Financiar

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Financiar

Acasă > Financiar

ANUNȚURI FINANCIAR

ANUNȚURI FINANCIAR

05-02-2024

Anunţ referitor la elaborarea proiectului de buget pe anul 2024

Anunţ referitor la elaborarea proiectului de buget pe anul 2024   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027   Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 05.02.2024, În temeiul art. 19 alin. (1),  art. 39 alin. (3), art. 52 alin. (2), art. 8 și art. 76 ^1 alin. (1)  din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice, Municipiul Câmpulung prin Primarul Municipiului Câmpulung (ordonator principal de credite) anunţă deschiderea procedurii de transparenţă a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027. Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. Documentaţia aferentă proiectului de act administrativ include : referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului propus; datele brute care au stat la baza întocmirii proiectului de buget; textul complet al proiectu [...] vezi tot anunțul
17-01-2023

Primarul Municipiului Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023

ANUNȚ referitor la elaborarea proiectului de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023 Astăzi, 17.01.2023, Primarul Municipiului Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023. Proiectul bugetului local pe anul 2023 poate fi consultat: pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica; la sediul instituţiei din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș; proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. Propunerile / sugestiile / opiniile / contestațiile privind proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023 supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 02.02.2023, ora 18.00, astfel: prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la rubrica Contact: https://www.primariacampulung.ro/contact/; ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro; prin poştă, pe adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș; la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 08.00 – 15.30. Materialele transmise vor purta menţiunea [...] vezi tot anunțul
16-12-2022

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 16.12.2022, (data afişării) Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung Bugetarea participativă este un proces care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul / reședința, lucrează sau studiază în Câmpulung, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte. Procesul de bugetare participativă este o oportunitate oferită cetățenilor de către municipalitate, prin c [...] vezi tot anunțul
19-08-2022

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 19.08.2022, (data afişării) Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local. Unul dintre instrumentele datoriei publice locale, prevăzut la art. 62 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă împrumuturile de la bănci comerciale sau de la alte instituții de credit, iar datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale împrumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din lege, precum şi din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz. În prezent, Municipiul Câmpulung are în derulare un credit la Banca Comercială Română contractat în anul 2006, cu termen de rambursare martie 2031, având un sold de la 31.05.2022 în suma de 2.199.400 lei, pentru care în anul 2022, gradul maxim de îndatorare este de 1,19%, iar serviciul datoriei publice pe întreaga perioadă de rambursare, respectiv 2022-2031, este de 3.283 [...] vezi tot anunțul
04-08-2022

Entitățile publice au obligația să primească și să descarce factura electronică

În conformitate cu prevederile O.U.G. 120/2021 și O.M.F. 1365/2021, entitățile publice au obligația să primească și să descarce factura electronică. Factura electronică transmisă entităților publice se primește și se descarcă prin Punctul unic de acces - Vizualizare rapoarte - secțiunea "Facturi electronice". Potrivit prevederilor legislative invocate mai sus, Municipiul Câmpulung, în calitate de destinatar al facturii electronice emise în relaţia B2G, are obligaţia să primească şi să descarce factura electronică, prin accesarea "Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul national de raportare Forexebug, secţiunea "Vizualizare rapoarte" - "Facturi electronice". Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura. În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj. Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul RO e-Factura. Corecţia facturii electronice comunicate destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Codul fiscal. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem RO e-Factura. Pentru facturile nedescărcate [...] vezi tot anunțul
04-05-2022

Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

În perioada 5 – 20 mai 2022, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022, în baza Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2022, aprobat prin HCL nr. 110/28.04.2022 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung la https://www.primariacampulung.ro/financiar/ sau la sediul Primăriei. Suma alocată de la bugetul local pentru finanţarea proiectelor şi programelor sportive este de 200.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022 pentru programe/proiecte sportive, a fost publicat în partea a Vl-a a Monitorul Oficial nr. 85 din 04.05.2022, fiind înregistrat cu nr. 240652. Regulamentul se aplică tuturor solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - structu [...] vezi tot anunțul
04-05-2022

Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

În perioada 5 – 20 mai 2022, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2022, aprobat prin HCL nr. 111/28.04.2022 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung: https://www.primariacampulung.ro/financiar/ sau la sediul primăriei. Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpulung, respectiv, tineret şi social-cultural. Sursa de finanţare a contractelor: bugetul local, în valoare de 40.000 lei, defalcat pe domeniile: -tineret – 20.000 lei. -social-cultural – 20.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul lo [...] vezi tot anunțul
20-09-2021

Selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021 alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

În perioada 1 – 17 septembrie 2021, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021, aprobat prin HCL nr. 117/23.08.2021 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung https://www.primariacampulung.ro/financiar/ sau la sediul Primăriei. Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpulung, respectiv, tineret şi social-cultural. Sursa de finanţare a contractelor: bugetul local, în valoare de 50.000 lei, defalcat pe domeniile: tineret – 20.000 lei. social-cultural – 30.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la [...] vezi tot anunțul

Buget - 2024

Sponsorizări pe anul 2024
Contract de sponsorizare nr. 1232 din 12.01.2024.pdf
110.35 KB
Contract de sponsorizare nr. 6191 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
97.28 KB
Contract de sponsorizare nr. 6192 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
99.38 KB
Contract de sponsorizare nr. 6219 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
98.37 KB
Contract de sponsorizare nr. 6222 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
101.7 KB
Contract de sponsorizare nr. 6223 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
100.5 KB
Contract de sponsorizare nr. 6224 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
96.67 KB
Contract de sponsorizare nr. 6225 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
97.97 KB
Contract de sponsorizare nr. 6226 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
97.35 KB
Contract de sponsorizare nr. 6227 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
99.17 KB
Contract de sponsorizare nr. 6228 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
99.45 KB
Contract de sponsorizare nr. 6229 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
100.02 KB
Contract de sponsorizare nr. 6230 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
100.21 KB
Contract de sponsorizare nr. 6231 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
101.7 KB
Contract de sponsorizare nr. 6232 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
100.27 KB
Contract de sponsorizare nr. 6234 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
100.55 KB
Contract de sponsorizare nr. 6235 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
103.55 KB
Contract de sponsorizare nr. 6236 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
103.44 KB
Contract de sponsorizare nr. 6237 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
104.33 KB
Contract de sponsorizare nr. 6238 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
96.58 KB
Contract de sponsorizare nr. 6240 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
322.68 KB
Contract de sponsorizare nr. 6242 din 23.02.2024 - Târg de Mărțișor 2024.pdf
95.96 KB
Contract de sponsorizare nr. 7704 din 29.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
490.93 KB
Contract de sponsorizare nr. 7705 din 29.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
497.92 KB
Contract de sponsorizare nr. 7713 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
496.77 KB
Contract de sponsorizare nr. 7723 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
480.83 KB
Contract de sponsorizare nr. 7724 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
486.62 KB
Contract de sponsorizare nr. 7726 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
490.72 KB
Contract de sponsorizare nr. 7727 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
494.43 KB
Contract de sponsorizare nr. 7728 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
502.18 KB
Contract de sponsorizare nr. 7735 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
498.43 KB
Contract de sponsorizare nr. 7746 din 30.05.2024 - Eveniment 1 iunie 2024.pdf
484.5 KB

