Financiar

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Financiar

Acasă > Financiar

ANUNȚURI FINANCIAR

ANUNȚURI FINANCIAR

17-01-2023

Primarul Municipiului Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023

ANUNȚ referitor la elaborarea proiectului de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023 Astăzi, 17.01.2023, Primarul Municipiului Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023. Proiectul bugetului local pe anul 2023 poate fi consultat: pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariacampulung.ro/proiecte-hotarare-dezbatere-publica; la sediul instituţiei din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș; proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. Propunerile / sugestiile / opiniile / contestațiile privind proiectul de buget al Municipiului Câmpulung pe anul 2023 supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 02.02.2023, ora 18.00, astfel: prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la rubrica Contact: https://www.primariacampulung.ro/contact/; ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie@primariacampulung.ro; prin poştă, pe adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș; la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, între orele 08.00 – 15.30. Materialele transmise vor purta menţiunea [...] vezi tot anunțul
16-12-2022

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 16.12.2022, (data afişării) Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetării participative – ediția 2023 la nivelul Municipiului Câmpulung Bugetarea participativă este un proces care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul / reședința, lucrează sau studiază în Câmpulung, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte. Procesul de bugetare participativă este o oportunitate oferită cetățenilor de către municipalitate, prin c [...] vezi tot anunțul
19-08-2022

Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Numele autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulung Astăzi, 19.08.2022, (data afişării) Municipiul Câmpulung anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unui împrumut intern în valoare de 55.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes local. Unul dintre instrumentele datoriei publice locale, prevăzut la art. 62 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă împrumuturile de la bănci comerciale sau de la alte instituții de credit, iar datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale împrumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din lege, precum şi din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz. În prezent, Municipiul Câmpulung are în derulare un credit la Banca Comercială Română contractat în anul 2006, cu termen de rambursare martie 2031, având un sold de la 31.05.2022 în suma de 2.199.400 lei, pentru care în anul 2022, gradul maxim de îndatorare este de 1,19%, iar serviciul datoriei publice pe întreaga perioadă de rambursare, respectiv 2022-2031, este de 3.283 [...] vezi tot anunțul
04-08-2022

Entitățile publice au obligația să primească și să descarce factura electronică

În conformitate cu prevederile O.U.G. 120/2021 și O.M.F. 1365/2021, entitățile publice au obligația să primească și să descarce factura electronică. Factura electronică transmisă entităților publice se primește și se descarcă prin Punctul unic de acces - Vizualizare rapoarte - secțiunea "Facturi electronice". Potrivit prevederilor legislative invocate mai sus, Municipiul Câmpulung, în calitate de destinatar al facturii electronice emise în relaţia B2G, are obligaţia să primească şi să descarce factura electronică, prin accesarea "Punctului Unic de Acces" de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul national de raportare Forexebug, secţiunea "Vizualizare rapoarte" - "Facturi electronice". Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura. În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj. Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul RO e-Factura. Corecţia facturii electronice comunicate destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Codul fiscal. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem RO e-Factura. Pentru facturile nedescărcate [...] vezi tot anunțul
04-05-2022

Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

În perioada 5 – 20 mai 2022, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022, în baza Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2022, aprobat prin HCL nr. 110/28.04.2022 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung la https://www.primariacampulung.ro/financiar/ sau la sediul Primăriei. Suma alocată de la bugetul local pentru finanţarea proiectelor şi programelor sportive este de 200.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022 pentru programe/proiecte sportive, a fost publicat în partea a Vl-a a Monitorul Oficial nr. 85 din 04.05.2022, fiind înregistrat cu nr. 240652. Regulamentul se aplică tuturor solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - structu [...] vezi tot anunțul
04-05-2022

Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

În perioada 5 – 20 mai 2022, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2022, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2022, aprobat prin HCL nr. 111/28.04.2022 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung: https://www.primariacampulung.ro/financiar/ sau la sediul primăriei. Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpulung, respectiv, tineret şi social-cultural. Sursa de finanţare a contractelor: bugetul local, în valoare de 40.000 lei, defalcat pe domeniile: -tineret – 20.000 lei. -social-cultural – 20.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul lo [...] vezi tot anunțul
20-09-2021

Selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021 alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

În perioada 1 – 17 septembrie 2021, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021, aprobat prin HCL nr. 117/23.08.2021 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung https://www.primariacampulung.ro/financiar/ sau la sediul Primăriei. Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpulung, respectiv, tineret şi social-cultural. Sursa de finanţare a contractelor: bugetul local, în valoare de 50.000 lei, defalcat pe domeniile: tineret – 20.000 lei. social-cultural – 30.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la [...] vezi tot anunțul
31-08-2021

Selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021, în baza Ordinului nr. 664 din 2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

