestuia în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung
192 HCL192/2021 Oct/2021 28.10.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de specialitate nr.4 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
193 HCL193/2021 Noi/2021 08.11.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general estimativ pentru proiectul „ Extindere sistem de canalizare pe străzile Ion Giurculescu, Valea Româneștilor, Rujoi, Chichirez, Calea Târgoviștei, Izvorului ”
194 HCL194/2021 Noi/2021 08.11.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat și depunerea Fișei intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP5/P19.vi/OS5.1.
195 HCL195/2021 Noi/2021 08.11.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
196 HCL196/2021 Noi/2021 08.11.2021 Hotărâre cu privire la desemnarearea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Câmpulung
197 HCL197/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
198 HCL198/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern
199 HCL199/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării structurii organizatorice a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Câmpulung
200 HCL200/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la atribuirea către societatea Edilul C.G.A. SA a contractului având ca obiect servicii de întreținere și funcționare în condiții optime a Bazinului Municipal de Înot Câmpulung, situat în strada Ion Dragalina, cartier Grui
201 HCL201/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la participarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Câmpulung la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2021 – Rabla clasic
202 HCL202/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 81890, înscris în cartea funciară nr.81890 a Municipiului Câmpulung , județul Argeș
203 HCL203/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
204 HCL204/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuințele ANL aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
205 HCL205/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului „ Câmpulung Capitala Scrisului Românesc ”
206 HCL206/2021 Noi/2021 25.11.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Piața Neacșu unește comunitatea ”
207 HCL207/2021 Dec/2021 13.12.2021 Hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Municipiul Câmpulung, județul Argeș, carte funciară nr.81304 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă medie”
208 HCL208/2021 Dec/2021 13.12.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “ Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr.54/21 04 2021
209 HCL209/2021 Dec/2021 13.12.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021
210 HCL210/2021 Dec/2021 13.12.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
211 HCL211/2021 Dec/2021 13.12.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
212 HCL212/2021 Dec/2021 23.12.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.2 din 12 01 2021 privind aprobarea depunerii proiectului “ Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș în vederea gestionării crizei SARS-COV-2” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
213 HCL213/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Drăcești, municipiul Câmpulung, județul Argeș
214 HCL214/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor și tarifelor practicate de S.C.Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
215 HCL215/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială siuată pe raza municipiului Câmpulung în baza legii nr.114/1996
216 HCL216/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la stabilirea începând cu 01 01 2022 a nivelului taxei speciale de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.98/28 12 2016
217 HCL217/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 20 12 2021
218 HCL218/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și privat al municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii)
219 HCL219/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații comerciale și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de chirie de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
220 HCL220/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la prelugirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung ocupate de căi de acces de către persoane fizice
221 HCL221/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale atribuite unor persoane fizice din fondul locativ al municipiului Câmpulung
222 HCL222/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la însușirea Raportului privind informarea și consultarea publicului pentru documentația “ Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung “
223 HCL223/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor contractuale , statul de funcții și organigrama Muzeului Municipal Câmpulung
224 HCL224/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Muzeului Municipal Câmpulung
225 HCL225/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Municipal Câmpulung
226 HCL226/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aporbarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie
227 HCL227/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
228 HCL228/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru achiziționarea unei cote părți din imobilul Casa de Cultură” Tudor Mușatescu “ situat în municipiul Câmpulung, str.Republicii, nr.61, județul Argeș
229 HCL229/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu pentru includerea obiectivului de investiții „ Variantă de ocolire Câmpulung – lungime estimată 7,8 km, cost estimat 18,8 milioane euro” în cadrul Master Planului General de Transport al României, respectiv în cadrul Planului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020 - 2030
230 HCL230/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la rețeaua unităților de învățământ ce va funcționa în anul școlar 2022 – 2023 în Municipiul Câmpulung
231 HCL231/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la subvenționarea de la bugetul local a taxei de salubritate pentru persoanele fizice care au beneficiat de scutire în anul 2021 coform H.C.L.nr.7/31 01 2019
232 HCL232/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ DALI Modernizare stadion municipal ”
233 HCL233/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „ Documentație tehnică mobilitate urbană ”
234 HCL234/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpulung în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora
235 HCL235/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung date în administrarea unor instituții publice de subordonare locală
236 HCL236/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda din bugetul local al Municipiului Câmpulung elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvența în semestrul I al anului școlar 2021 – 2022
237 HCL237/2021 Dec/2021 28.12.2021 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședintă
1 HCL1/2020 Ian/2020 21.01.2020 Hotărâre cu privire la aprobare PROCEDURĂ DE SELECȚIE A PARTENERILOR în vederea aplicării unor cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul POCA
2 HCL2/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la structura reţelei unităţilor de învăţământ ce va funcţiona în anul școlar 2020 – 2021 în Municipiul Câmpulung
3 HCL3/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la reorganizarea activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Municipiul Câmpulung
4 HCL4/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea valabilității contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Câmpulung și anularea unui număr de 5 autorizații taxi
5 HCL5/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la aprobare modificare art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 36 din 25.04.2019 referitor la extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Câmpulung pe strada Șoseaua Națională și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
6 HCL6/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la înlocuirea domnului Crețu Constantin – Cristinel din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nanu Mușcel, din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și din Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar din cadrul Școlii Gimnaziale Nanu Mușcel
7 HCL7/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”
8 HCL8/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2020
9 HCL9/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat în scopul depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
10 HCL10/2020 Ian/2020 30.01.2020 Hotărâre cu privire la modificarea clauzelor contractuale și prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung și SC EDILUL CGA SA, având ca obiect administrarea în bune condiții a obiectivului de interes public “Bazinul Municipal de Înot”
11 HCL11/2020 Feb/2020 20.02.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 – 2023
12 HCL12/2020 Feb/2020 27.02.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii și Organigramei ale Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
13 HCL13/2020 Feb/2020 27.02.2020 Hotărâre cu privire la modificarea articolului 6 alin. (2) din Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung, aprobate prin HCL nr. 44 din 29.03.2018 și modificat prin HCL nr. 37 din 25.04.2019
14 HCL14/2020 Feb/2020 27.02.2020 Hotărâre cu privire la modificarea articolului 19 alin. (1) din Regulamentul pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung, aprobat prin HCL nr. 23 din 28.03.2019 și modificat prin HCL 143 din 23.12.2019
15 HCL15/2020 Mar/2020 10.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Câmpulung
16 HCL16/2020 Mar/2020 10.03.2020 Hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ionescu Lucian – Mihai și vacantarea acestuia
17 HCL17/2020 Mar/2020 30.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
18 HCL18/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
19 HCL19/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
20 HCL20/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul curent
21 HCL21/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Câmpulung
22 HCL22/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la încetarea contractului de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 și preluarea Bazinului Municipal de Înot
23 HCL23/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea nivelului redevenței datorate de SC EDILUL C.G.A. SA pentru anul 2020
24 HCL24/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2019
25 HCL25/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui spațiu medical situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12, județul Argeș
26 HCL26/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public, înregistrarea în contabilitate și darea în administrarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public
27 HCL27/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Edilul C.G.A. S.A.
28 HCL28/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Piețe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
29 HCL29/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011
30 HCL30/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare Piața Primăriei Câmpulung, județul Argeș”
31 HCL31/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la menținerea bonificației de 10% aprobată prin HCL nr. 46/30.05.2019 pentru plata cu anticipație a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport prevăzute de art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2), respectiv art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, până la data de 30 iunie 2020
32 HCL32/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii până la data de 10.07.2020 a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuință aflate în proprietatea și / sau administrarea Municipiului Câmpulung
33 HCL33/2020 Mar/2020 31.03.2020 Hotărâre cu privire la unele măsuri referitoare la prelungirea/ reducerea/exonerarea obligațiilor de plată a chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Câmpulung, în contextul pandemiei SARS – CoV – 2
34 HCL34/2020 Apr/2020 22.04.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
35 HCL35/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
36 HCL36/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2020
37 HCL37/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale atribuite unor persoane fizice
38 HCL38/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la aprobare înființare serviciu de iluminat public și stabilirea modalității de gestiune a acestuia
39 HCL39/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de promovare al Bibliotecii Municipale Câmpulung
40 HCL40/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de promovare al Casei de Cultură Tudor Mușatescu
41 HCL41/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre cu privire la constituirea, componența nominală și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urmanism a Municipiului Câmpulung
42 HCL42/2020 Apr/2020 30.04.2020 Hotărâre privind organizarea pășunatului și stabilirea taxei de pășunat pe izlazurile proprietatea Municipiului Câmpulung
43 HCL43/2020 Mai/2020 18.05.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
44 HCL44/2020 Mai/2020 18.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobare dare în folosință gratuită Spitalului Municipal Câmpulung a unui spațiu din imobilul aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru amplasarea Liniei automate de extracție acizi nucleici și PCR în timp real pentru teste clinice de biologie moleculară (pentru COVID-19)
45 HCL45/2020 Mai/2020 18.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobare desființare / demolare construcție situată în Municipiul Câmpulung, str. Mărăști, nr. 19B, județul Argeș
46 HCL46/2020 Mai/2020 18.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobare desființare / demolare construcție ,, Centrală Termică Grădiște Lichid” situată în Municipiul Câmpulung, punct Grădiște
47 HCL47/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la validarea mandatului supleantului aflat pe listele PNL și confirmat de Organizația Județeană Argeș - doamna Mălăncioiu Elena - Adriana
48 HCL48/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
49 HCL49/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
50 HCL50/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a două terenuri în suprafață de 4,92 mp și respectic 2,52 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situate în Câmpulung, str. I. C. Brătianu, nr. 9, în vederea edificării a două balcoane în proiecția balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, aferent apartamentului proprietate personală a soților GHINEA IONELA și GHINEA ILIE – VIOREL
51 HCL51/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 3,18 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. George Topârceanu, nr. 4, în vederea edificării unui balcon în proiecția balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, aferent apartamentului proprietate personală a doamnei BOTEANU ELISMARI
