Noutati

Anunt public
Regulament patinoar
Comunicat - Program 1 Decembrie 2021
Declaratii de avere si interese (2021)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura

Campulung

Asezare geografica
Istorie veche
Istorie Medievala
Istorie Moderna
Scriitori musceleni
Pictura, sculptura, arhitectura
Istorici in Muscel
Dascali in Campulung
Alte domenii
Cetateni de onoare
Orase infratite
Lista monumente
Mediul de afaceri

Primaria

Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Agenda Conducerii

Evenimente

Zilele Municipiului Campulung
Calendar sportiv
Rally Corss
Trofeul Muscelului
VTM
Atelierul de Arhitectura
Calendar cultural
Arminden Muscelean
1 Iunie
Festivalul de Umor
Tabara de matematica
Festivalul Carpati
Sarbatori de Iarna
Tabara nationala de creatie
Festivalul de rock - POSADA
Sf. Valentin - 50 ani
Stars of song
Off Road
8 Martie
Festivalul Rapsodii de Toamna
Campulung 500

Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
Registrul spatiilor verzi
Registrul agricol - Vanzari teren
 
 Anunt public

 


ANUNŢ PUBLIC

 

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se supune dezbaterii publice situația care conține ”Drumuri de acces cu situație juridică neprecizată” în vederea introducerii terenurilor în domeniul public. Reprezentarea grafică însoțită de fotografii ale locațiilor sunt prezentate în anexă.

Persoanele interesate pot face propuneri de completare a situației drumurilor de acces cu situație juridică neprecizată până pe date de 07.01.2022.

Situația prezentată va fi disponibilă consultării publicului începând cu data de 06.12.2021 la sediul administraţiei publice, Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru, cam. 13, parter, în perioada 06.12.2021 – 07.01.2022, zilnic în orele de program.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris, la Compartimentul Gestionare Documentaţii de Urbanism şi Cadastru al Primăriei municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, sau pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro, până în data de 07.01.2022.
Răspunsul la observaţiile transmise va publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului.

 

 

ultima actualizare: 2021-12-02 18:47

 Regulament patinoar

 

PROCEDURA PRIVIND ACCESUL LA PATINOARUL AMPLASAT IN
PIATA PRIMARIEI CU OCAZIA
SARBATORILOR DE IARNA 2021-2022
 

 

 

Cine patinează?


Oricine are patine sau le închiriază. Accesul copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani este permis numai cu acordul părinților. Copiii cu vârstă mai mică de 5 ani au acces cu patine doar însoțiți de persoane care știu să patineze și care au echipament adecvat pentru patinaj.

Accesul pe gheață va fi limitat la maximum 70 de persoane simultan, asigurând o distanță fizică mai mare de 2m; Înainte de accesul pe gheață, nu se pot forma grupuri mai mari de 6 persoane în așteptare.

Accesul pe gheață se va face în serii astfel:

 • 10:00-10:45
 • 11:00-11:45
 • 12:00-12:45
 • 13:00-13:45

Pauza de întreținere a gheții între 13:45-15:00

 • 15:00-15:45
 • 16:00-16:45
 • 17:00-17:45

Pauza de întreținere a gheții între 17:45-19:00

 • 19:00-19:45
 • 20:00-20:45
 • 21:00-21:45

 

 

ultima actualizare: 2021-12-02 18:46 citeste mai mult 

 Comunicat - Program 1 Decembrie 2021

 

COMUNICAT


Program 1 Decembrie 2021

 

10:00-10:30 Depunere coroane Piaţa Jurământului. Participanţi: Primarul municipiului Câmpulung - Elena Lasconi, Viceprimarul - Nicolae Zaharia, subprefectul judeţului Argeş - Lucian lonescu, reprezentanţi ai Garnizoanei Câmpulung, ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” şi ai Asociaţiei Naţionale a Militarilor, reprezentanţi ai partidelor politice din Câmpulung.