În perioada 1 – 17 septembrie 2021, Primăria Municipiului Câmpulung lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021, în baza Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acordarea finanţării nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung este reglementată de Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive în anul 2021, aprobat prin HCL nr. 116/23.08.2021 şi care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung la https://www.primariacampulung.ro/financiar/sau la sediul Primăriei. Suma alocată de la bugetul local pentru finanţarea proiectelor şi programelor sportive este de 200.000 lei. Anunţul privind lansarea sesiunii de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2021 pentru programe/proiecte sportive, a fost publicat în partea a Vl-a a Monitorul Oficial nr. 168 din 01.09.2021, fiind înregistrat cu nr. 234674. Regulamentul se aplică tuturor solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - st [...] vezi tot anunțul

Situații financiare - 2023

Situații financiare - 2022

Situații financiare - 31.12.2022
Situații financiare - 30.09.2022
Situații financiare - 30.06.2022
Situații financiare - 31.03.2022

Situații financiare - 2021

Situații financiare - 31.12.2021
Situații financiare - 30.09.2021
Situații financiare - 30.06.2021
Situații financiare - 31.03.2021

Situații financiare - 2020

Situații financiare - 31.12.2020
Situații financiare - 30.09.2020
Situații financiare - 30.06.2020
Situații financiare - 31.03.2020

Situații financiare - 2019

Situații financiare - 2018

Situații financiare - 31.12.2018
Situații financiare - 30.09.2018
Situații financiare - 30.06.2018
Situații financiare - 31.03.2018

Situații financiare - 2017

Situații financiare - 2016

Situații financiare - 2015

Situații financiare - 31.12.2015
Anexa 12 - SD.pdf
182.05 KB
Anexa 12 -SF.pdf
382.99 KB
Anexa 12.pdf
500.39 KB
Anexa 13 - SD.pdf
565.25 KB
Anexa 13 -SF.pdf
924.9 KB
Anexa 13.pdf
1272.59 KB
Anexa 40b.pdf
207.17 KB
Bilanț.pdf
337.29 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
117.34 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
44.05 KB
Situații financiare - 30.09.2015
Anexa 12 - SD.pdf
180.04 KB
Anexa 12 - SF.pdf
371.22 KB
Anexa 12.pdf
474.56 KB
Anexa 13 -SD.pdf
286.25 KB
Anexa 13 - SF.pdf
887.07 KB
Anexa 13.pdf
1219.14 KB
Anexa 40b.pdf
218.66 KB
Bilanț.pdf
372.59 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
119.37 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
46.79 KB
Situații financiare - 30.06.2015
Anexa 12 - SD.pdf
184.54 KB
Anexa 12 - SF.pdf
352.71 KB
Anexa 12.pdf
477.93 KB
Anexa 13 - SD.pdf
491.26 KB
Anexa 13 - SF.pdf
874.95 KB
Anexa 13.pdf
1227.8 KB
Anexa 40b.pdf
235.05 KB
Bilanț.pdf
353.92 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
119.76 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
47.41 KB
Situații financiare - 31.03.2015
Anexa 12 - SD.pdf
173.74 KB
Anexa 12 - SF.pdf
349.09 KB
Anexa 12.pdf
418.12 KB
Anexa 13 - SD.pdf
404.31 KB
Anexa 13 - SF.pdf
1336.06 KB
Anexa 13.pdf
1881.08 KB
Anexa 40b.pdf
230.39 KB
Bilanț.pdf
352.46 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
117.33 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
45.6 KB

Situații financiare - 2014

Situații financiare - 31.12.2014
Anexa 4.pdf
83.32 KB
Anexa 9 - SD.pdf
134.03 KB
Anexa 9 - SF.pdf
218.78 KB
Anexa 9.pdf
149.61 KB
Anexa 11 - SD.pdf
206.03 KB
Anexa 11 - SF.pdf
813.77 KB
Anexa 11.pdf
1063.61 KB
Anexa 12 - SD.pdf
156.05 KB
Anexa 12 - SF.pdf
404.2 KB
Anexa 12.pdf
493.26 KB
Anexa 13 - SD.pdf
493.13 KB
Anexa 13 - SF.pdf
1518.83 KB
Anexa 13.pdf
2166.51 KB
Anexa 31.pdf
94.67 KB
Anexa 40b.pdf
229.35 KB
Bilanț.pdf
348.44 KB
Buget local 2015.pdf
2136.45 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
120.98 KB
Lista de investiții.pdf
635.75 KB
Situația fluxurilor de trezorerie.pdf
216.95 KB
Situații financiare - 30.09.2014
Anexa 12-Funcționare.pdf
379.86 KB
Anexa 12-dezvoltare.pdf
150.56 KB
Anexa 12.pdf
459.08 KB
Anexa 13-dezvoltare.pdf
455.18 KB
Anexa 13-funcționare.pdf
1263.86 KB
Anexa 13.pdf
1807.46 KB
Bilanț.pdf
393.93 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
425.46 KB
Situații financiare - 30.06.2014
Situații financiare - 31.03.2014
Anexa 02.pdf
107.29 KB
Anexa 12 - SD.pdf
124.54 KB
Anexa 12 - SF.pdf
339.32 KB
Anexa 12.pdf
356.17 KB
Anexa 13 - SD.pdf
452.65 KB
Anexa 13 - SF.pdf
1292.34 KB
Anexa 13.pdf
1831.39 KB
Anexa 27.pdf
123.45 KB
Anexa 40b.pdf
211.9 KB
Bilanț.pdf
329.67 KB
Fluxuri de trezorerie.pdf
40.93 KB