Buget - 2023

Bugetul pe anul 2023
Sponsorizări pe anul 2023
Contract de sponsorizare nr. 6243 din 23.02.2023.pdf
95.38 KB
Contract de sponsorizare nr. 6246 din 23.02.2023.pdf
96 KB
Contract de sponsorizare nr. 8983 din 17.03.2023.pdf
95.84 KB
Contract de sponsorizare nr. 20996 din 03.07.2023.pdf
92.08 KB
Contract de sponsorizare nr. 21285 din 04.07.2023.pdf
92.84 KB
Contract de sponsorizare nr. 21363 din 05.07.2023.pdf
91.33 KB
Contract de sponsorizare nr. 21385 din 05.07.2023.pdf
89.13 KB
Contract de sponsorizare nr. 21471 din 06.07.2023.pdf
101.36 KB
Contract de sponsorizare nr. 22090 din 11.07.2023.pdf
97.77 KB
Contract de sponsorizare nr. 22182 din 11.07.2023.pdf
98.94 KB
Contract de sponsorizare nr. 22201 din 12.07.2023.pdf
103.33 KB
Contract de sponsorizare nr. 23059 din 19.07.2023.pdf
1048.25 KB
Contract de sponsorizare nr. 23060 din 19.07.2023.pdf
997.94 KB
Contract de sponsorizare nr. 23062 din 19.07.2023.pdf
842.54 KB
Contract de sponsorizare nr. 23063 din 19.07.2023.pdf
105.4 KB
Contract de sponsorizare nr. 23064 din 19.07.2023.pdf
849.22 KB
Contract de sponsorizare nr. 23065 din 19.07.2023.pdf
779.91 KB
Contract de sponsorizare nr. 23066 din 19.07.2023.pdf
826.78 KB
Contract de sponsorizare nr. 23067 din 19.07.2023.pdf
752.44 KB
Contract de sponsorizare nr. 23068 din 19.07.2023.pdf
799.61 KB
Contract de sponsorizare nr. 23069 din 19.07.2023.pdf
790.28 KB
Contract de sponsorizare nr. 23070 din 19.07.2023.pdf
721.85 KB
Contract de sponsorizare nr. 23071 din 19.07.2023.pdf
834.67 KB
Contract de sponsorizare nr. 23072 din 19.07.2023.pdf
840.71 KB
Contract de sponsorizare nr. 23074 din 19.07.2023.pdf
826.55 KB
Contract de sponsorizare nr. 23076 din 19.07.2023.pdf
719.52 KB
Contract de sponsorizare nr. 23078 din 19.07.2023.pdf
877.65 KB
Contract de sponsorizare nr. 23080 din 19.07.2023.pdf
843.02 KB
Contract de sponsorizare nr. 23084 din 19.07.2023.pdf
851.84 KB
Contract de sponsorizare nr. 23086 din 19.07.2023.pdf
810.82 KB
Contract de sponsorizare nr. 23088 din 19.07.2023.pdf
846.68 KB
Contract de sponsorizare nr. 23090 din 19.07.2023.pdf
838.46 KB
Contract de sponsorizare nr. 23092 din 19.07.2023.pdf
833.14 KB
Contract de sponsorizare nr. 23096 din 19.07.2023.pdf
846.67 KB
Contract de sponsorizare nr. 23100 din 19.07.2023.pdf
830.4 KB
Contract de sponsorizare nr. 23103 din 19.07.2023.pdf
836.58 KB
Contract de sponsorizare nr. 23107 din 19.07.2023.pdf
836.58 KB
Contract de sponsorizare nr. 23110 din 19.07.2023.pdf
831.56 KB
Contract de sponsorizare nr. 23112 din 19.07.2023.pdf
850.48 KB
Contract de sponsorizare nr. 23115 din 19.07.2023.pdf
861.54 KB
Contract de sponsorizare nr. 23118 din 19.07.2023.pdf
1101.15 KB
Contract de sponsorizare nr. 23121 din 19.07.2023.pdf
841.26 KB
Contract de sponsorizare nr. 23125 din 19.07.2023.pdf
1391.7 KB