52 HCL52/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 10706 din 14.04.2014 privind CAR ELISAN IFN
53 HCL53/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 10360 din 08.04.2015 privind SC NATURAL RMD SRL
54 HCL54/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 12535 din 29.04.2015 privind SC NICOLIRI SRL
55 HCL55/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor reprezentând aplicarea prevederilor art. 16, alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 7 / 2020, modificată și completată de art. 20, pct. 3 din Ordonanța Militară nr. 8 / 2020
56 HCL56/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu unei scheme de ajutor individual reprezentând reducerea redevenței datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către operatorul local al serviciului public de transport local de călători începând cu data instituirii stării de alertă pe întreg teritoriul României, respectiv 15.05.2020
57 HCL57/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției ,,Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung”
58 HCL58/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,,Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă casa Viforeanu” (str. Matei Basarab, nr. 36) - DALI
59 HCL59/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,,Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă str. Negru Vodă, nr. 214” - DALI
60 HCL60/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,,Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă str. Negru Vodă, nr. 113 / strada Republicii, nr. 20” - DALI
61 HCL61/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,,Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă str. Negru Vodă, nr. 130 - DALI”
62 HCL62/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de SC Edilul CGA SA la 31.12.2019
63 HCL63/2020 Mai/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea unei cereri de finanțare de către Spitalul Municipal Câmpulung în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19
64 HCL64/2020 Ma/2020 28.05.2020 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea unui aviz de principiu pentru depunerea unei cereri de finanțare de către Spitalul de Pneumoftiziolagie Câmpulung în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID - 19
65 HCL65/2020 Iun/2020 12.06.2020 Hotărâre cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare, post mortem, al Municipiului Câmpulung, Părintelui Stareț Serafim Caiea
66 HCL66/2020 Iun/2020 22.06.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
67 HCL67/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții ,,Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung” și indicatorii tehnico - economici
68 HCL68/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiții: Studiu de fezabilitate ,,Extindere rețea distribuție gaze naturale pe străzile Șoseaua Națională tronson II, Decovilului, Valea Unchiașului tronson II și Izlaz”
69 HCL69/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 1 / OS 9.1. pentru proiectul ,, Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung”
70 HCL70/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020 / 9 / 1 / OS 9.1. pentru proiectul ,,Extindere rețea distribuție gaze naturale pe străzile Șoseaua Națională tronson II, Decovilului, Valea Unchiașului tronson II și Izlaz”
71 HCL71/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la însușirea locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere
72 HCL72/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Câmpulung
73 HCL73/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziolagie Câmpulung
74 HCL74/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
75 HCL75/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2020 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
76 HCL76/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
77 HCL77/2020 Iun/2020 29.06.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul sesiunii de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) 2020 pentru proiecte care au drept scop protejarea și promovarea munumentelor istorice
78 HCL78/2020 Iul/2020 15.07.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru test RT-PCR SARS-CoV2, efectuat la cererea pacienților
79 HCL79/2020 Iul/2020 21.07.2020 Hotărâre cu privire la mandatarea primarului Municipiului Câmpulung ca reprezentant al Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 067/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș - Faza I ( Câmpulung – Rucăr)
80 HCL80/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
81 HCL81/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2020
82 HCL82/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
83 HCL83/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
84 HCL84/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului proiectului ce se va depune de către Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung în cadrul Axei Prioritare (AP) 9 ,,Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID -19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
85 HCL85/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la modificarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung, județul Argeș
86 HCL86/2020 Iul/2020 30.07.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, județul Argeș
87 HCL87/2020 Aug/2020 13.08.2020 Hotărâre cu privire la instituirea unor facilități fiscale constând în anularea unor obligații accesorii și aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora
88 HCL88/2020 Aug/2020 20.08.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
89 HCL89/2020 Aug/2020 20.08.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – strada Mărăști nr. 4
90 HCL90/2020 Aug/2020 20.08.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – strada Drumul Morii nr. 9A
91 HCL91/2020 Aug/2020 20.08.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea contractului de asociere cu Asociația ANIMA până la data de 31.12.2023
92 HCL92/2020 Aug/2020 20.08.2020 Hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe A.N.L. familiei domnului Mîciu Nicolae
93 HCL93/2020 Aug/2020 20.08.2020 Hotărârea privind repartizarea unei locuințe sociale
94 HCL94/2020 Sep/2020 01.09.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului proiectului ,,Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID – 19” depus de Spitalul Municipal Câmpulung
95 HCL95/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
96 HCL96/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei (SAV 224) pe terenul imobilului și acordarea dreptului de acces asupra imobilului teren Școală Generală nr. 5 din strada Negru Vodă nr. 282 aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, pentru realizarea proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
97 HCL97/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei (SAV 225) pe terenul imobilului și acordarea dreptului de acces asupra imobilului spațiu verde strada General Poșoiu, aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, pentru realizarea proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
98 HCL98/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei (SAV 226) pe terenul imobilului și acordarea dreptului de acces asupra imobilului teren aferent Pavilion financiar contabilitate din strada Alexandru Voievod nr. 59, aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, pentru realizarea proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
99 HCL99/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei (SAV 227) pe terenul imobilului și acordarea dreptului de acces asupra imobilului teren aferent stație epurare, din strada Drumul Morii, nr. 2 aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, pentru realizarea proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
100 HCL100/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei (SAV 228) pe terenul imobilului și acordarea dreptului de acces asupra imobilului teren aferent Cămin Cultural Apa Sărată din strada Șoseaua Națională nr. 69 aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, pentru realizarea proiectului ,,Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
101 HCL101/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe toată durata de existență a investiției, a spațiului de amplasare a sirenei (SAV 229) pe terenul imobilului și acordarea dreptului de acces asupra imobilului teren aferent Școală Generală Grădiște din strada Șoseaua Națională nr. 175 aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, pentru realizarea proiectului ,, Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
102 HCL102/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la menținerea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Câmpulung
103 HCL103/2020 Sep/2020 08.09.2020 Hotărâre cu privire la menținerea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității și pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Câmpulung
104 HCL104/2020 Sep/2020 21.09.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
105 HCL105/2020 Sep/2020 21.09.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului actualizat al proiectului depus de către Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung în cadrul Axei Prioritare (AP) 9 ,,Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID – 19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID - 19”
106 HCL106/2020 Sep/2020 21.09.2020 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
107 HCL107/2020 Oct/2020 06.10.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
108 HCL108/2020 Oct/2020 06.10.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
109 HCL109/2020 Oct/2020 13.10.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
110 HCL110/2020 Oct/2020 13.10.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
111 HCL111/2020 Oct/2020 13.10.2020 Hotărâre cu privire la însușirea locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din zona Vișoi, strada Alexandru cel Bun, ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere
112 HCL112/2020 Oct/2020 13.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță aferenți Serviciului de iluminat public în Municipiul Câmpulung
113 HCL113/2020 Oct/2020 13.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru abonamentele de călătorie
114 HCL114/2020 Oct/2020 26.10.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
115 HCL115/2020 Oct/2020 26.10.2020 Hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
116 HCL116/2020 Oct/2020 26.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
117 HCL117/2020 Oct/2020 26.10.2020 Hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung
118 HCL118/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2020
119 HCL119/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
120 HCL120/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și / sau reprezentare a Municipiului Câmpulung, a Primăriei Municipiului Câmpulung și a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru promovarea unor acțiuni, apărări și căi de atac
121 HCL121/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru reorganizarea secțiilor chirurgicale (etaj 2) și medicale (etaj 3) ale Spitalului Municipal Câmpulung
122 HCL122/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru reorganizarea ambulatoriului ORL din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung și redistribuirea spațiului secției oncologie
123 HCL123/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru reorganizarea corpului central al Spitalului Municipal Câmpulung
124 HCL124/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea documentațiilor întocmite în vederea demarării procedurii pentru ,,Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”
125 HCL125/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat și depunerea Fișei intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI9. Vi/OS 5.1
126 HCL126/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a studiului de fezabilitate ai obiectivului de investiții: ,,Crearea de spații de joacă pentrun copii în cadrul școlilor și în comunitate – studiu de fezabilitate”
127 HCL127/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: DALI – ,,Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung” - Școala Grădiște
128 HCL128/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Câmpulung
129 HCL129/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității și pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Câmpulung
130 HCL130/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Câmpulung
131 HCL131/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
132 HCL132/2020 Oct/2020 28.10.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea protocolului de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea pentru cooperarea în vederea execuției lucrărilor de Reprofilare albie Râul Târgului în zona Municipiului Câmpulung, județul Argeș
133 HCL133/2020 Oct/2020 10.11.2020 Hotărâre cu privire la aprobare DALI și indicatori tehnico – economici ai obiectivului de investiții extras ,,Reabilirare străzi în Municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Drăcești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii)” – Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii
134 HCL134/2020 Noi/2020 10.11.2020 Hotărâre cu privire la participarea Municipiului Câmpulung, în calitate de partener, în proiectul ,,Centrul de Ocrotire a Mediului Sarmiza Bilcescu – Alimănișteanu - COMBAT”
135 HCL135/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public, înregistrarea în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public
136 HCL136/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scoaterii din evidențele contabile și din administrarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
137 HCL137/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând reducerea redevenței datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către operatorul local al serviciului public de transport local de călători SC ALINDO IMPEX SRL
138 HCL138/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Administrație al Muzeului Municipal Câmpulung
139 HCL139/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la modificarea prevederilor Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere referitoare la ,,Dotările autovehiculelor taxi”
140 HCL140/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
141 HCL141/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului ,,Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii” – extras din documentația ,,Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung – județul Argeș (străzile: Dracești, Boboc, Rujoi, Nedelești, Plăieși, Leculești, Livadiei, I. Țicăloiu, Chilii) în cadrul Fișa intervenției #2, Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL, apelul POR/GAL/CÂMPULUNG MUSCEL/ 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
142 HCL142/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului ,,Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate” în cadrul Fișa intervenției #7 ,,Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate”, apel POR/GAL/CÂMPULUNG MUSCEL/ 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