Situații financiare - 2013

Situații financiare - 2012

Situații financiare - 31.12.2012
Anexa 3.pdf
96.99 KB
Anexa 4.pdf
52.85 KB
Anexa 12 SD-VEN.pdf
125.11 KB
Anexa 12 SF-VEN.pdf
340.21 KB
Anexa 12.pdf
393.03 KB
Anexa 13 SD-CHE.pdf
390.98 KB
Anexa 13 SF-CHE.pdf
1566.37 KB
Anexa 13.pdf
2013.57 KB
Anexa 17.pdf
40.9 KB
Anexa 27.pdf
101.2 KB
Anexa 40 b.pdf
170.67 KB
Bilant.pdf
242.68 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
114.09 KB
Situații financiare - 30.09.2012
Anexa 3.pdf
51.9 KB
Anexa 4.pdf
25.89 KB
Anexa 5.pdf
20.16 KB
Anexa 8.pdf
37.6 KB
Anexa 12 - venituri dezvoltare.pdf
133.27 KB
Anexa 12 - venituri functionare.pdf
324.88 KB
Anexa 12.pdf
378.38 KB
Anexa 13 - cheltuieli dezvoltare.pdf
350.26 KB
Anexa 13 - cheltuieli functionare.pdf
1360.14 KB
Anexa 13.pdf
1832.6 KB
Anexa 16.pdf
79.61 KB
Anexa 17.pdf
40.71 KB
Anexa 27.pdf
81.97 KB
Anexa 29.pdf
20.53 KB
Anexa 40b.pdf
100.12 KB
Bilant.pdf
129.59 KB
Cont de rezultat patrimonial.pdf
59.02 KB
Situații financiare - 30.06.2012
Situații financiare - 31.03.2012

Situații financiare - 2011

Situații financiare - 31.12.2011
Anexa 02.pdf
124.64 KB
Anexa 03.pdf
96.97 KB
Anexa 04.pdf
91.22 KB
Anexa 12.pdf
385.4 KB
Anexa 13.pdf
1882.82 KB
Anexa 17.pdf
41.72 KB
Anexa 18.pdf
105.44 KB
Anexa 27.pdf
88.94 KB
Anexa 40b.pdf
166.88 KB
Bilanț.pdf
381.7 KB
Secțiunea de dezvoltare.pdf
1161.33 KB
Secțiunea de funcționare.pdf
2378.74 KB
Situații financiare - 30.09.2011
Anexa 02.pdf
122.65 KB
Anexa 03.pdf
89.85 KB
Anexa 04.pdf
76.41 KB
Anexa 09.pdf
135.22 KB
Anexa 12.pdf
363.12 KB
Anexa 13.pdf
1792.75 KB
Anexa 14b.pdf
88.67 KB
Anexa 17.pdf
37.51 KB
Anexa 18.pdf
99.9 KB
Anexa 27.pdf
74.66 KB
Anexa 40b.pdf
1064.1 KB
Bilanț.pdf
367.76 KB
Buget rectificativ.pdf
1633.2 KB
Datoria publică.pdf
133.13 KB
Situații financiare - 30.06.2011
Anexa 01.pdf
375.7 KB
Anexa 02.pdf
121.91 KB
Anexa 03.pdf
94.85 KB
Anexa 04.pdf
71.88 KB
Anexa 09.pdf
182.11 KB
Anexa 11.pdf
856.5 KB
Anexa 12.pdf
412.91 KB
Anexa 13.pdf
1807.08 KB
Anexa 17.pdf
93.53 KB
Anexa 18.pdf
156.98 KB
Anexa 27.pdf
78.55 KB
Anexa 40b.pdf
1018.2 KB
Situații financiare - 31.03.2011
Anexa 11.pdf
657.98 KB
Anexa 17.pdf
635.97 KB
Anexa 18.pdf
651.62 KB
Anexa 27.pdf
326.37 KB
Anexa 40b.pdf
995.53 KB
Bilanț.pdf
591.35 KB
anexa 02.pdf
720.05 KB
anexa 03.pdf
836.73 KB
anexa 04.pdf
1024.47 KB
anexa 09.pdf
657.97 KB
anexa 12.pdf
1059.33 KB
anexa 13.pdf
854.89 KB

Datoria publică - 2023

Datoria publică - 2022

Datoria publică - 2021

Datoria publică - 2020

Datoria publică - 2019

Datoria publică - 2018

Istorie veche Campulung