Contract de sponsorizare nr. 23128 din 19.07.2023.pdf
1458.77 KB
Contract de sponsorizare nr. 23130 din 19.07.2023.pdf
776.24 KB
Contract de sponsorizare nr. 23132 din 19.07.2023.pdf
855.42 KB
Contract de sponsorizare nr. 23134 din 19.07.2023.pdf
828.31 KB
Contract de sponsorizare nr. 23136 din 19.07.2023.pdf
752.89 KB
Contract de sponsorizare nr. 23138 din 19.07.2023.pdf
765.41 KB
Contract de sponsorizare nr. 23141 din 19.07.2023.pdf
827.47 KB
Contract de sponsorizare nr. 23146 din 19.07.2023.pdf
839.47 KB
Contract de sponsorizare nr. 23170 din 19.07.2023.pdf
835.69 KB
Contract de sponsorizare nr. 23228 din 19.07.2023.pdf
835.56 KB
Contract de sponsorizare nr. 23328 din 20.07.2023.pdf
814.25 KB
Contract de sponsorizare nr. 23333 din 20.07.2023.pdf
1267.04 KB
Contract de sponsorizare nr. 23334 din 20.07.2023.pdf
103.49 KB
Contract de sponsorizare nr. 23340 din 20.07.2023.pdf
814.85 KB
Contract de sponsorizare nr. 23349 din 20.07.2023.pdf
829.69 KB
Contract de sponsorizare nr. 23425 din 20.07.2023.pdf
843.82 KB
Contract de sponsorizare nr. 23428 din 20.07.2023.pdf
827.62 KB
Contract de sponsorizare nr. 23469 din 20.07.2023.pdf
776.06 KB
Contract de sponsorizare nr. 23561 din 21.07.2023.pdf
800.38 KB
Contract de sponsorizare nr. 23591 din 21.07.2023.pdf
833.3 KB
Contract de sponsorizare nr. 23603 din 21.07.2023.pdf
475.19 KB
Contract de sponsorizare nr. 29107 din 08.09.2023.pdf
285.94 KB
Contract de sponsorizare nr. 30154 din 18.09.2023.pdf
290.34 KB
Contract de sponsorizare nr. 35501 din 31.10.2023.pdf
99.96 KB
Contract de sponsorizare nr. 38360 din 24.11.2023.pdf
117.44 KB
Contract de sponsorizare nr. 38480 din 27.11.2023.pdf
101.22 KB
Contract de sponsorizare nr. 38491 din 27.11.2023.pdf
116.2 KB
Contract de sponsorizare nr. 38570 din 27.11.2023.pdf
92.31 KB
Contract de sponsorizare nr. 38851 din 29.11.2023.pdf
105.41 KB
Contract de sponsorizare nr. 38864 din 29.11.2023.pdf
96.57 KB
Contract de sponsorizare nr. 39303 din 06.12.2023.pdf
112.35 KB
Contract de sponsorizare nr. 39329 din 06.12.2023.pdf
100.38 KB
Contract de sponsorizare nr. 39454 din 07.12.2023.pdf
111.29 KB
Contract de sponsorizare nr. 39494 din 07.12.2023.pdf
103.56 KB
Contract de sponsorizare nr. 39495 din 07.12.2023.pdf
104.76 KB
Contract de sponsorizare nr. 39520 din 07.12.2023.pdf
151.32 KB
Contract de sponsorizare nr. 39553 din 07.12.2023.pdf
114.75 KB
Contract de sponsorizare nr. 39556 din 07.12.2023.pdf
122.28 KB
Contract de sponsorizare nr. 39944 din 11.12.2023.pdf
90.22 KB
Contract de sponsorizare nr. 40028 din 11.12.2023.pdf
102.78 KB
Contract de sponsorizare nr. 40205 din 12.12.2023.pdf
92.49 KB
Contract de sponsorizare nr. 40207 din 12.12.2023.pdf
95.64 KB
Contract de sponsorizare nr. 40562 din 14.12.2023.pdf
134.12 KB
Contract de sponsorizare nr. 42172 din 29.12.2023.pdf
109.9 KB

