Proiecte finalizate

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Proiecte finalizate

Acasă > Proiecte finalizate

PROIECTE FINALIZAT

ANUNȚURI PROIECTE

ANUNȚURI PROIECTE

03-04-2024

Proiectare și execuție pentru renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung

Pe data de 3 aprilie 2024 s-a semnat contractul de Proiectare și execuție pentru renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung. Executant Asocierea S.C.GRUP PRIMACONS SRL Lider asociere - SC DOMUS MAXIMUS S.R.L Asociat Subcontractanți ALM POWER GROUP SRL SC INIC SRL SC ELECTRO DATA INSTAL SRL   "Premieră la Câmpulung! Astăzi am semnat cel mai mare contract pe fonduri europene: proiectare și execuție pentru renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung. Valoare: 25.399.361,61 lei. Termen finalizare: martie 2026. Renovarea energetică va fi făcută cu materiale de ultimă generație. Nu e o simplă anvelopare. Vorbesc despre vată bazaltică antifoc, pompe de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare pentru încălzirea apei, termoizolație acoperiș, instalație sanitară nouă, control digital temperatură în toate cabinetele și saloanele din spital. Important! În acești trei ani am accesat 87 de milioane de lei pentru SĂNĂTATE. Adică nouă proiecte: trei sunt finalizate și șase în derulare cu termene de finalizare decembrie 2024, decembrie 2025 și martie 2026. Este cea mai mare investiție în sănătate din ultimii 30 de ani. Practic, între 2021 și 2024 am adus 87 de milioane bani europeni și din 1990 până în 2020 Primăria a accesat ZERO lei din fonduri europene. Să fim sănătoși că le facem pe toate ÎMPREUNĂ. Am încredere în echipa mea și în dumneavoastră! Câmpulungul rena [...] vezi tot anunțul
13-09-2023

Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66,  județul Argeș, partener în proiectul ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, înființat în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului

A N U N Ţ   Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr.66,  județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642 , organizează concurs pentru ocuparea postului vacant,  înființat în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului, de ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității  A3.2 -  Inființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului.   I. Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) are o stare de sănă [...] vezi tot anunțul
10-08-2023

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642   Municipiul Câmpulung, în calitate de solicitant al proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului angajat în afara organigramei, în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, următoarele posturi de natură contractuală: Expert acreditare servicii de îngrijire la domiciliu S. A3.2 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă și 31 decembrie 2023   Expert înfiintare servicii medicale mobile S. A3.3 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă și 31 decembrie 2023   Nota: Numărul de ore/zi și remunerarea se vor face conform bugetului proiectului. Contractele individuale de muncă vor fi încheiate conform calendarului de desfășurare a activitățilo [...] vezi tot anunțul
04-08-2023

Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66,  județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului

A N U N Ţ   Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66,  județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642 , organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului: 1 post - KINETOTERAPEUT în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   3 posturi - ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   I. Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limb [...] vezi tot anunțul
05-07-2023

Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66, județul Argeș, partener în proiectul ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului

A N U N Ţ   Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66, județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului: 1 post - KINETOTERAPEUT în cadrul activității  2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   4 posturi - ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   1 post – CONSILIER PSIHOLOG în cadrul activității 5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrul medico-social integrat din cadrul proiectului   I.Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...] vezi tot anunțul