 

Începând cu ora 12:00, în Piaţa Primăriei, vom oferi 500 de pachete care vor conţine: o caserolă cu iahnie de fasole, o caserolă cu 200 gr cârnati, o chiflă, tacâmuri de unică folosinţă. IMPORTANT: este interzis consumul acestora în Piaţă. Împărţirea se va face în cinci etape pentru a respecta toate normele de igienă şi distanţare în vigoare.

 

La ora 17:00 autorităţile locale vor deschide patinoarul din Piaţa Primăriei în acelaşi timp cu aprinderea iluminatului festiv.

 

Vă rugăm să respectaţi toate normele impuse de contextul pandemic!

 

Vă aşteptăm cu drag! Sărbătorile vin....

 

PRIMAR,
ELENA LASCONI
 

 

ultima actualizare: 2021-11-26 16:43

 Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura

 

 

COMUNICAT

 

Vă informăm că pe data de 25.11.2021 incepand cu orele 10:00 în poligonul Măgura de pe raza localității Câmpulung, se vor executa tregeri de către cadrele Politiei Municipale Campulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului și în jurul acestuia pentru a se evita producerea de accidente.


La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

 

ultima actualizare: 2021-11-24 14:36

 Anunt concurs recrutare Mun Campulung

 

ANUNŢ

 


Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul SERVICIULUI DEZVOLTARE URBANĂ, Compartimentul Proiecte și Fonduri Europene


| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | | Borderou selectie dosare

ultima actualizare: 2021-11-24 10:28 citeste mai mult 

 Concurs recrutare SPADPP

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

 • Muncitor calificat treapta I – 1 post (specializarea: fochist) ;
 • Muncitor calificat treapta I – 1 post (specializarea : drujbist)

în cadrul Serviciului Întreținere Spații Verzi, Salubritate-formația Întreținere Spații Verzi.

 

| Fisa postului - drujbist | | Fisa postului - fochist |

 

ultima actualizare: 2021-11-16 11:12 citeste mai mult 

 Anunt - Concurs de proiecte - Casa de cultura

 

ANUNȚ PUBLIC
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU
CASA DE CULTURĂ TUDOR MUȘATESCU CÂMPULUNG


Municipiul Câmpulung organizează la sediul său din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127 concurs de proiecte de management pentru Casa de Cultură Tudor Mușatescu Câmpulung.

(1) Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar:

 • 22.10.2021 - data limită pentru aducerea la cunoștința publică, inclusiv prin anunț în presa locală, a condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;
 • 12.11.2021- data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați;
 • 15 – 16.11.2021 - selecția dosarelor;
 • 24.11.2021- data limită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor - prima etapă;
 • 2.12.2021- susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio - a doua etapă.

 

| Bibliografie | | Regulament organizare concurs | | Borderou selectie dosare |

ultima actualizare: 2021-11-16 10:25 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (3)

 

ANUNŢPrimăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Juridic și Administrație Publică din cadrul Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular inscriere

ultima actualizare: 2021-11-12 09:32 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - Municipiul Campulung (2)

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea:

 • 1 funcţie publică de execuție vacantă - CONSILIER, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentul Relații cu Publicul și Arhivă

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular inscriere

ultima actualizare: 2021-11-12 09:31 citeste mai mult 

 Comunicat Impozite si taxe

 

COMUNICAT


In conformitate cu prevederile art.185, alin.1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prin H.C.L.182 /28.10.2021 a fost aprobata acordarea scutirii de la plata, pentru majorarile si penalitatile de intarziere aferente creantelor bugetare restante, provenind din neplata la termenele legale a creantelor datorate bugetului local al Municipiului Campulung.
Contribuabilii persoanele fizice care inregistreaza la aceasta data debite acccesorii, pot depune in perioada 01.11.2021-24.12.2021, cerere pentru scutirea de la plata a majorarilor si penalitatilor, dar numai dupa plata debitelor principale constand in impozite/taxe cladiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport taxa de salubrizare si amenzile datorate bugetului local.
Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa faca dovada stingerii integrale a obligatiilor principale constand in impozite si taxe locale,cat si a amenzilor datorate bugetului local al Municipiului Campulung, cu termen scadent de plata la data depunerii cererii;
 • sa depuna cererea pentru scutire de majorari si penalitati de intarziere pina in data de 24.12.2021 inclusiv;
 • sa nu mai fi fost beneficiarul unei alte scutiri sau facilitati fiscale acordate de consiliul local al Municipiului Campulung in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 2021;