Buget - 2022

Buget - 2021

Situații financiare - 2023

Situații financiare - 30.09.2023
Situații financiare - 30.06.2023
Situații financiare - 31.03.2023

Situații financiare - 2022

Situații financiare - 31.12.2022
Situații financiare - 30.09.2022
Situații financiare - 30.06.2022
Situații financiare - 31.03.2022

Situații financiare - 2021

Situații financiare - 31.12.2021
Situații financiare - 30.09.2021
Situații financiare - 30.06.2021
Situații financiare - 31.03.2021

Situații financiare - 2020

Situații financiare - 31.12.2020
Situații financiare - 30.09.2020
Situații financiare - 30.06.2020
Situații financiare - 31.03.2020

Situații financiare - 2019

Situații financiare - 2018

Situații financiare - 31.12.2018
Situații financiare - 30.09.2018
Situații financiare - 30.06.2018
Situații financiare - 31.03.2018

Situații financiare - 2017

Situații financiare - 2016

Situații financiare - 2015

Situații financiare - 31.12.2015
Anexa 12 - SD.pdf
182.05 KB
Anexa 12 -SF.pdf
382.99 KB
Anexa 12.pdf
500.39 KB
Anexa 13 - SD.pdf
565.25 KB
Anexa 13 -SF.pdf
924.9 KB
Anexa 13.pdf
1272.59 KB
Anexa 40b.pdf
207.17 KB
Bilanț.pdf
337.29 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
117.34 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
44.05 KB
Situații financiare - 30.09.2015
Anexa 12 - SD.pdf
180.04 KB
Anexa 12 - SF.pdf
371.22 KB
Anexa 12.pdf
474.56 KB
Anexa 13 -SD.pdf
286.25 KB
Anexa 13 - SF.pdf
887.07 KB
Anexa 13.pdf
1219.14 KB
Anexa 40b.pdf
218.66 KB
Bilanț.pdf
372.59 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
119.37 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
46.79 KB
Situații financiare - 30.06.2015
Anexa 12 - SD.pdf
184.54 KB
Anexa 12 - SF.pdf
352.71 KB
Anexa 12.pdf
477.93 KB
Anexa 13 - SD.pdf
491.26 KB
Anexa 13 - SF.pdf
874.95 KB
Anexa 13.pdf
1227.8 KB
Anexa 40b.pdf
235.05 KB
Bilanț.pdf
353.92 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
119.76 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
47.41 KB
Situații financiare - 31.03.2015
Anexa 12 - SD.pdf
173.74 KB
Anexa 12 - SF.pdf
349.09 KB
Anexa 12.pdf
418.12 KB
Anexa 13 - SD.pdf
404.31 KB
Anexa 13 - SF.pdf
1336.06 KB
Anexa 13.pdf
1881.08 KB
Anexa 40b.pdf
230.39 KB
Bilanț.pdf
352.46 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
117.33 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
45.6 KB

Situații financiare - 2014

Situații financiare - 31.12.2014
Anexa 4.pdf
83.32 KB
Anexa 9 - SD.pdf
134.03 KB
Anexa 9 - SF.pdf
218.78 KB
Anexa 9.pdf
149.61 KB
Anexa 11 - SD.pdf
206.03 KB
Anexa 11 - SF.pdf
813.77 KB
Anexa 11.pdf
1063.61 KB
Anexa 12 - SD.pdf
156.05 KB
Anexa 12 - SF.pdf
404.2 KB
Anexa 12.pdf
493.26 KB
Anexa 13 - SD.pdf
493.13 KB
Anexa 13 - SF.pdf
1518.83 KB
Anexa 13.pdf
2166.51 KB
Anexa 31.pdf
94.67 KB
Anexa 40b.pdf
229.35 KB
Bilanț.pdf
348.44 KB
Buget local 2015.pdf
2136.45 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
120.98 KB
Lista de investiții.pdf
635.75 KB
Situația fluxurilor de trezorerie.pdf
216.95 KB
Situații financiare - 30.09.2014
Anexa 12-Funcționare.pdf
379.86 KB
Anexa 12-dezvoltare.pdf
150.56 KB
Anexa 12.pdf
459.08 KB
Anexa 13-dezvoltare.pdf
455.18 KB
Anexa 13-funcționare.pdf
1263.86 KB
Anexa 13.pdf
1807.46 KB
Bilanț.pdf
393.93 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
425.46 KB
Situații financiare - 30.06.2014
Situații financiare - 31.03.2014
Anexa 02.pdf
107.29 KB
Anexa 12 - SD.pdf
124.54 KB
Anexa 12 - SF.pdf
339.32 KB
Anexa 12.pdf
356.17 KB
Anexa 13 - SD.pdf
452.65 KB
Anexa 13 - SF.pdf
1292.34 KB
Anexa 13.pdf
1831.39 KB
Anexa 27.pdf
123.45 KB
Anexa 40b.pdf
211.9 KB
Bilanț.pdf
329.67 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
40.93 KB

