Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat - Măsuri Preventive IncendiiCOMUNICAT

 

Pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival 2024, în vederea diminuării riscurilor și efectelor generate de eventualele incendii în gospodării sau în fondul forestier limitrof, inclusiv pentru păstrarea unui mediu înconjurător sănătos și curat, vă reamintim, principalele măsuri specifice de prevenire și de primă-intervenție :

 • Este interzisă utilizarea focului deschis pentru arderea vegetației uscate sau a resturilor menajere din gospodării și din grădini.
 • Nu aruncaţi resturile de chibrituri şi de ţigări aprinse la întâmplare, în coșurile și pubelele de gunoi, în pădure sau în mediul cu vegetație uscată .
 • Activitățile de picnic se desfășoară doar în locurile special amenajate de autorități, cu prevenirea izbucnirii incendiilor cauzate de lăsarea jarului ori cenușii la întâmplare; se va interzice folosirea focului deschis în caz de vânt puternic sau secetă extinsă; este important de asemenea să adunați resturile din zona utilizată!
 • Evitați pe cât posibil să vă deplasați prin fondul forestier sau grădini cu vegetație uscată cu autoturisme sau motociclete ale căror motoare pot produce scântei.
 • Dacă observați un incendiu/început de incendiu nu ezitați să anunțați autoritățile și pe cât posibil să interveniți pentru limitarea efectelor acestuia, fără a vă pune viața în pericol.
 • Acordați sprijin forțelor de intervenție pentru identificarea traseelor de acces spre zonele împădurite precum și a surselor de apă și să participați, potrivit legii, dar în concordanță cu posibilitățile fizice, la stingerea eventualelor incedii.
 • Acordați atenție mesajelor autorităților în cazul producerii unor incendii în apropieerea locuinței dumneavoastră și asigurați-vă că sunteți în siguranță; părăsiți locuința dacă sunteți în apropierea unor focare de incendiu, închideți ferestrele și ușile locuinței pentru evitarea pătrunderii fumului și gazelor toxice în interior, țineți permanent legătura cu forțele de intervenție sau cu persoanele apropiate (prin orice mijloc).
 • Informați-vă doar din sursele oficiale ale autorităților ori din presa locală.
Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Vă informăm că în ziua de 09.07.2024, între orele 08.00 – 20.00, în poligonul ”Măgura” de pe raza Municipiului Câmpulung, se vor executa ședințe de tragere cu armament și muniție de către cadrele militare ale U.M.01044 CâmpulungCOMUNICAT

 

Vă informăm că în ziua de 09.07.2024, între orele 08.00 – 20.00, în poligonul ”Măgura” de pe raza Municipiului Câmpulung, se vor executa ședințe de tragere cu armament și muniție de către cadrele militare ale U.M.01044 Câmpulung, fapt ce impune interzicerea accesului cetățenilor în raza poligonului și în jurul acestuia pentru a se evita producerea de accidente.

La terminarea activității vor fi luate toate măsurile pentru înlăturarea eventualelor lucrări genistice și pentru protejarea mediului înconjurător.

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Campania de colectare a D.E.E.E.-urilorPRIMĂRIA MUN. CÂMPULUNG                                                          S.C. S.D.G. ARGEȘ COMPLET S.R.L.

ORGANIZEAZĂ

  Campania de colectare a D.E.E.E.-urilor din fața blocului/casei  ”MAREA DEBARASARE ”

D.E.E.E. = DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În ziua de 11 IULIE 2024, între orele 0900-1600, SUNAȚI la nr. de tel.: 0720571809 și 0770439051 și D.E.E.E. – urile dumneavoastră vor fi ridicate direct din fața blocului sau a casei.

NU UITAȚI: Predarea D.E.E.E. este gratuită și puteți câștiga la tombola cu premii!

Vă mulțumim pentru implicare!

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Începând cu 1 iulie 2024, CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice, dezinsecție combatere țânțariCOMUNICAT DE PRESĂ

 

Prin prezenta, Municipiul Câmpulung, vă aduce la cunoştinţă că începând cu 1 iulie 2024, CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecție clădiri ale instituțiilor publice, dezinsecție combatere țânțari în: terenuri ale instituțiilor publice, parcuri, spații vezi, locuri de joacă, platforme de gunoi; precum și dezinfecție locuri de joacă și platforme de gunoi:

 • Dezinsecție spații exterioare – începând cu data de 1 iulie 2024
 • Dezinfecție platforme de gunoi și locuri de joacă - începând cu data de 4 iulie 2024

Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în Municipiul Câmpulung nr. 23298/27.07.2022, în baza graficului de execuție servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, aprobat prin HCL nr. 22/25.04.2024

Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și Ordinului ANRSC nr. 520/2018privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.