Scutirea nu se acorda pentru majorarile/penalitatile de intarziere achitate anterior intrarii in vigoare a prezentei proceduri si nici pentru beneficiarii hotaririlor de consiliu anterioare prin care au fost acordate scutiri de la plata , scutirea acordandu-se o singura data pentru fiecare contribuabil .
Scutirea de la plata majorarilor/dobanzilor/penalitatilor de intarziere, nu se aplica nici pentru sumele consemnate in hotararile judecatoresti.
Cererea de scutire se va depune la registratura institutiei pina la data de 24.12.2021 si va fi analizata si solutionata in termen legal de catre inspectorii din cadrul Serviciul Administrare Venituri.
 

| HCL nr. 182 din 28.10.2021 |

ultima actualizare: 2021-11-11 10:38

 Concurs recrutare - DAS (2)

 

ANUNȚ

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenții în situații de urgență, abuz, neglijare și prevenire marginalizare.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere

ultima actualizare: 2021-11-10 12:01 citeste mai mult 

 Concurs recrutare - DAS

 

ANUNȚ

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Prestații sociale, protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere

ultima actualizare: 2021-11-04 14:11 citeste mai mult 

 Festivalul Tudor Musatescu 2021

ultima actualizare: 2021-11-02 14:24

 Comunicat bransamente

 

COMUNICAT

 


Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului, asociaţiilor de locatari (proprietari), societăţilor comerciale, că în perioada sezonului rece, respectiv 15.11.2021 – 31.03.2022 se sistează efectuarea lucrărilor pentru branşamentele subterane de utilităţi (apă, canal, gaze, etc.), ce necesită intervenţia în carosabilul asfaltat.

 

ultima actualizare: 2021-10-29 10:12

 Comunicat - Restrictii acces institutie

 

COMUNICAT

Restricții cu privire la accesul în sediul Primăriei Municipiului CâmpulungAvând în vedere prevederile HG nr. 1130 din 22.10.2021, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în sediul Primăriei este permis doar în anumite condiții:

 • celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
 • celor care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, pentru a asigura accesul la serviciile publice oferite, în situații urgente, și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, Primăria a dispus măsura organizării în spațiu deschis – la intrarea din spatele clădirii - a activității pe linie de stare civilă: eliberare acte de naștere, de căsătorie sau de deces; eliberare duplicate; transcriere acte.

 

ultima actualizare: 2021-10-27 11:40

 
PRIMAR 
Elena Valerica LASCONI

Ghiseul.ro

Campulung 500

 

Telverde CoronavirusPOCU 2014 - 2020

PAED Campulung


Plan de actiune privind energia durabila Municipiul Campulung

Dezvoltare rurala

 

 Masuri de mediu si clima

SIPOCA

 

 

 Administratia Pietelor

 Primaria Campulung

  Taxe si impozite
  Tur virtual  

 Adrese utile

  Guvernul Romaniei
  Camera Deputatilor
  Senatul Romaniei
  Presedintie
  Prefectura Arges

 Invatamant

  Colegiul Carol
  Colegiul Tehnic
  Scoala Nanu Muscel
  Scoala Nationala "Oprea Iorgulescu"

 Media

  Muscel TV - Sport
  Orion FM

 Cultura

  Galeria Arta
  Muscelpedia
  Chipuri de odinioara
  Scrinul cu amintiri
  Semicentenar

 Pensiuni

   Pensiunea Anomis
   Pensiunea Elyon
   Pensiunea Hangita
   Pensiunea Alina

 Societati

 

 Campulung Industrial Park

 

Pro Patrimonio

 

 Fundatia Pro Patrimonio

 

Harta  Campulung

 

 

 VTM

 


 P

Trofeul Muscelului

 

 

Strategia Nationala Anticoruptie

 

PNDR 2014 - 2020

 


    

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-12-02 18:47