143 HCL143/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare și modernizarea clădirilor școlare și împrejmuirii acestora în Municipiul Câmpulung” - Școala Grădiște în cadrul Fișei intervenției #16 ,,Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora” în cadrul apelului POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/ 2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel
144 HCL144/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și / sau reprezentare a Municipiului Câmpulung, a Primăriei Municipiului Câmpulung și a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru promovarea unor acțiuni, apărări și căi de atac
145 HCL145/2020 Noi/2020 26.11.2020 Hotărâre cu privire la modificarea tarifului pentru test RT – PCR SARS – CoV2, efectuat la cererea pacienților
146 HCL146/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda din bugetul local al Municipiului Câmpulung elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, în anul școlar 2020 - 2021
147 HCL147/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 128/28.10.2020, poziția 10
148 HCL148/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la modificarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Câmpulung, județul Argeș
149 HCL149/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
150 HCL150/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la acordarea avizului favorabil pentru înființarea Centrului Național Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor – atletism (CNOPJ) în cadrul Liceului cu Program Sportiv Câmpulung
151 HCL151/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
152 HCL152/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: ,,Studiu de fezabilitate – extindere rețea distribuție gaze naturale în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”
153 HCL153/2020 Dec/2020 14.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat și depunerea proiectului ,,REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN ZONA MUSCEL” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
154 HCL154/2020 Dec/2020 21.12.2020 Hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru Centrul de Vaccinare înființat temporar pentru vaccinarea personalului medico - sanitar
155 HCL155/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
156 HCL156/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020
157 HCL157/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulungn la data de 18.12.2020
158 HCL158/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații comerciale și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, ocupate cu titlu de chirie de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
159 HCL159/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine)
160 HCL160/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de căi de acces de către persoane fizice
161 HCL161/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
162 HCL162/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la modificarea Comisiei sociale pentru repartizarea locuințelor sociale, locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor pentru tineri construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung, aprobată prin HCL al Municipiului Câmpulung nr. 16/28.07.2016 și completată prin Dispozițiile nr. 688/16.08.2016 și nr. 829/03.08.2017
163 HCL163/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre privind corectarea erorii de redactare din cuprinsul art. 1 din HCL nr. 151/14.12.2020 cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
164 HCL164/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public
165 HCL165/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scăderii din evidențele contabile și din evidența instituțiilor publice care le-au avut în administrare
166 HCL166/2020 Dec/2020 29.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea subvenționării de la bugetul local a taxei de salubritate pentru persoanele care au beneficiat de scutire conform H.C.L. nr. 98/2016
1 HCL1/2019 Ian/2019 08.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare
2 HCL2/2019 Ian/2019 08.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul anului 2018 pentru acoperirea temporară în anul 2019 a golurilor de casă la secțiunea de funcționare
3 HCL3/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea clauzelor contractuale și prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung și SC EDILUL CGA SA, având ca obiect administrarea în bune condiții a obiectivului de interes public “Bazinul Municipal de Înot”
4 HCL4/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 1 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente
5 HCL5/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini pentru închirierea spațiului situat în Municipiul Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă, nr. 121A, bl. A9, sc. B
6 HCL6/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în Municipiul Câmpulung, str. Republicii, nr. 20 – 22, județul Argeș
7 HCL7/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificare Regulament privind încasarea taxei speciale de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere aprobate prin HCL nr. 98 / 2016
8 HCL8/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat Primarului Municipiului Câmpulung în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în fața instanțelor judecătorești în dosarele nr. 5712/109/2018 și nr. 5279/109/2018
9 HCL9/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
10 HCL10/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în Municipiul Câmpulung
11 HCL11/2019 Ian/2019 31.01.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2019
12 HCL12/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere directă a unui teren în suprafață de 49 mp situat în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 170, bl.A12, judeţul Argeş în favoarea SC UN BĂIAT ȘI O FATĂ SRL
13 HCL13/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare schimbare destinație spațiu aferent balcon extins situat în Municipiul Câmpulung, str. Cpt. Ion Becleanu, nr. 4, bl. D1, sc. A, ap. 2, parter, județul Argeș din spațiu destinat unui studio de înregistrări în spațiu de locuit (balcon)
14 HCL14/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la inițierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a izlazului situat în Municipiul Câmpulung, punctul Loturi
15 HCL15/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung
16 HCL16/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare structura rețelei unităților de învățământ ce va funcționa în anul școlar 2019 – 2020 în Municipiul Câmpulung
17 HCL17/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcții și organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
18 HCL18/2019 Feb/2019 28.02.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor contractuale și a Statului de funcții ale Muzeului Câmpulung
19 HCL19/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la Contul de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2018
20 HCL20/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea, după caz, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung
21 HCL21/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 5394 / 15.03.2000 încheiat cu SC EDILUL CGA SA
22 HCL22/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la completarea acordului de asociere încheiat între Municipiul Câmpulung și Asociația “Salvați Câmpulungul și Muscelul”
23 HCL23/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Regulament pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung
24 HCL24/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la transferul autorizației de taxi cu indicativul 021
25 HCL25/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 30 mp pe care este amplasată construcția existentă (chioșc metalic), situat în Municipiul Câmpulung, strada Piața Jurământului, nr. 1, județul Argeș în favoarea SC SALF SRL
26 HCL26/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unei cereri de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpulung a bunurilor imobile situate în Municipiul Câmpulung, strada Traian, nr. 223, județul Argeș
27 HCL27/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 16 mp, pe care este amplasată construcția existentă (chioșc metalic) situat în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului, nr. 1, județul Argeș, în favoarea PFA IORDACHE RODICA
28 HCL28/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare încheiere contract de concesionare directă pentru terenul aferent construcție – chioșc metalic (construcție provizorie) situat în Municipiul Câmpulung, strada I. C. Brătianu, nr. 7, judetul Argeș
29 HCL29/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
30 HCL30/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la concesionare teren (pășune) situat în Municipiul Câmpulung, punctul Loturi
31 HCL31/2019 Mar/2019 28.03.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01.04.2019
32 HCL32/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2019 – 2021
33 HCL33/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2019
34 HCL34/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general al obiectivului de investiții ,,Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, județul Argeș”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
35 HCL35/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general al obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod Șoseaua Națională din Municipiul Câmpulung, județul Argeș”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
36 HCL36/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare extindere sistem de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Câmpulung, județul Argeș
37 HCL37/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare pentru folosinţă în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung
38 HCL38/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale
39 HCL39/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la nominalizarea membrilor din Consiliul Local care să facă parte din comisia de evaluare şi repartizare a sumelor destinate structurilor sportive, în baza proiectelor de finanţare ce vor fi transmise după deschiderea finanţării pe anul 2019
40 HCL40/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019
41 HCL41/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC EDILUL CGA SA
42 HCL42/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC PIEȚE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL
43 HCL43/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 4 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuiui de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011
44 HCL44/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare și extindere imobil situat în str. Maior Gâldău, nr. 28"
45 HCL45/2019 Apr/2019 25.04.2019 Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de paşunat pe izlazurile proprietatea Municipiului Câmpulung
46 HCL46/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a texelor speciale pe anul 2020
47 HCL47/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019
48 HCL48/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţii a Municipiului Câmpulung în Municipiul Popovo, Bulgaria
49 HCL49/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea pozițiilor 132 din Anexele nr. III și IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea dmeniului public și privat al Municipiului Câmpulung
50 HCL50/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
51 HCL51/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte / programe sportive
52 HCL52/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2019 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung
53 HCL53/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții și organigramei Casei de Cultură Tudor Mușatescu
54 HCL54/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Municipiului Câmpulung pentru perioada 2019 – 2023
55 HCL55/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale
56 HCL56/2019 Mai/2019 30.05.2019 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de SC EDILUL CGA SA
57 HCL57/2019 Iun/2019 18.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Raport de evaluare în vederea concesionării imobilului din domeniul privat al Municipiului Câmpulung, situat în Municipiul Câmpulung, str. Mărăști, nr. 19B, județul Argeș, precum și a documentației aferente acestei licitații
58 HCL58/2019 Iun/2019 18.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la însușirea locurilor de parcare inventariate aferente blocurilor S1, S2 și S3
59 HCL59/2019 Iun/2019 18.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la nominalizarea a 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor/programelor sportive şi nominalizarea altor 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de contestaţii
60 HCL60/2019 Iun/2019 18.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate pe domeniul de activitate cultură conform Legii nr. 350 / 2005
61 HCL61/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați din devizul general al obiectivului de investiții ,,Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, județul Argeș”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și Ordinului nr. 611/138/127/2019
62 HCL62/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Devizului general al investiției după încheierea contractului de execuție lucrări ,,Reabilitare pod Șoseaua Națională din Municipiul Câmpulung, județul Argeș” conform prevederilor OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și Ordinului nr. 611/138/127/2019
63 HCL63/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei refăcut după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „REABILITAREA STAȚIEI DE EPURARE (linia apei) în Municipiul Câmpulung
64 HCL64/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8, alin. 2 din Ordinul nr. 1851/2013, pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA STAȚIEI DE EPURARE (linia apei) în Municipiul Câmpulung”
65 HCL65/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a spațiilor disponibile din imobilul situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12 aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru desfășurarea de activități medicale și / sau conexe actului medical
66 HCL66/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în strada Negru Vodă, nr. 107, județul Argeș
67 HCL67/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare teren în suprafață de 285 mp, situat în Municipiul Câmpulung, punctul CENTRALĂ TERMICĂ VIŞOI III – strada George Topârceanu, județul Argeș
68 HCL68/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării prețurilor / tarifelor la apă potabilă şi canalizare – epurare care se furnizează / prestează de SC EDILUL CGA SA Câmpulung
69 HCL69/2019 Iun/2019 27.06.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri de colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populație și agenți economici în Municipiul Câmpulung
70 HCL70/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferentă proiectului selectat pe domeniul de activitate „SOCIAL” conform Legii nr. 350 / 2005