Substanțele utilizate sunt:

 • Dezinsecție – Cy 10
 • Dezinfecție – Dezicon

Produsele folositesunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în contact cu substanțele raticide.

Înainte de a intra în spațiile interioare unde s-au efectuat servicii de dezinsecție și dezinfecție, vă rugăm să aerisiți cel puțin 2 ore sau până dispare orice urmă de miros. Se vor spăla toate suprafețele cu care se intră în contact.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Cy 10:

 • Contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.
 • Contactul cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.
 • Ingerare: Nu provocați în nici un caz vomă. Obțineți asistență medicală imediat.
 • Inhalare: Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l cald și în repaus.

Măsuri de prim ajutor specifice dezinfectantului Dezicon:

 • Inhalare: Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase la inhalare, dar totuși, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată în afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitați atenție medicala dacă simptomele se agravează sau persistă.
 • Contactul cu pielea: Acest produs nu este clasificat ca periculos în contactul cu pielea.Însă, se recomandă, în caz de contact cu pielea, îndepărtarea îmbrăcămintei și încălțămintei contaminate, clătirea pielii sau dușarea persoanei afectate cu apă în abuntență și săpun neutru.

În caz de afecțiuni grave, consultați imediat medicul.

 • Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 min. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

În toate situațiile se va consulta medicul.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, copiilor și animalelor de companie, să nu intre în contact direct cu substanțele insecticide și dezinfectante, în caz contrar Primăria Municipiului Câmpulung și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

 

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., Tel/fax. 0248/212344, Tel. 0746/093290

Pe larg
Municipiul Câmpulung

Comunicat de presă


Comunicat de presă - CANICULĂ 2024 

COMUNICAT

 

Având în vedere perioada caniculară preconizată, respectiv temperaturi care pot atinge pragul de 35 de grade C. și indice sporit de disconfort termic, vă adresăm rugămintea să vă informați asupra condițiilor meteorologice, factorilor de mediu, regulilor și măsurilor de protecție ori de sprijin pentru populație stabilite de autorități. doar din sursele autorizate.

Pentru corecta dumneavoastră informare puteți accesa site-urile: www.primariacampulung.ro (https://www.primariacampulung.ro/primaria/comunicate_de_presa/),

www.fiipregatit.ro (https://fiipregatit.ro/ghid/canicula/),

www.igsu.ro (https://www.igsu.ro/Resources/Campanii/informare/adulti/Flyer%20-%20Reguli%20de%20protectie%20in%20perioadele%20caniculare.pdf ), precum și din presa locală.

Vă reamintim principalele măsuri specifice de protecție și de sprijin pe vreme caniculară:

În mediul social, în exterior:

 • Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 – 18.00 .
 • Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise.
 • Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă.
 • Consumați zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.
 • Evitaţi consumul de alcool și băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.
 • Consumaţi fructe şi legume proaspete  deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă;
 • Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc.).
 • Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită.
 • Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

În locuințe:

 • Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile.
 • Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă.
 • Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă.
 • Stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale.
 • Închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie .

Protejarea sănătății copiilor:

 • Realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldura, umiditate excesivă şi curenţi de aer.
 • Se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită.
 • Copilul va fi imbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale din fibre naturale comode; nu va fi scos din casă decât în afără perioadelor caniculare din zi, şi obligatoriu cu căciuliţa pe cap.
 • Copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab indulcit, fructele proaspete si foarte bine spălate.

Recomandări pentru persoanele vârstnice şi cu afecţiuni cronice:

 • Creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
 • Hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi.
 • Alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete;
 • Se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de instalații frigorifice funcționale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile.
 • Se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbracaminte uşoară din fibre naturale, precum şi pălării de protecţie pe cap.
 • Persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente.
 • Menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 – 4 duşuri pe zi.

