Instituții și servicii publice

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Instituții și servicii publice

Acasă > Instituții și servicii publice

INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

Unități de cultură

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "ION BARBU"
CASA DE CULTURĂ "TUDOR MUȘATESCU"
MUZEUL MUNICIPAL CÂMPULUNG

Unități de învățământ

Colegiul Național "Dinicu Golescu"
Adresa: str. Negru Vodă, nr. 66
Telefon: +40248510570
Fax: +40.248.510.570
Email: cndgolescu@yahoo.com
Director: prof. dr. Dorcioman Maria Magdalena
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CAROL I”
Adresa: str. Mărășești, nr. 15
Telefon: +40248506005
Fax: +40248506005
Email: colegiulcarol@gmail.com
Director: prof. Gheorghe Radu
Colegiul Tehnic Câmpulung
Adresa: Șoseaua Brașovului, nr. 1 / Str. Negru Vodă, nr. 145
Telefon: +40248532705
Fax: +40248532705
Email: grupsctehnaro@yahoo.com
Director: prof. Nedelcu Adriana
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SFÂNTA MARINA”
Adresa: str. George Topârceanu, nr. 8
Telefon: +40248530768
Email: gradinitasfantamarina@yahoo.com
Director: Constantinescu Mariana
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SFÂNTUL NICOLAE”
Adresa: str. Negru Vodă, nr. 139
Telefon: +40248511002
Email: office@gradinitasfnicolae.ro
Director: prof. Odoroagă Ani-Georgiana
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
Adresa: str. Negru Vodă, nr. 185
Telefon: +40248510870
Fax: +40248510870
Email: lpscampulung@ymail.com
Director: Bugheanu Dragoș Bogdan
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
Adresa: Şoseaua Naţională, nr. 108
Telefon: +40.248.529.150
Fax: 40.248.529.150
Email: technological_group@yahoo.com
Director: prof. Anastasie Stelian
Liceul teoretic "Dan Barbilian"
Adresa: str. Maior Gâldău, nr. 22C
Telefon: +40248532631
Telefon: +40248532644
Fax: +40248532644
Email: barbilian_dan@yahoo.com
Director: prof. Roxana Cătălina Ștefănescu
ȘCOALA DE MUZICĂ CÂMPULUNG
Adresa: str. Mărășești, nr. 15
Telefon: +40248511178
Telefon: +40348413446
Telefon: +40742091272
Fax: +40248511178
Director: prof. Păun Crina
Şcoala Gimnazială "C.D. Aricescu"
Adresa: str. Republicii, nr. 3
Telefon: +40248511030
Fax: +40248511030
Email: sc.2campulung@yahoo.com
Director: prof. Popa Mihaela
Şcoala Gimnazială "Nanu Muscel"
Adresa: str. Fraţii Goleşti, nr. 27
Telefon: +40248510578
Fax: +40248510578
Email: scnanumuscel@yahoo.com
Director: prof. Avram Alina Ileana
Şcoala Gimnazială "Oprea Iorgulescu"
Adresa: str. General Poşoiu, nr. 1
Telefon: +40248512050
Fax: +40248512050
Email: scnatopreaiorgulescu@yahoo.com
Director: prof. Durdun Oana
Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob"
Adresa: str. Matei Drăghiceanu, nr. 4
Telefon: +40248510650
Fax: +40248510650
Email: sf.iacob@yahoo.com
Director: prof. Pastoric Irina
Şcoala Gimnazială "Theodor Aman"
Adresa: str. George Topârceanu, nr. 3
Telefon: +40248530646
Fax: +40248530642
Email: scoala_nr7@yahoo.com
Email: office@scoalatheodoraman.ro
Director: prof. Costescu Marilena Filofteia
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ”JUSTIN PATRIARHUL”
Adresa: str. Mărășești, nr. 15
Telefon: +40248506005
Email: justinpatriarhul@yahoo.com
Director: pr. Cojocaru Ion

Direcții și servicii

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Adresa: Str. Matei Basarab, nr. 66
Telefon: +40248531890
Fax: +40248513519
Email: servicii.sociale@primariacampulung.ro
Email: sociala.asistenta@yahoo.com
Site: https://dascampulung.ro/
Director executiv: Bădița Cătălin

Activități principale:

 • efectuează plățile privind ajutorul social, alocația pentru nou-născuți, ajutoarele de urgență, ajutoarele de deces, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, salariile asistenților personali și salariile îngrijitorilor;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele de ajutor social;
 • efectuează anchetele sociale privind acordarea ajutoarelor sociale și a ajutoarelor de urgență;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele privind plata alocației pentru nou-născuți;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele privind plata ajutorului pentru încălzire;
 • primește, verifică, înregistrează și trimite la D.M.S.S. Argeș cererile de acordare a alocației de stat pentru copii;
 • întocmește lunar lista persoanelor beneficiare de ajutor social care au dreptul la asistență medicală gratuită;
 • eliberează adeverințe și alte documente solicitate de beneficiarii de ajutor social;
 • evaluează starea de dependență socială a persoanelor cu handicap și întocmește ancheta socială necesară pentru completarea dosarului de încadrare într-un grad de handicap, atât pentru bolnavii minori, cât și pentru bolnavii adulți;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele de încadrare în funcția de asistent personal;
 • asigură îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliul persoanelor vârstnice;
 • acordă consiliere juridică și administrativă;
 • monitorizează situația copiilor și identifică copiii aflați în dificultate luând măsuri de protecție a lor;
 • acționează pentru prevenirea abandonului copilului, clarificarea situației juridice a acestuia, inclusiv nașterea;
 • exercită dreptul de a reprezenta copilul și de a administra bunurile acestuia în condițiile prevăzute de lege;
 • organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • acordă sprijin familiilor cu copii în întreținere;
 • sprijină accesul în instituții de asistență socială destinate mamei și copilului.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR (SPCLEP)
Adresa: str. Matei Basarab, nr. 68
Telefon: +40248510660
Fax: +40248510660
Email: primarie@primariacampulung.ro
Email: spclep_campulung@ag.e-adm.ro
Șef serviciu public local: Bragă Roxana Maria

Atribuții:

 • pe linie de evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate:
  • organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător;
  • înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
  • desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor.
 • pe linie de stare civilă:
  • întocmește la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie sau de deces și eliberează certificatele doveditoare;
  • eliberează extrase de pe actele de stare civilă la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
  • întocmește buletinele statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le comunică lunar Direcției de Statistică;
  • ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
  • la solicitarea instanțelor efectuează verificări cu privire la nularea, completarea, rectificarea și modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;
  • desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor.

Programul de lucru cu publicul: Starea Civilã – Primãria Municipiului Câmpulung

PRIMIRI ACTE:

 • Luni: 8:30 – 10:30
 • Marți: 8:30 – 10:30
 • Miercuri: 8:30 – 10:30
 • Joi: 8:30 – 10:30
 • Vineri: 8:30 – 10:30

ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni: 14:00 – 15:30
 • Marți: 14:00 – 15:30
 • Miercuri: 14:00 – 15:30
 • Joi: 14:00 – 15:30
 • Vineri: 14:00 – 15:30

Documente necesare: http://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat (SPADPP)
Adresa: str. Maior Gâldău, nr. 9
Telefon: +40248530040
Email: spadpp_campulung@yahoo.com
Director: Pătru Bogdan

Activități principale:

 • întreținere și reparații străzi;
 • producerea de asfalt și prefabricate necesare întreținerii și reparării străzilor;
 • amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
 • efectuarea salubrității publice;
 • reparații și întreținere clădiri din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al localității;
 • administrarea cimitirelor;
 • iluminatul public;
 • serviciul de ecarisaj.

Regii autonome și societăți comerciale

S.C. EDILUL C.G.A S.A.
Adresa: str. Traian, nr. 41
Telefon: +40248511688
Telefon: +40248510285
Fax: +40 248 510 030
Email: edilulcga@yahoo.com
Email: tehnic.edil@yahoo.com
Director general: ing. Vasilescu Mihai

Web/E-mail: www.edilul-campulung.ro

EDILUL C.G.A. este o societate autorizată pentru asigurarea serviciilor de gospodărire comunală pentru locuitorii Municipiului Câmpulung şi ai localităţilor limitrofe, constând în:

 • captare, tratare și distribuție apă
 • canalizare şi epurare ape uzate
 • colectare şi evacuare ape pluviale

Pe lângă aceste activităţi, societatea mai desfăşoară şi alte prestaţii, şi anume:

 • execuţii branşamente apă şi racorduri canal
 • montaj contoare
 • vidanjări

Spitale

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE (Policlinica)
Adresa: str. Poenaru Bordea, nr. 3
Telefon: +40248510200
Telefon: +40771208729
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNG
Adresa: str. Lascăr Catargiu, nr. 38
Telefon: +40248510150
Fax: +40348780150
Email: sp.clpnf@gmail.com
Manager: ec. Tudor Ionela Costinela
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG
Adresa: str. Dr. Costea, nr. 8
Telefon: +40248510100
Telefon: +40248511102
Telefon: +40248511114
Fax: +40248511860
Email: spital.campulung@gmail.com
Manager: ec. Alexe Nicolaie

Web: www.smcampulung.ro