71 HCL71/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor / programelor sportive selectare conform Ordinului nr. 664 / 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive
72 HCL72/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului cu activităţi pentru Evenimentul „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia a XXI-a și finanțarea unor cheltuieli
73 HCL73/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Caietului de sarcini şi a modelului de Contract de Asociere în participaţie pentru organizarea unor activități în cadrul evenimentului „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung” , ediţia a XXI-a
74 HCL74/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung doamnei Maria Chirtoacă
75 HCL75/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare înscriere definitivă a dreptului de proprietate în cartea funciară pentru terenului în suprafață de 287 mp, număr cadastral 85883 și intabulat în cartea funciară nr. 85883 a Municipiului Câmpulung
76 HCL76/2019 Iul/2019 04.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanțare de 10 % pentru dotare cu aparatură medicală
77 HCL77/2019 Iul/2019 25.07.2019 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019
78 HCL78/2019 Iul/2019 25.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2019
79 HCL79/2019 Iul/2019 25.07.2019 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 26 din 28.02.2018 privind Normele de îmbunătăţire a activităţilor edilitar – gospodăreşti, păstrarea liniştii, comerţ, transport, conservarea şi protecţia mediului, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
80 HCL80/2019 Iul/2019 25.07.2019 Proiect de hotărâre cu privire la menținerea art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr. 16 / 28.02.2018 privind încheierea unui act adiţional la actualului Contract de management al managerului Muzeului Municipal Câmpulung
81 HCL81/2019 Aug/2019 12.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizației maxime lunare de care vor beneficia consilierii locali începând cu luna iulie 2019
82 HCL82/2019 Aug/2019 12.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanțare realizare obiectiv de investiție "Bloc locuințe sociale – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung"
83 HCL83/2019 Aug/2019 12.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare acord de înfrățire dintre Municipiul Câmpulung, județul Argeș, România și Municipiul Xanthi, Regiunea Macedonia de Est și Tracia din republica Elenă
84 HCL84/2019 Aug/2019 29.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei refăcut după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN800) în Municipiul Câmpulung
85 HCL85/2019 Aug/2019 29.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851 / 2013, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung”
86 HCL86/2019 Aug/2019 29.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţii a Municipiului Câmpulung în Xanthi – Grecia pentru încheierea Acordului de Înfrățire
87 HCL87/2019 Aug/2019 29.08.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
88 HCL88/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019
89 HCL89/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung
90 HCL90/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă al datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale la nivelul Municipiului Câmpulung
91 HCL91/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Câmpulung
92 HCL92/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității și pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Câmpulung
93 HCL93/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare menținere panouri publicitare deținute de SC LANDMARK MANAGEMENT SRL pe raza Municipiului Câmpulung
94 HCL94/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesiune directă teren aferent construcției în suprafață de 6,75 mp reprezentând acces la magazinul de tehnică medicală amenajat în apartamentul proprietatea domnului Safta Valeriu, situat în Municipiul Câmpulung, str. Emilian Paveliu, nr. 3, bl. 5, sc. A, ap. 3, județul Argeș
95 HCL95/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesiune directă teren aferent apartamentului proprietate privată a doamnei Vlăsceanu Roxana – Georgiana situat în Municipiul Câmpulung, str. Șoseauna Națională, nr. 175, bl. A5, sc. A, ap. 1, județul Argeș în vederea autorizării executării lucrărilor de construire balcon în proiecție
96 HCL96/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită către Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a unui spaţiu disponibil aflat în proprietatea Municipiului Câmpulung, pentru înfiinţarea unui oficiu de asigurări de sănătate
97 HCL97/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 18.06.2019
98 HCL98/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale
99 HCL99/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Înfrățire dintre Municipiul Câmpulung, Județul Argeș, România și Municipiul Saint Nicolas – Regatul Belgiei
100 HCL100/2019 Sep/2019 26.09.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67 din 27.06.2019
101 HCL101/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019
102 HCL102/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2019
103 HCL103/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea subvenționării din bugetul local pe anul 2019 a sumelor aferente taxei speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru care au fost acordate scutiri în anul 2018
104 HCL104/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru acordarea burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung în anul școlar 2019 – 2020
105 HCL105/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri pentru închirierea spaţiului situat în Municipiul Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă, nr. 121A, bl. A9, sc. B, parter
106 HCL106/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare actualizare poziție nr. 116 din Anexa nr. IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung
107 HCL107/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung și înregistrarea în contabilitatea instituției
108 HCL108/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung și aprobarea organigramei și a statului de funcţii
109 HCL109/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) strada Piața Jurământului, nr. 3
110 HCL110/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Câmpulung cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
111 HCL111/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale
112 HCL112/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la gestiunea Serviciului de transport public local de călători
113 HCL113/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 142 din 17.10.2018 (aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ,,Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung” și a indicatorilor tehnico-economici)
114 HCL114/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 143 din 17.10.2018 (aprobarea proiectului ,,Reabilitarea sistemului de Iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect)
115 HCL115/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare și aprobarea vânzării apartamentului și a cotelor
116 HCL116/2019 Oct/2019 31.10.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Câmpulung
117 HCL117/2019 Noi/2019 15.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor / programelor sportive selectate conform Regulamentul privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte / programe sportive
118 HCL118/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019
119 HCL119/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
120 HCL120/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare și aprobarea prețului de vânzare al apartamentului și a cotelor indivize aferente acestuia, apartament situat în Municipiul Câmpulung, strada General C. Simonescu, nr. 3, bloc 7, scara B, parter, ap. 5
121 HCL121/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare și aprobarea prețului de vânzare al apartamentului și a cotelor indivize aferente acestuia, apartament situat în Municipiul Câmpulung, strada Căpitan Ion Becleanu, nr. 10, bloc C9, scara C, parter, ap. 2
122 HCL122/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. Reabilitare clădiri în Municipiul Câmpulung (bloc nr. 9, 10, 17 – Vișoi)
123 HCL123/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la însușirea locurilor de parcare inventariate aferente blocurilor din Cartierul Grui (650 locuri) și strada Negru Vodă, bl. 1 (35 locuri) în vederea atribuirii și încheierea contractelor de închiriere
124 HCL124/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare directă teren din domeniul public al Municipiului Câmpulung, aferent imobilului situat în Municipiul Câmpulung, strada Valea Bărbușii, nr. 1 A, județul Argeș ce aparține SC GRAVOLAB CNC SRL în vederea amenajării unei parcări private
125 HCL125/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal
126 HCL126/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare concesionare directă teren aferent apartamentului proprietate privată a doamnei Cojocaru Gabriela – Diana, situat în Municipiul Câmpulung, str. G-ral Dragalina, nr. 6C, bl. D3, sc. C, parter, ap. 3, județul Argeș în vederea amenajării unei alei de acces
127 HCL127/2019 Noi/2019 29.11.2019 Proiect de hotărâre cu privire la completarea poziției nr. 87 din Anexa nr. 1 (Situația Fondului locativ al Consiliului Local Câmpulung) la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 25.03.2004, actualizată și completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 05.10.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 29.03.2018
128 HCL128/2019 Dec/2019 12.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019
129 HCL129/2019 Dec/2019 12.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ”Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”
130 HCL130/2019 Dec/2019 12.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
131 HCL131/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuție al Municipiului Câmpulung la data de 17.12.2019
132 HCL132/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, completarea și actualizarea, după caz, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Mun. Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
133 HCL133/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung în domeniul privat în vederea casării, scoaterii din evidențele contabile și din administrarea lor de la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
134 HCL134/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 2 mp, situat la parterul Blocului Central al Spitalului Municipal Câmpulung, din Câmpulung, strada Dr. Costea, nr. 8, județul Argeș, în vederea amplasării unui aparat de preparare băuturi calde
135 HCL135/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 9 mp, situată în incinta Spitalului Municipal Câmpulung, în vederea desfășurării de activități comerciale cu produse alimentare
136 HCL136/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitație publică a spațiilor disponibile din imobilul situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung pentru desfășurarea de activități medicale și/sau conexe actului medical
137 HCL137/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 107, județul Arges
138 HCL138/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 107, județul Argeș
139 HCL139/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre privind taxele și tarifele practicate de S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2020
140 HCL140/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare prelungire Contract de concesiune încheiat cu SC ELECTRICA SA ( SC DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA) pentru terenul în suprafață de 15,60 mp, situat pe raza Municipiului Câmpulung, str. Nicolae Iorga, nr. 2, bl. A3, sc. A, parter, județul Argeș
141 HCL141/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la aprobare darea în administrare Muzeului Municipal Câmpulung a crucilor identificate pe domeniul public al Municipiului Câmpulung
142 HCL142/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea nivelului taxei speciale de colectare, transport și depozitare instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 28.12.2016 pentru anul 2020
143 HCL143/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung
144 HCL144/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru imobilul situat în Municipiul Câmpulung, strada Matei Basarab, nr. 36, județul Argeș
145 HCL145/2019 Dec/2019 23.12.2019 Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unui locuințe A.N.L. familiei domnului Moroe Radu Ionuț
1 HCL1/2018 Ian/2018 05.01.2018 Hotărâre cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017, a deficitului secţiunii de dezvoltare
2 HCL2/2018 Ian/2018 05.01.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2018, a impozitului pe teren, impozitului pe clădiri şi impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili- persoane fizice si juridice
3 HCL3/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung și S.C.Edilul C.G.A. S.A. având ca obiect administrarea “Bazinului Municipal de Înot”
4 HCL4/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind trecerea in domeniul public a terenului de 14544 mp, punctul “Mausoleu Mateias”
5 HCL5/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor contractuale şi a Statului de funcţii ale Muzeului Municipal Câmpulung pentru anul 2018
6 HCL6/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „ PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL VALEA ROMÂNEȘTILOR”
7 HCL7/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind „Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2018”
8 HCL8/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri pentru organizarea concursului de recrutare pentru funcţia contractuală vacantă de “consilier juridic“ gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local
9 HCL9/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
10 HCL10/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, nr. 3, adiacent bl. D24
11 HCL11/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind aprobarea schimbului de teren în suprafata de 26360 mp, punctul “ Loturi “
12 HCL12/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind închirierea directă a unui teren în suprafaţă de 35,50 mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Câmpulung, în favoarea d-lui Costea Pompiliu
13 HCL13/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre privind modificarea termenului stabilit prin art.12 alin.(3) din Anexa la Hotărârea nr.11 din data de 28.02.2017
14 HCL14/2018 Ian/2018 31.01.2018 Hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare și aprobarea vânzarii apartamentului şi cotelor indivize aferente acestuia, situat în Municipiul Câmpulung, strada G-ral C.Simonescu, nr. 5, bloc 8, scara C, etaj 4,ap. 28
15 HCL15/2018 Feb/2018 16.02.2018 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 – 2021
16 HCL16/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind încheierea unui act adiţional la Contractul de management al managerului Muzeului Municipal Câmpulung
