Proiecte finalizate

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Proiecte finalizate

Acasă > Proiecte finalizate

PROIECTE FINALIZAT

ANUNȚURI PROIECTE

ANUNȚURI PROIECTE

31-05-2023

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642   Municipiul Câmpulung, în calitate de solicitant al proiectului „ Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului angajat în afara organigramei, în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, următoarele posturi de natură contractuală: Expert coordonare campanie de informare și conștientizare S. A3.1 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă si 31 decembrie 2023   Expert acreditare servicii de îngrijire la domiciliu S. A3.2 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă si 31 decembrie 2023   Manager de program îngrijire la domiciliu S. A3.2 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de munc [...] vezi tot anunțul
06-12-2022

Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare

  Municipiul Câmpulung implementează, în calitate de beneficiar, în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023 proiectul cu titlul “Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare”, proiect finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cod MySMIS 152450. Activitățile derulate vor contribui la crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe persoanele din grupurile vulnerabile prin: susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității prin organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 150 de persoane din Grupul Țintă; susținerea ocupării pe cont-propriu prin acordarea de micro-granturi pentru 10 membri ai Grupului Țintă proveniți din zonele urbane marginalizate vizate de proiect, respectiv acordarea unei subvenții de 118.177,50 lei pentru fiecare plan de afaceri selectat; din cele 10 afaceri ce vor fi înființate și subvenționațe minim o structură de economie socială va deservi persoane de etnie r [...] vezi tot anunțul
14-11-2022

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de Covid – 19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

  MUNICIPIUL CÂMPULUNG, în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare nr.1673 din 05.09.2022 anunță începerea proiectului ”Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de Covid – 19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, Cod SMIS 151686, proiect cofinanțat din Fondul european de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectiv Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv între 01 martie 2022 și 31 decembrie 2023. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung și a Spitalului Municipal Câmpulung prin îmbunătățirea infrastructurii medicale existente, precum și creșterea securității la incendiu cu acoperire totală în cele două locații ale unităților sanitare vizate prin proiect. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Două spitale (Spitalul Municipal Câmpulung și Spitalul de Pneumofti [...] vezi tot anunțul
31-08-2022

Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Arges în vederea gestionarii crizei SARS-COV2

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.   La data de 18.05.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1419/18.05.2022 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Municipiul Câmpulung, în calitate de beneficiar, având ca obiect finanțarea proiectului ”Consolidarea capacității unităților de învațământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Arges în vederea gestionării crizei SARS-COV2” Cod SMIS 2014+ 145167.   Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.742.790,68 lei, nerambursabili, asigurați 100% din FEDR REACT-EU. S-a aprobat propunerea de modificare a Contractului de finanţare nr. 1419/18.05.2022, respectiv s-au aprobat modificări şi completări, în sensul reducerii valorii unor indicatori prin reducerea cantităţilor de măşti de protecţie, dezinfectanţi de mâini şi dezinfectanţi de suprafeţe şi a numărului de aparate destinate dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebuliza [...] vezi tot anunțul
10-05-2022

Ecosistem digital interconectat și GIS integrat în cadrul UAT Municipiul Câmpulung

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Apel: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate Componentă 1 - Apel : POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Beneficiar: MUNICIPIUL CÂMPULUNG Valoarea totală a proiectului: 4.291.722,39 LEI Valoarea eligibilă a proiectului: 4.291.722,39 LEI Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%): 3.647.964,03 LEI Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 557.923,91 LEI Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 85.834,45 LEI Dată începere: 10 mai 2022 Durata proiectului: 16 luni (10.05.2022 - 10.09.2023) Codul proiectului SIPOCA/MySMIS: 1241/154877 Autoritatea de management/de contractare: AM POCA Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Municipiul Câmpulung în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizi [...] vezi tot anunțul