Situații financiare - 2013

Situații financiare - 2012

Situații financiare - 31.12.2012
Anexa 3.pdf
96.99 KB
Anexa 4.pdf
52.85 KB
Anexa 12 SD-VEN.pdf
125.11 KB
Anexa 12 SF-VEN.pdf
340.21 KB
Anexa 12.pdf
393.03 KB
Anexa 13 SD-CHE.pdf
390.98 KB
Anexa 13 SF-CHE.pdf
1566.37 KB
Anexa 13.pdf
2013.57 KB
Anexa 17.pdf
40.9 KB
Anexa 27.pdf
101.2 KB
Anexa 40 b.pdf
170.67 KB
Bilant.pdf
242.68 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
114.09 KB
Situații financiare - 30.09.2012
Anexa 3.pdf
51.9 KB
Anexa 4.pdf
25.89 KB
Anexa 5.pdf
20.16 KB
Anexa 8.pdf
37.6 KB
Anexa 12 - venituri dezvoltare.pdf
133.27 KB
Anexa 12 - venituri functionare.pdf
324.88 KB
Anexa 12.pdf
378.38 KB
Anexa 13 - cheltuieli dezvoltare.pdf
350.26 KB
Anexa 13 - cheltuieli functionare.pdf
1360.14 KB
Anexa 13.pdf
1832.6 KB
Anexa 16.pdf
79.61 KB
Anexa 17.pdf
40.71 KB
Anexa 27.pdf
81.97 KB
Anexa 29.pdf
20.53 KB
Anexa 40b.pdf
100.12 KB
Bilant.pdf
129.59 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
59.02 KB
Situații financiare - 30.06.2012
Situații financiare - 31.03.2012

Situații financiare - 2011

Situații financiare - 31.12.2011
Anexa 02.pdf
124.64 KB
Anexa 03.pdf
96.97 KB
Anexa 04.pdf
91.22 KB
Anexa 12.pdf
385.4 KB
Anexa 13.pdf
1882.82 KB
Anexa 17.pdf
41.72 KB
Anexa 18.pdf
105.44 KB
Anexa 27.pdf
88.94 KB
Anexa 40b.pdf
166.88 KB
Bilanț.pdf
381.7 KB
Secțiunea de dezvoltare.pdf
1161.33 KB
Secțiunea de funcționare.pdf
2378.74 KB
Situații financiare - 30.09.2011
Anexa 02.pdf
122.65 KB
Anexa 03.pdf
89.85 KB
Anexa 04.pdf
76.41 KB
Anexa 09.pdf
135.22 KB
Anexa 12.pdf
363.12 KB
Anexa 13.pdf
1792.75 KB
Anexa 14b.pdf
88.67 KB
Anexa 17.pdf
37.51 KB
Anexa 18.pdf
99.9 KB
Anexa 27.pdf
74.66 KB
Anexa 40b.pdf
1064.1 KB
Bilanț.pdf
367.76 KB
Buget rectificativ.pdf
1633.2 KB
Datoria publică.pdf
133.13 KB
Situații financiare - 30.06.2011
Anexa 01.pdf
375.7 KB
Anexa 02.pdf
121.91 KB
Anexa 03.pdf
94.85 KB
Anexa 04.pdf
71.88 KB
Anexa 09.pdf
182.11 KB
Anexa 11.pdf
856.5 KB
Anexa 12.pdf
412.91 KB
Anexa 13.pdf
1807.08 KB
Anexa 17.pdf
93.53 KB
Anexa 18.pdf
156.98 KB
Anexa 27.pdf
78.55 KB
Anexa 40b.pdf
1018.2 KB
Situații financiare - 31.03.2011
Anexa 11.pdf
657.98 KB
Anexa 17.pdf
635.97 KB
Anexa 18.pdf
651.62 KB
Anexa 27.pdf
326.37 KB
Anexa 40b.pdf
995.53 KB
Bilanț.pdf
591.35 KB
anexa 02.pdf
720.05 KB
anexa 03.pdf
836.73 KB
anexa 04.pdf
1024.47 KB
anexa 09.pdf
657.97 KB
anexa 12.pdf
1059.33 KB
anexa 13.pdf
854.89 KB

Datoria publică - 2024

Datoria publică - 2023

Datoria publică - 2022

Datoria publică - 2021

Datoria publică - 2020

Datoria publică - 2019

Datoria publică - 2018