17 HCL17/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
18 HCL18/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 5394/ 15 03 2000
19 HCL19/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind Programul de lucrări pe anul 2018 al S.P.A.D.P.P.
20 HCL20/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind majorarea tarifului de prestări servicii de evidenţa persoanelor
21 HCL21/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. d-lui Dorcioman Laurenţiu-Adrian
22 HCL22/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale d-lui Parghel Adrian
23 HCL23/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local pe anul 2018 a sumelor aferente taxei speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru care au fost acordate scutiri în anul 2017
24 HCL24/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la HCL nr. 49 din 31.05.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
25 HCL25/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilității unor rapoarte de evaluare întocmite pentru apartamentele situate în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A
26 HCL26/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind aprobarea Normelor de îmbunătățire a activităților edilitar – gospodărești, păstrarea liniștii, comert, transport, conservarea și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții
27 HCL27/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind preluarea unui bun în domeniul public al Municipiului Câmpulung
28 HCL28/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind preluarea unui bun în domeniul public al Municipiului Câmpulung
29 HCL29/2018 Feb/2018 28.02.2018 Hotărâre privind corectarea HCL nr. 15 / 16.02.2018 pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 – 2021
30 HCL30/2018 Mar/2018 15.03.2018 Hotărâre privind înființarea Direcției de Asistență Socială Câmpulung, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Câmpulung și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare
31 HCL31/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Edilul C.G.A. S.A
32 HCL32/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind tarifele conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01 04 2018
33 HCL33/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
34 HCL34/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01 05 2018
35 HCL35/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. domnului Dîmboviceanu Mihai-Bogdan
36 HCL36/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu doamnei Gălăţanu Georgiana-Nadia
37 HCL37/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local
38 HCL38/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind declararea obiectivului de investiţii „REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE APĂ BRUTĂ (Dn 800), în Municipiul Câmpulung , judetul Argeş ” drept obiectiv de utilitate publică
39 HCL39/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole proprietate publică şi privată în vederea realizării investiţiei “Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN800), în Municipiul Câmpulung
40 HCL40/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 14735 din 13.05.2011
41 HCL41/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind vânzarea cotei părţi de teren ( 37 mp) aferent imobilului din str.Negru Vodă, nr.92 şi însuşirea preţului stabilit prin raportul de evaluare de 9.830 lei
42 HCL42/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind actualizarea și completarea pozitiilor nr.: 71; 72; 77; 79; 81; 82; 84; 85; 86; 88; 90; 91; 92; 94; 96; 97; 99; 101; 102; 103; 107; 108; 113; 116; 118; 121; 122; 123; 124; 126; 129; 130; 133; 134; 139; 141; 143; 145; 158; 162 si 192 din Anexa nr.1 la HCL nr.38/25.03.2004
43 HCL43/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare proprietate imobiliară de tip teren intravilan şi clădire Centrală Termică situată în Municipiul Câmpulung, str.Alexandru cel Bun, f.n., judeţul Argeş şi raportului de evaluare proprietate imobiliară de tip teren intravilan situată în Municipiul Câmpulung, str.Alexandru cel Bun, f.n., judeţul Argeş, stabilirea redevenţei minime în vederea concesionării a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 792 mp
44 HCL44/2018 Mar/2018 29.03.2018 Hotărâre privind Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung
45 HCL45/2018 Apr/2018 24.04.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
46 HCL46/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung
47 HCL47/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ivan Constantin, consilier local al Municipiului Câmpulung din partea Partidului Social Democrat
48 HCL48/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind declararea ca loc vacant a locului d-lui Ivan Constantin, consilier local al Municipiului Câmpulung din partea Partidului Social Democrat
49 HCL49/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind Contul de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31 12 2017
50 HCL50/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind Contul de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31 03 2018
51 HCL51/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea Procedurii privind acordarea eşalonării la plată a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către contribuabili persoane juridice
52 HCL52/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în Municipiul Câmpulung, str. Cpt.Ion Becleanu, nr.4, Bl.D1, sc.A, parter
53 HCL53/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Câmpulung”
54 HCL54/2018 Apr/2018 26.04.2018 Hotărâre privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de păşunat pe izlazurile proprietate a Municipiului Câmpulung
55 HCL55/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dumitrache Ionel
56 HCL56/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind înlocuirea d-lui Ivan Constantin din comisiile şi consiliile în care a fost nominalizat, cu dl. Dumitrache Ionel
57 HCL57/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind repartizarea profitului net înregistrat de S.C.Edilul C.G.A.S.A.
58 HCL58/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind includerea în tariful de apă potabilă, canalizare epurare, ape meteo a unei cote de 10% fond de dezvoltare
59 HCL59/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre pentru stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
60 HCL60/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
61 HCL61/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 166 / 2017 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei„ Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung, str. Drăceşti, Boboc, Rujoi, Nedeleşti, Plăieşi, Leculeşti, Livadiei, Chilii şi Ion Ţicăloiu”, diferenţiat pe fiecare stradă şi a execuţiei multianuale a lucrarilor aferente
62 HCL62/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate conform Legii nr. 350/2005
63 HCL63/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Municipiului Câmpulung în Municipiul Popovo – Bulgaria
64 HCL64/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr.170, bl.A12, judeţul Argeş în favoarea S.C. BUN GENERAL SERVICII SRL, cu sediul în municipiul Câmpulung, str.Negru Vodă nr.170,Bl.A12,Parter, judeţul Argeş, reprezentată prin dl. Bunoiu Laurențiu Gabriel, în vederea amenajării unei terase cafenea
65 HCL65/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind închirierea directă a unui teren, situat în Municipiul Câmpulung, str.Negru Vodă, nr.162A
66 HCL66/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Municipiului Câmpulung a suprafeţei de 72 mp situată în Municipiul Câmpulung, str.Negru Vodă, nr.124
67 HCL67/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind trecerea unui teren în suprafața de 51 mp din “Domeniul Public” al Municipiului Câmpulung în “Domeniul Privat” al Municipiului Câmpulung și acordarea dreptului de superficie in favoarea d-lui Şipoteanu Dan-Cătălin , proprietarul construcției edificate pe acest teren în suprafața de 29 mp
68 HCL68/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind trecerea unui teren în suprafața de 140 mp din “Domeniul Public” al municipiului Câmpulung în “Domeniul Privat” al municipiului Câmpulung și acordarea dreptului de superficie în favoarea S.C.SILVER ANDREEA 99 SRL, proprietara construcțiilor edificate pe acest teren, asociat unic d-na Năftănăilă Luminiţa
69 HCL69/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind trecerea unui teren în suprafața de 80 mp din “Domeniul Public” al municipiului Câmpulung în “Domeniul Privat” al municipiului Câmpulung și acordarea dreptului de superficie în favoarea SC EUROPA TRANS GLOBAL SRL,, proprietara construcției autorizate edificată pe acest teren, administrator dl.Brăcea Gheorghe
70 HCL70/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind înstrăinarea suprafeţei de 49,50 mp, aflată în municipiul Câmpulung, sub imobilul „magazie” din str.Negru Vodă, nr.103, judeţul Argeş numitei Dascălu Niculina
71 HCL71/2018 Mai/2018 30.05.2018 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investișii, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “ Construire Hala Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”
72 HCL72/2018 Iun/2018 15.06.2018 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire Hală Piaţa Centrală în Municipiul Câmpulung”
73 HCL73/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
74 HCL74/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind desemnarea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă al datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale
75 HCL75/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
76 HCL76/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre cu privire la însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite pentru apartamente aflate în fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Câmpulung şi aprobarea valorilor de piaţă ale acestora
77 HCL77/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare și aprobarea vânzării apartamentului şi cotelor indivize aferente acestuia, situat în Municipiul Câmpulung, strada G-ral C. Simonescu, nr. 14, bloc 21, scara C, parter, ap.1
78 HCL78/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare și aprobarea vânzării garsonierei şi cotelor indivize aferente acesteia, situată în Municipiul Câmpulung, strada Emil Gârleanu, nr. 12, bloc 17, scara B, etaj 2, ap.60
79 HCL79/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind reînnoirea dreptului de superficie aspura terenului în suprafaţă de 62,4 mp pe care este amplasată construcţia existentă din str. Piaţa Jurământului, nr. 13 în favoarea SC MEVIS SILVAMER SRL
80 HCL80/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind Programul cu activităţi pentru Evenimentul „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia a XX-a
81 HCL81/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a modelului de Contract de Asociere în participaţie pentru organizarea evenimentului „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung” , ediţia a XX-a
82 HCL82/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi CS Brothers Motor Sport
83 HCL83/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi Asociaţia Sportivă „PETRE ILIESCU”
84 HCL84/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi Asociaţia Club Sportiv First Club Cup
85 HCL85/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi Asociaţia MTB Academy
86 HCL86/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung
87 HCL87/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi Clubul Sportiv Pristavu
88 HCL88/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare material lemnos, lemn de foc şi lemn de lucru, către populaţia Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş
89 HCL89/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea Programului multianual privind creşterea calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor din Municipiul Câmpulung prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora
90 HCL90/2018 Iun/2018 28.06.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea unor măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor din Municipiul Câmpulung
91 HCL91/2018 Iul/2018 06.07.2018 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ATELIERE ȘI LABORATOARE ȘCOLARE – Colegiul Tehnic Câmpulung”
92 HCL92/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Câmpulung şi SC Palmyra Events SRL în vederea organizării unei părţi din programul Zilelor Municipiului Câmpulung, ediţia a XX-a, în perioada 20-21 iulie 2018
93 HCL93/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Câmpulung şi Asociaţia Clubul Sportiv INTER Câmpulung Muscel
94 HCL94/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung doamnei Chiriac Cristina
95 HCL95/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung domnului Dumitraşcu Ion
96 HCL96/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung domnului Petry Willkrin – Bogdan
97 HCL97/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung domnului Oncescu Costin – Andrei
98 HCL98/2018 Iul/2018 11.07.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung domnului Staicu Gheorghe – Constantin
99 HCL99/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării preţurilor / tarifelor la apă potabilă şi canalizare – epurare care se furnizează / prestează de SC EDILUL CGA SA Câmpulung
100 HCL100/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Casa de Cultură Tudor Muşatescu
101 HCL101/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
102 HCL102/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2018
103 HCL103/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului de Urbanism General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Câmpulung
104 HCL104/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung însușit prin HCL nr. 72 / 23.09.1999
105 HCL105/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind însuşirea, de principiu, a propunerii de concesionare prin licitaţie publică a unui teren situat în Municipiul Câmpulung, punctul CENTRALĂ TERMICĂ VIŞOI III – strada George Topîrceanu
106 HCL106/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind însuşirea, de principiu, a propunerii de concesionare prin licitaţie publică a unui teren situat în Municipiul Câmpulung, punctul POLIGON
107 HCL107/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „Amenajare complexă a Râului Târgului, Câmpulung”
108 HCL108/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. familiei domnului Bădescu Marian Andrei
109 HCL109/2018 Iul/2018 31.07.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale doamnei Luță Antoneta
110 HCL110/2018 Aug/2018 09.08.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect (anexele: Bugetul proiectului, Sursele de finanţare) și aprobarea Acordului de parteneriat necesar participării la proiectul menționat
111 HCL111/2018 Aug/2018 09.08.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect (anexele: Bugetul proiectului, Sursele de finanţare) și aprobarea Acordului de parteneriat necesar participării la proiectul menționat
112 HCL112/2018 Aug/2018 13.08.2018 Hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea, după caz, a unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, aflate în administrarea Liceului cu Program Sportiv Câmpulung
113 HCL113/2018 Aug/2018 13.08.2018 Hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea, după caz, a unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, aflate în administrarea Colegiului Tehnic Câmpulung
114 HCL114/2018 Aug/2018 13.08.2018 Hotărâre cu privire la modificarea și actualizarea, după caz, a unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, aflate în administrarea Spitalului Municipal Câmpulung
115 HCL115/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
116 HCL116/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre cu privire la acordarea scutirii de majorări de întârziere la plata impozitului asupra mijloacelor de transport doamnei Oprea Elena – Florina
117 HCL117/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului identificat cu număr cadastral 3078, înscris în cartea funciară 85742 ce aparține Municipiului Câmpulung în două loturi
118 HCL118/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung în suprafață de 1018 mp
119 HCL119/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung în suprafață de 340 mp
120 HCL120/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Câmpulung, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia
121 HCL121/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre cu privire la modificarea modelului ecusoanelor pentru autoturismele taxi