Recomandări pentru persoanele care prin natura activitatilor lor depun un efort fizic deosebit

 • Se va asigura dozarea efortului în funcție de periodele zilei incercând a se evite excesul de efort in varfurile de canicula. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activității.
 • Se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietati organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți.
 • Se va asigura utilizarea unui echipament corespunzator din fibre naturale și echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

 

Pe larg

Consiliul Local


Consiliul Local al Municipiului Câmpulung are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Vă invităm în cele ce urmează să cunoasteți activitatea Consiliul Local al Municipiului Câmpulung.

SCRIERI PESTE TIMP

Cinstire adusă scriitorilor Musceleni

0

FAQ

Întrebări frecvente

1. Care este programul casieriei?

Programul casieriei este următorul:

 • luni, marți, miercuri, vineri: 08:15 – 14:00
 • joi: 08:15-14:00 și 15:00-17:00.
2. Care sunt documentele necesare pentru înființarea unei asociații de proprietari?

Actele necesare pentru înfiinţarea unei asociaţii de proprietari sunt:

 1. Contract V-C teren aferent construcției;
 2. Autorizație de construire;
 3. Foaie de avere (sau Fișă colectivă imobil);
 4. Schițe cadastrale teren + Relevee + extras carte funciară (intabulare apartamentare/lotizare)-ultimul pe care îl dețineți;
 5. Extras carte funciară+contract V-C al unui proprietar din condomeniu;
 6. C.I./B.I. + Cazier judiciar pentru președinte și membri Com. Executive și Cenzor (nu pot fi rude și trebuie să aibă calitatea de proprietar în condominium (bloc);
 7. Act apartamentare/lotizare/dezmembrare (cel încheiat la notar);
 8. P-V de recepție imobil;
 9. Furnizorii de servicii ex. Apa Nova etc.
 10. Denumire proprietari cu specificarea:

  a) nr. de apartament pe care îl deține;
  b) nr. de camere;
  c) nr. Contractului V-C (titlul de proprietate), respectiv nr. dat de notar încheierii de autentificare
  d) destinația spațiului de locuit (destinat locuirii sau Spațiu comercial).

 11. Copie Autorizație Administrator imobil sau, după caz, denumirea Firmei specializată în admin.
3. Cine poate trimite propuneri de proiecte?

Puteți depune propuneri de proiecte dacă locuiți, lucrați sau studiați în Câmpulung şi aveți vârsta de minimum 16 ani.

4. Cum pot afla cât am de plată?

Pentru a afla cât aveți de plată, puteți intra pe www.ghiseul.ro sau să ne contactați la nr. 0248511034, int. 120 – Taxe și impozite persoane juridice sau int. 121 – Taxe și impozite persoane fizice.

5. Cum pot să îmi plătesc taxele și impozitele?

Pentru a achita taxe și impozite, accesați Informații publice de pe pagina principală a website-ului Primăriei Municipiului Câmpulung, apoi selectați Taxe și impozite. Accesați aici.

MAI MULT

NU GĂSEȘTI RĂSPUNSUL?

Adresează o întrebare

“Grădina Publică nu ar fi putut exista fără Bulevardul “Pardon”. Şi invers. Se spune că destinele lor, de-a lungul timpului, s-au împletit armonios. Oaza de linişte, podiumul de orchestră pentru fanfara militară, refugiu pentru pensionari şi cel mai renumit amfiteatru în aer liber pentru inegalabilele serbări cu confetti, grădina a păstrat cu grijă tainice cuvinte de iubire rostite de îndrăgostiţi. Încântaţi de ambianţa oferită de muzica militară, atât localnicii cât şi vizitatorii spuneau “merci”. Acelaşi “Merci” era rostit de-a lungul aleilor, de participanţii la serbări, atunci când “ploi” de confetti pulverizau atmosfera, acelaşi “merci” era spus tainic de domni şi domnişoare, când aveau plăcuta surpriză să primească în dar flori cu petale frumos colorate”. De asemenea, bulevardul a fost numit aşa în trecut din cauza aglomeraţiei şi a deselor ciocniri între trecători care îşi exprimau scuzele prin "Pardon!"


- Dumitru Baciu -

("Lumini muscelene" - 1980)

CONCURSURI ANGAJĂRI

Ai experiența necesară?

Vino să lucrezi alături de noi