Instituții și servicii publice

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Instituții și servicii publice

Acasă > Instituții și servicii publice

INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

Unități de cultură

Unități de învățământ

Colegiul Național "Dinicu Golescu"
Adresa: str. Negru Vodă, nr. 66
Telefon: +40248510570
Fax: +40.248.510.570
Email: cndgolescu@yahoo.com
Director: prof. dr. Dorcioman Maria Magdalena
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CAROL I”
Adresa: str. Mărășești, nr. 15
Telefon: +40248506005
Fax: +40248506005
Email: colegiulcarol@gmail.com
Director: prof. Gheorghe Radu
Colegiul Tehnic Câmpulung
Adresa: Șoseaua Brașovului, nr. 1 / Str. Negru Vodă, nr. 145
Telefon: +40248532705
Fax: +40248532705
Email: grupsctehnaro@yahoo.com
Director: prof. Nedelcu Adriana
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SFÂNTA MARINA”
Adresa: str. George Topârceanu, nr. 8
Telefon: +40248530768
Email: gradinitasfantamarina@yahoo.com
Director: Constantinescu Mariana
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SFÂNTUL NICOLAE”
Adresa: str. Negru Vodă, nr. 139
Telefon: +40248511002
Email: office@gradinitasfnicolae.ro
Director: prof. Odoroagă Ani-Georgiana
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
Adresa: str. Negru Vodă, nr. 185
Telefon: +40248510870
Fax: +40248510870
Email: lpscampulung@ymail.com
Director: Bugheanu Dragoș Bogdan
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO
Adresa: Şoseaua Naţională, nr. 108
Telefon: +40.248.529.150
Fax: 40.248.529.150
Email: technological_group@yahoo.com
Director: prof. Anastasie Stelian
Liceul teoretic "Dan Barbilian"
Adresa: str. Maior Gâldău, nr. 22C
Telefon: +40248532631
Telefon: +40248532644
Fax: +40248532644
Email: barbilian_dan@yahoo.com
Director: prof. Roxana Cătălina Ștefănescu
ȘCOALA DE MUZICĂ CÂMPULUNG
Adresa: str. Mărășești, nr. 15
Telefon: +40248511178
Telefon: +40348413446
Telefon: +40742091272
Fax: +40248511178
Director: prof. Păun Crina
Şcoala Gimnazială "C.D. Aricescu"
Adresa: str. Republicii, nr. 3
Telefon: +40248511030
Fax: +40248511030
Email: sc.2campulung@yahoo.com
Director: prof. Popa Mihaela
Şcoala Gimnazială "Nanu Muscel"
Adresa: str. Fraţii Goleşti, nr. 27
Telefon: +40248510578
Fax: +40248510578
Email: scnanumuscel@yahoo.com
Director: prof. Avram Alina Ileana
Şcoala Gimnazială "Oprea Iorgulescu"
Adresa: str. General Poşoiu, nr. 1
Telefon: +40248512050
Fax: +40248512050
Email: scnatopreaiorgulescu@yahoo.com
Director: prof. Oprei Veronica
Şcoala Gimnazială "Sfântul Iacob"
Adresa: str. Matei Drăghiceanu, nr. 4
Telefon: +40248510650
Fax: +40248510650
Email: sf.iacob@yahoo.com
Director: prof. Pastoric Irina
Şcoala Gimnazială "Theodor Aman"
Adresa: str. George Topârceanu, nr. 3
Telefon: +40248530646
Fax: +40248530642
Email: scoala_nr7@yahoo.com
Email: office@scoalatheodoraman.ro
Director: prof. Costescu Marilena Filofteia
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ”JUSTIN PATRIARHUL”
Adresa: str. Mărășești, nr. 15
Telefon: +40248506005
Email: justinpatriarhul@yahoo.com
Director: pr. Cojocaru Ion

Direcții și servicii

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Adresa: Str. Matei Basarab, nr. 66
Telefon: +40248531890
Fax: +40248513519
Email: servicii.sociale@primariacampulung.ro
Email: sociala.asistenta@yahoo.com
Site: https://dascampulung.ro/
Director executiv: Bădița Cătălin

Activități principale:

 • efectuează plățile privind ajutorul social, alocația pentru nou-născuți, ajutoarele de urgență, ajutoarele de deces, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, salariile asistenților personali și salariile îngrijitorilor;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele de ajutor social;
 • efectuează anchetele sociale privind acordarea ajutoarelor sociale și a ajutoarelor de urgență;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele privind plata alocației pentru nou-născuți;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele privind plata ajutorului pentru încălzire;
 • primește, verifică, înregistrează și trimite la D.M.S.S. Argeș cererile de acordare a alocației de stat pentru copii;
 • întocmește lunar lista persoanelor beneficiare de ajutor social care au dreptul la asistență medicală gratuită;
 • eliberează adeverințe și alte documente solicitate de beneficiarii de ajutor social;
 • evaluează starea de dependență socială a persoanelor cu handicap și întocmește ancheta socială necesară pentru completarea dosarului de încadrare într-un grad de handicap, atât pentru bolnavii minori, cât și pentru bolnavii adulți;
 • primește, verifică și înregistrează dosarele de încadrare în funcția de asistent personal;
 • asigură îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliul persoanelor vârstnice;
 • acordă consiliere juridică și administrativă;
 • monitorizează situația copiilor și identifică copiii aflați în dificultate luând măsuri de protecție a lor;
 • acționează pentru prevenirea abandonului copilului, clarificarea situației juridice a acestuia, inclusiv nașterea;
 • exercită dreptul de a reprezenta copilul și de a administra bunurile acestuia în condițiile prevăzute de lege;
 • organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • acordă sprijin familiilor cu copii în întreținere;
 • sprijină accesul în instituții de asistență socială destinate mamei și copilului.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR (SPCLEP)
Adresa: str. Matei Basarab, nr. 68
Telefon: +40248510660
Fax: +40248510660
Email: primarie@primariacampulung.ro
Email: spclep_campulung@ag.e-adm.ro
Șef serviciu public local: Bragă Roxana Maria

Atribuții:

 • pe linie de evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate:
  • organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător;
  • înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
  • desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor.
 • pe linie de stare civilă:
  • întocmește la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie sau de deces și eliberează certificatele doveditoare;
  • eliberează extrase de pe actele de stare civilă la cererea autorităților, precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
  • întocmește buletinele statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le comunică lunar Direcției de Statistică;
  • ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
  • la solicitarea instanțelor efectuează verificări cu privire la nularea, completarea, rectificarea și modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;
  • desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor.

Programul de lucru cu publicul: Starea Civilã – Primãria Municipiului Câmpulung

PRIMIRI ACTE:

 • Luni: 8:30 – 10:30
 • Marți: 8:30 – 10:30
 • Miercuri: 8:30 – 10:30
 • Joi: 8:30 – 10:30
 • Vineri: 8:30 – 10:30

ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni: 14:00 – 15:30
 • Marți: 14:00 – 15:30
 • Miercuri: 14:00 – 15:30
 • Joi: 14:00 – 15:30
 • Vineri: 14:00 – 15:30

Documente necesare: http://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat (SPADPP)
Adresa: str. Maior Gâldău, nr. 9
Telefon: +40248530040
Email: spadpp_campulung@yahoo.com
Director: Pătru Bogdan

Activități principale:

 • întreținere și reparații străzi;
 • producerea de asfalt și prefabricate necesare întreținerii și reparării străzilor;
 • amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
 • efectuarea salubrității publice;
 • reparații și întreținere clădiri din fondul locativ aparținând domeniului public și privat al localității;
 • administrarea cimitirelor;
 • iluminatul public;
 • serviciul de ecarisaj.

Regii autonome și societăți comerciale

S.C. EDILUL C.G.A S.A.
Adresa: str. Traian, nr. 41
Telefon: +40248511688
Telefon: +40248510285
Fax: +40 248 510 030
Email: edilulcga@yahoo.com
Email: tehnic.edil@yahoo.com
Director general: ing. Vasilescu Mihai

Web/E-mail: www.edilul-campulung.ro

EDILUL C.G.A. este o societate autorizată pentru asigurarea serviciilor de gospodărire comunală pentru locuitorii Municipiului Câmpulung şi ai localităţilor limitrofe, constând în:

 • captare, tratare și distribuție apă
 • canalizare şi epurare ape uzate
 • colectare şi evacuare ape pluviale

Pe lângă aceste activităţi, societatea mai desfăşoară şi alte prestaţii, şi anume:

 • execuţii branşamente apă şi racorduri canal
 • montaj contoare
 • vidanjări

Spitale

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE (Policlinica)
Adresa: str. Poenaru Bordea, nr. 3
Telefon: +40248510200
Telefon: +40771208729
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNG
Adresa: str. Lascăr Catargiu, nr. 38
Telefon: +40248510150
Fax: +40348780150
Email: sp.clpnf@gmail.com
Manager: ec. Tudor Ionela Costinela
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG
Adresa: str. Dr. Costea, nr. 8
Telefon: +40248510100
Telefon: +40248511102
Telefon: +40248511114
Fax: +40248511860
Email: spital.campulung@gmail.com
Manager: ec. Alexe Nicolaie

Web: www.smcampulung.ro