122 HCL122/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre cu privire la modificarea pozițiilor 52 din Anexa nr. III și Anexa nr. IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung
123 HCL123/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Câmpulung, altele decât clădirile din fondul locativ
124 HCL124/2018 Aug/2018 30.08.2018 Hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Municipiului Câmpulung în Xanthi – Grecia
125 HCL125/2018 Sep/2018 10.09.2018 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Bloc de locuințe sociale" – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung, județul Argeș
126 HCL126/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2018
127 HCL127/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului "Teren intravilan categoria de folosință curți construcții în suprafață de 429 mp și clădire centrală termică cu suprafața construită de 309 mp”, situat în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, FN, județul Argeș aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpulung
128 HCL128/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor ce se acordă elevilor din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din Municipiul Câmpulung în anul școlar 2018 – 2019
129 HCL129/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Campulung nr. 98 / 28.12.2016 și a Regulamentului privind încasarea taxei speciale de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere
130 HCL130/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung, județul Argeș
131 HCL131/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la completarea domeniului public al Municipiului Câmpulung
132 HCL132/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la aprobare închiriere directă a unui teren din domeniul public al Municipiului Câmpulung în suprafață de 12,48 mp, situat în str.G-ral Poșoiu, nr. 4, bl. 3, sc. C, parter
133 HCL133/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Câmpulung
134 HCL134/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung
135 HCL135/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. familiei domnului Bulac Ovidiu – Ionuț
136 HCL136/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung în suprafață de 1018 mp, situat în Municipiul Câmpulung, str. Șoseaua Națională, FN
137 HCL137/2018 Sep/2018 27.09.2018 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Câmpulung în suprafață de 340 mp, situat în Municipiul Câmpulung, str. Șoseaua Națională, FN
138 HCL138/2018 Oct/2018 09.10.2018 Hotărâre cu privire la actualizarea devizului general al investiţiei după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung situat în str. Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, județul Argeș”
139 HCL139/2018 Oct/2018 09.10.2018 Hotărâre privind completarea și modificarea Procedurii privind acordarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către contribuabili persoane juridice aprobată prin HCL nr. 51/26.04.2018
140 HCL140/2018 Oct/2018 09.10.2018 Hotărâre privind aprobarea eșalonarii la plata a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către SC Eastern Tour Construct SRL
141 HCL141/2018 Oct/2018 17.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Câmpulung
142 HCL142/2018 Oct/2018 17.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung” și a indicatorilor tehnico-economici
143 HCL143/2018 Oct/2018 17.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect
144 HCL144/2018 Oct/2018 23.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobare de principiu pentru achiziţionarea spațiului din cadrul imobilului Casa de Cultură (Palatul Culturii) Tudor Mușatescu și a terenului aferent
145 HCL145/2018 Oct/2018 23.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu pentru depunerea unei solicitări de finanțare pentru obiectivul Casa de Cultură (Palatul Culturii) Tudor Mușatescu
146 HCL146/2018 Oct/2018 23.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu pentru depunerea unei solicitări de finanțare pentru obiectivul Mausoleul Mateiaș
147 HCL147/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2018
148 HCL148/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre privind acordarea scutirilor la plată a majorărilor și penalităților de întârziere aferente creanțelor bugetare restante, provenind din neplata la termen a impozitelor și taxelor locale, a redevențelor și a chiriilor datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung, de către contribuabili persoane fizice cu domiciliul în Municipiul Câmpulung
149 HCL149/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre privind aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2018
150 HCL150/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre cu privire la modificarea, actualizarea sau completarea, dupa caz, a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.09.1999 privind însușirea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
151 HCL151/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. familiei doamnei Hirică Iasmina
152 HCL152/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul "Reconversie centrală termică în sală multifuncțională" – Școala Gimnazială Nanu Mușcel
153 HCL153/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre cu privire la aprobare concesionare teren în suprafață de 1930 mp, situat în Municipiul Câmpulung, Calea Măgurii, punct Poligon, județul Argeș
154 HCL154/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Câmpulung “Teren intravilan categoria de folosință curți construcții în suprafață de 1018 mp” situat în Câmpulung, strada Șoseaua Națională, FN, județul Argeș”
155 HCL155/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
156 HCL156/2018 Oct/2018 31.10.2018 Hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung
157 HCL157/2018 Noi/2018 19.11.2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul "Reabilitare strada Negru Vodă și strada Republicii de la intersecția cu strada Poenaru Bordea până la intersectia cu strada Petre Zamfirescu, în Municipiul Câmpulung"
158 HCL158/2018 Noi/2018 19.11.2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul "Reabilitare spatii pietonale pe strada Piata Jurământului"
159 HCL159/2018 Noi/2018 19.11.2018 Hotărâre cu privire la modificarea în lista de investiții a denumirii obiectivului din "Modernizare și extindere imobil situat în str. Maior Gâldău nr. 28 Proiect Tehnic (PT)" în "Modernizare și extindere imobil situat în str. Maior Gâldău nr. 28 – DALI"
160 HCL160/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2018
161 HCL161/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la valoare superficie pentru terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 85
162 HCL162/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la valoare superficie pentru terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Gral Dragalina, nr. 6D
163 HCL163/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la valoare superficie pentru terenul situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 164
164 HCL164/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unor spații situate la parterul Blocului Central al Spitalului Municipal Câmpulung
165 HCL165/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la prelungirea prin act adițional a contractelor de închiriere pentru suprafețele de terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung, ocupat de construcții provizorii și cu alte destinații (garaje, copertine, căi de acces)
166 HCL166/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
167 HCL167/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local, şi a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
168 HCL168/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la actualizarea unor clauze contractuale, precum și prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale atribuite persoanelor fizice
169 HCL169/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la aprobare concesionare imobil situat în Municipiul Câmpulung, str. Mărăști, nr. 19B
170 HCL170/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la aprobare racordare sistem de alimentare cu apă a satului Loturi, comuna Schitu Golești la rețeaua magistrală de apă a Municipiului Câmpulung
171 HCL171/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la aprobare închiriere directă a unui teren din domeniul public al Municipiului Câmpulung în suprafață de 10 mp, situat în strada Nicolae Iorga, nr. 23
172 HCL172/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la aprobare de principiu schimb de imobile - spații cu destinația de locuit aflate în domeniul privat al Municipiului Câmpulung cu locuințe echivalente aflate pe raza Municipiului Câmpulung
173 HCL173/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la numirea prin transfer a doamnei Bragă Roxana – Maria în funcția de șef serviciu – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş
174 HCL174/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la aprobare prelungire Contract de concesiune a serviciului de transport public local de călători
175 HCL175/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
176 HCL176/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre cu privire la aprobare Regulament al serviciului de alimentare cu apă și canalizare al SC EDILUL CGA SA
177 HCL177/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre privind aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. EDILUL CGA S.A.
178 HCL178/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul "Reamenajare Piața Grui și Schimbare de Destinație"
179 HCL179/2018 Noi/2018 29.11.2018 Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Câmpulung la proiectul CENTRU DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE „A DOUA CASĂ”
180 HCL180/2018 Dec/2018 17.12.2018 Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128 din 27.09.2018
181 HCL181/2018 Dec/2018 17.12.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2018
182 HCL182/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre privind aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 13.12.2018
183 HCL183/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 6 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente
184 HCL184/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 10, situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente
185 HCL185/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la acordare scutire la plata impozitului/taxei peentru clădirile care sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, conform art. 456, alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), litera x)
186 HCL186/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la HCL nr. 59 / 30.05.2018
187 HCL187/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobare dare în folosință gratuită a unor spații din Ambulatoriul de Specialitate către Casa Județeană de Pensii Argeș
188 HCL188/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora, începînd cu data de 01.01.2019
189 HCL189/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobare modificare contract de închiriere dintre Municipiul Câmpulung și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș
190 HCL190/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobare închiriere spațiu situat în strada Negru Vodă, nr. 121A, bl. A9, sc. B, județul Argeș
191 HCL191/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobare modificare cuantum taxă de colectare, transport și depozitare gunoi începând cu 01.01.2019
192 HCL192/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în Ambulatoriul de Specialitate
193 HCL193/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobare schimbare destinație locuință situată în Municipiul Câmpulung, str. Gruiului, nr. 49, bl. S3, sc. A, et. 1, ap. 5 din locuință de serviciu în locuință convenabilă
194 HCL194/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobare modificare tarif pentru transport local de călători
195 HCL195/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Câmpulung
196 HCL196/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la modificarea și suplimentarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung
197 HCL197/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung
198 HCL198/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre privind categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2019
199 HCL199/2018 Dec/2018 20.12.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 11, situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, et.4, inclusiv a cotelor indivize aferente
1 HCL1/2017 Ian/2017 05.01.2017 Hotărârea privind acoperirea deficitului definitiv al secțiunii de dezvoltare pe anul 2016, din excedentul bugetului local
2 HCL2/2017 Ian/2017 31.01.2017 Hotărârea privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe situată în curtea Spitalului Municipal Câmpulung
3 HCL3/2017 Ian/2017 31.01.2017 Hotărârea privind prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung și S.C.Edilul C.G.A. S.A. având ca obiect administrarea “Bazinului Municipal de Înot”
4 HCL4/2017 Ian/2017 31.01.2017 Hotărârea privind transmiterea din domeniul public al judetului Arges în domeniul public al Municipiului Câmpulung a imobilului “Spital de Pneumoftiziologie Câmpulung” si predarea acestuia în administrare proprie
5 HCL5/2017 Ian/2017 31.01.2017 Hotărârea privind preluarea de către Primaria Municipiul Câmpulung a autoturismului marca CIELO, nr. de înmatriculare AG-33-MUN, precum și demararea procedurilor de casare a acestuia
6 HCL6/2017 Ian/2017 31.01.2017 Hotărârea privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al UAT Municipiul Câmpulung a autoturismului marca SKODA OCTAVIA ELEGANCE 2,0 TD, precum și transmiterea cu titlu gratuit a acestuia către S.P.C.L.E.P. al municipiului Câmpulung
7 HCL7/2017 Ian/2017 31.01.2017 Hotărârea privind înlocuirea anexei nr. 2 la Regulamentul privind încasarea taxei speciale de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere cu noul model
8 HCL8/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea
9 HCL9/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul Pneumoftiziologie Câmpulung începand cu data de 01.02.2017
10 HCL10/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și inchirierea acestora
11 HCL11/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor aparținând Municipiului Câmpulung
12 HCL12/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă
13 HCL13/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind concesionarea imobil Piața Vișoi, teren și construcții
14 HCL14/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind desemnarea unor reprezentanți ai consiliului local al municipiului Câmpulung, care să facă parte din Comisia de lucru privind strategia de dezvoltare locală a municipiului Câmpulung pentru perioada 2016-2020, alături de persoanele desemnate de primarul municipiului Câmpulung din aparatul de specialitate al primarului
15 HCL15/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind „închirierea prin licitație publică a spațiului comercial situat în Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 107, zona A, jud. Argeș”
16 HCL16/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, după actualizarea Devizului General al investiției cu noua cotă TVA de 19 % pentru proiectul „Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș”
17 HCL17/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după actualizarea Devizului General al investiției cu noua cotă TVA de 19% pentru proiectul „Reabilitare pod Șoseaua Națională”
18 HCL18/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, după actualizarea Devizului General al investiţiei cu noua cotă de TVA de 19% pentru proiectul „Reabilitare pod G-ral I. Teodorescu”
19 HCL19/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind aprobarea Devizului General al investiţiei actualizat dupa încheierea contractului de execuție și modificare TVA la 19% pentru proiectul „Reabilitare str. Gruiului KM 0+000-KM 2+426+str. H. Richard KM 0+000 KM 0+688”
20 HCL20/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind „Planul de lucrări de interes local”
21 HCL21/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Edilul CGA SA
22 HCL22/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind structura rețelei unităților de învățământ ce vor funcționa în anul școlar 2017-2018 în municipiul Câmpulung
23 HCL23/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind împuternicirea unei comisii care să negocieze achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de SC Financiar Urban SRL la SC Edilul CGA SA
24 HCL24/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea privind introducerea în domeniul privat al Municipiului Câmpulung a suprafeței de 126 mp teren situat în str. Negru Voda, f.n.
25 HCL25/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea
26 HCL26/2017 Feb/2017 28.02.2017 Hotărârea
27 HCL27/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2017
28 HCL28/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local
29 HCL29/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind modificarea contractului de concesiune nr. 5394/ 15.03.2000
30 HCL30/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind angajarea unei Case de Avocatură care să reprezinte Primarul Municipiul Câmpulung
31 HCL31/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind modificarea anexei HCL 18/2016
32 HCL32/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIEI LOCUINȚEI CONVENABILE situată în str. Emil Gîrleanu nr. 16, bl. 26, sc. C, ap. 1 ÎN LOCUINȚĂ SOCIALĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII UNUI CAZ DEOSEBIT
33 HCL33/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
34 HCL34/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind Programul de lucrări pe anul 2017 al S.P.A.D.P.P.
35 HCL35/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind Programul minimal al proiectelor anului 2017 ale Muzeului Municipal Câmpulung
36 HCL36/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind Planul de promovare funcţii contractuale al Bibliotecii Municipale Câmpulung valabil pentru anul 2017
37 HCL37/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind Agenda Principalelor Manifestari Culturale pe anul 2017 a Bibliotecii Municipale “Ion Barbu”
38 HCL38/2017 Mar/2017 30.03.2017 Hotărârea privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Municipale “Ion Barbu”
39 HCL39/2017 Apr/2017 11.04.2017 Hotărârea privind aderarea Municipiului Câmpulung la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Constanța
40 HCL40/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind Contul de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2016
41 HCL41/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind Contul de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2017
42 HCL42/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind Documentaţiile tehnice împreună cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Asfaltare străzi în Municipiul Câmpulung(Str. Valea Tiţei L= 900 m, str.Valea Ursului L= 750 m)”
43 HCL43/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – Amenajare urbanistică pe Str. Negru Vodă și Str. Republicii între B-dul Pardon și intersecția Str. Negru Vodă cu str. G-ral Teodorescu împreună cu indicatori tehnico-economici ai investiţiei
44 HCL44/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Liceului Tehnologic Auto Câmpulung a doua autoturisme marca DACIA LOGAN BERLINE
45 HCL45/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind organizarea pășunatului și stabilirea taxei de pășunat pe izlazurile proprietatea Municipiului Câmpulung
46 HCL46/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind aprobarea ”STRATEGIA LOCALĂ PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ÎN PERIOADA 2017-2022”
47 HCL47/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele proprietate a Municipiului Câmpulung
48 HCL48/2017 Apr/2017 27.04.2017 Hotărârea privind aprobarea modificării denumirii din DALI + PT Reabilitare Stație de Epurare înscrisă în Lista investițiilor publice defalcată pe surse de finanţare, capitole de cheltuieli şi grupe de investiţii pe anul 2017, în Documentaţie tehnică, consultanţă şi analiză, aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea Stației de Epurare (linia apei), în municipiul Câmpulung, județul Argeș.”
49 HCL49/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
50 HCL50/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind acordarea unui aviz de principiu unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea de plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevente, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, intreprinderi individuale și asociații familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
51 HCL51/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
52 HCL52/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate conform Legii nr. 350/2005
53 HCL53/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate conform Legii nr. 350/2005
54 HCL54/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind concesionarea directă a unui teren în suprafață de 30 mp situat în str. Cpt. I. Becleanu, nr. 7A
55 HCL55/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind aprobarea PUD pentru terenul situat în str. Dr. N. Fălcoianu, nr. 39G
56 HCL56/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind modificarea anexei 2 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011
57 HCL57/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind tarifele de la Bazinul de Înot Câmpulung
58 HCL58/2017 Mai/2017 31.05.2017 Hotărârea privind repartizarea profitului net realizat de S.C.Edilul C.G.A.S.A.
59 HCL59/2017 Iun/2017 07.06.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
60 HCL60/2017 Iun/2017 07.06.2017 Hotărârea privind prelungirea duratei şi aprobarea alocării financiare pe anul 2017 în baza contractului de asociere nr. 18956/23.06.2015 încheiat între Municipiul Câmpulung şi Clubul Sportiv Muscel Câmpulung
61 HCL61/2017 Iun/2017 07.06.2017 Hotărârea privind trecerea mijlocului fix Gard Metalic ce împrejmuieste bulevardul pietonal “PARDON” din domeniul public în domeniul privat
62 HCL62/2017 Iun/2017 27.06.2017 Hotărârea privind proiectul „Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung”, Cod MySMIS 2014 -103450
63 HCL63/2017 Iun/2017 27.06.2017 Hotărârea privind prelungirea contractului de asociere cu Asociația ANIMA
64 HCL64/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
65 HCL65/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind completarea domeniului public al Municipiului Câmpulung
66 HCL66/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind aprobarea Caietului de sarcini şi a modelului de Contract de Asociaţiune în participaţiune pentru organizarea evenimentului „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia a XIX-a
67 HCL67/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind cumpărarea unei suprafețe de teren în municipiul Câmpulung - Cartierul Mărcuş
68 HCL68/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind concesionarea directă a unei suprafeţe de teren
69 HCL69/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind închirierea directă a unei suprafeţe de teren
70 HCL70/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind închirierea directă a unui teren, str. Negru Vodă, nr.170,bl.A12
71 HCL71/2017 Iun/2017 29.06.2017 Hotărârea privind atribuirea denumirii unei străzi
72 HCL72/2017 Iul/2017 04.07.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
73 HCL73/2017 Iul/2017 04.07.2017 Hotărârea privind propunerile de creştere a tarifelor pentru serviciile de furnizare utilităţi publice apă potabilă şi canalizare-epurare
74 HCL74/2017 Iul/2017 04.07.2017 Hotărârea privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - Amenajare Piaţă Primărie Câmpulung, cu indicatorii tehnico-economici
75 HCL75/2017 Iul/2017 04.07.2017 Hotărârea privind ratificarea Dispoziţiei nr.633/30 06 2017
76 HCL76/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea privind Programul cu activităţi pentru Evenimentul „Împreună pentru Câmpulung – Zilele Municipiului Câmpulung”, ediţia a XIX-a.
77 HCL77/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea privind încheierea unui contract de asociaţiune în participaţiune între Municipiul Câmpulung și societatea comercială Palmyra Events SRL în vederea organizării unei părţi din programului Zilelor Municipiului Câmpulung, ediţia a XIX-a, 20-23 iulie 2017
78 HCL78/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG – POST-MORTEM
79 HCL79/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG – POST-MORTEM
80 HCL80/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG – POST-MORTEM
81 HCL81/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG – POST-MORTEM
82 HCL82/2017 Iul/2017 13.07.2017 Hotărârea PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
83 HCL83/2017 Iul/2017 27.07.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
84 HCL84/2017 Iul/2017 27.07.2017 Hotărârea privind Contul de executie al Municipiului Câmpulung la data de 30.06.2017
85 HCL85/2017 Iul/2017 27.07.2017 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului propriu al UAT Municipiul Câmpulung de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora
86 HCL86/2017 Iul/2017 27.07.2017 Hotărârea privind aprobarea desemnării unui consilier local care să însoţească Ansamblul Folcloric „Plaiuri Muscelene” la Festivalul de Folclor Efes din oraşul Gelibolu, Turcia, în perioada 3-9 august 2017
87 HCL87/2017 Aug/2017 03.08.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
88 HCL88/2017 Aug/2017 03.08.2017 Hotărârea privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate, conform legii bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, intreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
89 HCL89/2017 Aug/2017 03.08.2017 Hotărârea privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în chirii, redevente, datorate conform legii bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, intreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
90 HCL90/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
91 HCL91/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare construcție existentă și amenajare sală de forță” la Liceul cu Program Sportiv Câmpulung
92 HCL92/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind aprobarea preţurilor de vânzare ale apartamentelor situate în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi , nr.91, bloc D22, sc. A
93 HCL93/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind aprobarea preţului de achiziţie a acţiunilor deţinute de SC FINANCIAR URBAN la SC EDILUL CGA SA CÂMPULUNG
94 HCL94/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 282 500 lei, cu TVA necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș
95 HCL95/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea pentru stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public
96 HCL96/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind Regulamentul Local de Publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Câmpulung
97 HCL97/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIEI LOCUINȚEI CONVENABILE situată în Municipiul Câmpulung, str.Carpați nr.91, bl.D22, sc.A, ap.4, judeţul Argeş , ÎN LOCUINȚĂ DE SERVICIU
98 HCL98/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe de serviciu d-lui Tsubera Viktor
99 HCL99/2017 Aug/2017 31.08.2017 Hotărârea privind recomandarea către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” de acordare a unei burse de performanţă în anul şcolar 2017 – 2018 în cuantum de 1 000 lei/lună inclusiv în perioada vacanţelor şcolare, elevului Costin-Andrei Oncescu, din cadrul Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”
100 HCL100/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
101 HCL101/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind modalitatea de dobândire a calităţii de acţionar unic al Municipiului Câmpulung la SC Edilul CGA SA Câmpulung
102 HCL102/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea cu privire la declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al întreprinderii publice SC PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL având ca autoritate tutelară Municipiul Câmpulung
103 HCL103/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind stabilirea sediului Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală Câmpulung Muscel, darea în folosinţă gratuită a unei camere/sală de clasă şi perioada pentru care se dă în folosinţă gratuită spaţiul
104 HCL104/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel
105 HCL105/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Consiliile de Administrație ale Colegiului Naţional Pedagogic “Carol I”, Şcolii Gimnaziale “Nanu Muscel” şi înlocuirea d-lui viceprimar, Blidaru Mărgărin-Şerban în Consiliul de Administraţie al Şcolii de Muzică
106 HCL106/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Copiilor Câmpulung
107 HCL107/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind închirierea directă a unui teren, situat în Municipiul Câmpulung, str.I.C.Brătianu, nr.55, bl.6, sc.C,parter, ap.6
108 HCL108/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind însuşirea propunerii de concesionare prin licitaţie publică a unui teren situat în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, nr. 3, adiacent bl. D24
109 HCL109/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind Acordul de Cooperare ce se va încheia între Municipiul Câmpulung şi Asociaţia CHINARO
110 HCL110/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind noii indicatori tehnico-economici rezultaţi în urma încheierii contractului de execuţie lucrări aferent investiţiei "Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului", în conformitate cu prevederile HG 907/2016
111 HCL111/2017 Sep/2017 28.09.2017 Hotărârea privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 89 972 lei, cuprinzând inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”
112 HCL112/2017 Oct/2017 05.10.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
113 HCL113/2017 Oct/2017 05.10.2017 Hotărârea privind actualizarea şi completarea poziţiilor nr. 73 ; 74 ; 75 ; 87 ; 111 şi 144 din Anexa nr.1 la HCL nr. 38/25.03.2004
114 HCL114/2017 Oct/2017 19.10.2017 Hotărârea privind noii indicatori tehnico – economici aferenţi investiţiei "REABILITARE POD SOS. NAȚIONALĂ", MUN. CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ, în conformitate cu prevederile HG 907/2016
115 HCL115/2017 Oct/2017 19.10.2017 Hotărârea privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 90209,61 lei, cuprinzând inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local pentru obiectivul de investiţii ""REABILITARE POD SOS. NAȚIONALĂ"", MUN. CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ
116 HCL116/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea cu privire la modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpulung
117 HCL117/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
118 HCL118/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind Contul de execuție al Municipiului Câmpulung la data de 30.09.2017
119 HCL119/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 8 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente
120 HCL120/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 9 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente
121 HCL121/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea cu privire la aprobarea vânzării apartamentului nr. 13 situat în Municipiul Câmpulung, strada Carpaţi, nr. 91, bloc D22, scara A, inclusiv a cotelor indivize aferente
122 HCL122/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a locuinţelor proprietate privată a Municipiului Câmpulung
123 HCL123/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea cu privire la revocarea HCL nr. 115/19 10 2017 şi adoptarea unei noi hotărâri privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 184.021,18 lei, cuprinzând inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE POD SOS. NAȚIONALĂ", MUN. CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ
124 HCL124/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind realizarea Centrului Multifuncţional Comunitar în imobilul de pe str. Negru Vodă nr. 282 (fosta Şcoală nr. 5)
125 HCL125/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind acordarea avizului de principiu în vederea demarării procedurilor privind concesionarea imobilului din strada Cuza Vodă nr. 30 (fosta Scoala nr. 6), pentru înființarea Liceului pentru Educație și Meșteșuguri
126 HCL126/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a suprafeței de 1085 mp, către Ocolul Silvic Câmpulung, teren situat în municipiul Câmpulung, str.Valea Bărbuşii, f.n., pentru înfiinţarea unui depozit în vederea vânzării de material lemnos către populaţie
127 HCL127/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind suplimentarea numărului de posturi destinate încadrării în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din municipiul Câmpulung, pe anul 2017
128 HCL128/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe sociale d-nei Dina Elena-Crina
129 HCL129/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe sociale d-nei Florescu Mihaela-Lăcrămioara
130 HCL130/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe sociale d-nei Marcu Nicolina
131 HCL131/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind atribuirea unei locuințe sociale d-lui Marinescu Petre-Alin
132 HCL132/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. d-nei Ungureanu Alice-Ionela
133 HCL133/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 747,353.00 lei cu TVA, pentru obiectivul de investiţii "REABILITAREA STAȚIEI DE EPURARE (linia apei), ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ
134 HCL134/2017 Oct/2017 30.10.2017 Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind asocierea Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local al municipiului Câmpulung, cu structurile sportive din municipiul Câmpulung, pentru sprijinirea financiară de la bugetul local a unor activități desfășurate de acestea
135 HCL135/2017 Noi/2017 03.11.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
136 HCL136/2017 Noi/2017 03.11.2017 Hotărârea privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.8 alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 275.123,00 lei cu TVA, pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE APĂ BRUTĂ (Dn 800), în municipiul Câmpulung , județul Argeş”.
137 HCL137/2017 Noi/2017 17.11.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
138 HCL138/2017 Noi/2017 17.11.2017 Hotărârea cu privire la preluarea cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a Proiectului Tehnic (PT) pentru “Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr.145, Câmpulung, județul Argeș”
139 HCL139/2017 Noi/2017 17.11.2017 Hotărârea privind participarea Municipiului Câmpulung la înfiinţarea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL”
140 HCL140/2017 Noi/2017 17.11.2017 Hotărârea cu privire la modificarea art.1 alin.(2) al H.C.L.nr.119, 120 şi 121 /30 10 2017
141 HCL141/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind Strategia de Dezvoltare a Municipiului Câmpulung aşa cum este prezentată în draft-ul de proiect al Strategiei
142 HCL142/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind Strategia de Dezvoltare Locală pentru Asociaţia Grupul de Acţiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL
143 HCL143/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al SC Edilul CGA SA
144 HCL144/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
145 HCL145/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv ,,INTER” Câmpulung
146 HCL146/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru spaţiile comerciale şi terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, societăţilor comerciale, personelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale
147 HCL147/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri ce aparțin domeniului public şi privat al municipiului Câmpulung, ocupat de construcţii cu destinatia de balcoane
148 HCL148/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri ce aparțin domeniului public şi privat al municipiului Câmpulung, ocupat de construcţii provizorii (garaje, magazii, copertine)
149 HCL149/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie- „DALI Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung” cu indicatorii tehnico-economici
150 HCL150/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind concesionarea directă a unei suprafeţe de teren
151 HCL151/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor lunare pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Câmpulung
152 HCL152/2017 Noi/2017 28.11.2017 Hotărârea privind actualizarea unor clauze contractuale precum și prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale atribuite persoanelor fizice
153 HCL153/2017 Dec/2017 19.12.2017 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
154 HCL154/2017 Dec/2017 19.12.2017 Hotărârea privind schimbarea destinației imobilului din str. Negru Vodă, nr.282
155 HCL155/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind categoriile de tarife şi taxe practicate de S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. începând cu data de 01.01.2018
156 HCL156/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind accesul gratuit pe anul 2018 al cetățenilor Municipiului Câmpulung la Ansamblul Monumental al Mausoleului Eroilor de la Mateiaș
157 HCL157/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului denumit Incubatorul de afaceri, situat în perimetrul parcului Kretzulescu
158 HCL158/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind modificarea statului de funcţii al Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”
159 HCL159/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea cu privire la completarea, modificarea, actualizarea H.C.L. nr. 49 / 31.05.2017 privind impozitele și taxele locale pe anul 2018, a procedurilor şi criteriilor de acordare a scutirilor/reducerilor de impozite / taxe pentru clădiri și terenuri
160 HCL160/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind Contul de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 15.12.2017
161 HCL161/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind modificarea, actualizarea sau completarea, după caz, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 pentru atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung , înregistrarea acestora în contabilitate și darea în administrare instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
162 HCL162/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind structura reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul scolar 2018-2019 în municipiul Câmpulung
163 HCL163/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cât şi din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al Municipiului Câmpulung şi al Serviciului public de asistenţă socială pentru anul 2018
164 HCL164/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice – buget local – aferent familiei ocupaţionale „ADMINISTRAŢIE” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung şi în serviciile publice subordonate acestora, începînd cu data de 01.01.2018
165 HCL165/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Câmpulung, punctul “Loturi”
166 HCL166/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei„ Reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung, Str. Drăceşti, Boboc, Rujoi, Nedeleşti, Plăieşi, Leculeşti, Livadiei, Chilii şi Ion Ţicăloiu”
167 HCL167/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind indicatorii tehnico – economici ai investiţiei EXTINDERE REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ PE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG (C-tin Brâncoveanu, Petre Ţuţea,Valea Bărbuşii , Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii
168 HCL168/2017 Dec/2017 28.12.2017 Hotărârea privind indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „ EXTINDERE RETEA DE APĂ PE str. GRIGORE ALEXANDRESCU, VALEA BĂRBUŞII ”
1 HCL1/2016 Ian/2016 06.01.2016 Hotărârea privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpulung a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015
2 HCL2/2016 Ian/2016 06.01.2016 Hotărârea privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul anului 2015, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajul între veniturile si cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2016, pentru efectuarea de cheltuieli curente
3 HCL3/2016 Ian/2016 06.01.2016 Hotărârea privind completarea Regulamentului privind eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Câmpulung
4 HCL4/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind înlocuirea d-lui Ioan-Liviu Ţâroiu şi completarea Comisiei nr.2 cu dl.consilier local State Ionel și înlocuirea d-lui Ioan-Liviu Ţâroiu şi completarea Comisiei de licitație cu dl.Ciobanu Marin
5 HCL5/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de utilitate publică de întretinere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgului din municipiului Câmpulung nr. 6483/25 02 2011
6 HCL6/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind aprobarea de principiu a cofinanțării multianuale a obiectivului Hala Piața Centrală
7 HCL7/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind prelungirea termenului asocierii dintre Municipiul Câmpulung și S.C.Edilul C.G.A. S.A. având ca obiect administrarea “Bazinului Municipal de Înot”
8 HCL8/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind schimbarea destinației Pieței Agroalimentară Grui și realizarea obiectivului „ Spațiu acoperit de joacă pentru copii și de odihnă”-în cartierul Grui Municipiul Câmpulung
9 HCL9/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind Statul de funcţii publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Câmpulung
10 HCL10/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind „Planul de lucrări de interes local”
11 HCL11/2016 Ian/2016 28.01.2016 Hotărârea privind Programul de l