Proiecte în curs de implementare

PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG

Acasă > Proiecte în curs de implementare

Acasă > Proiecte în curs de implementare

PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

ANUNȚURI PROIECTE

ANUNȚURI PROIECTE

03-04-2024

Proiectare și execuție pentru renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung

Pe data de 3 aprilie 2024 s-a semnat contractul de Proiectare și execuție pentru renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung. Executant Asocierea S.C.GRUP PRIMACONS SRL Lider asociere - SC DOMUS MAXIMUS S.R.L Asociat Subcontractanți ALM POWER GROUP SRL SC INIC SRL SC ELECTRO DATA INSTAL SRL   "Premieră la Câmpulung! Astăzi am semnat cel mai mare contract pe fonduri europene: proiectare și execuție pentru renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung. Valoare: 25.399.361,61 lei. Termen finalizare: martie 2026. Renovarea energetică va fi făcută cu materiale de ultimă generație. Nu e o simplă anvelopare. Vorbesc despre vată bazaltică antifoc, pompe de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare pentru încălzirea apei, termoizolație acoperiș, instalație sanitară nouă, control digital temperatură în toate cabinetele și saloanele din spital. Important! În acești trei ani am accesat 87 de milioane de lei pentru SĂNĂTATE. Adică nouă proiecte: trei sunt finalizate și șase în derulare cu termene de finalizare decembrie 2024, decembrie 2025 și martie 2026. Este cea mai mare investiție în sănătate din ultimii 30 de ani. Practic, între 2021 și 2024 am adus 87 de milioane bani europeni și din 1990 până în 2020 Primăria a accesat ZERO lei din fonduri europene. Să fim sănătoși că le facem pe toate ÎMPREUNĂ. Am încredere în echipa mea și în dumneavoastră! Câmpulungul rena [...] vezi tot anunțul
13-09-2023

Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66,  județul Argeș, partener în proiectul ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, înființat în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului

A N U N Ţ   Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr.66,  județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642 , organizează concurs pentru ocuparea postului vacant,  înființat în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului, de ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității  A3.2 -  Inființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului.   I. Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) are o stare de sănă [...] vezi tot anunțul
10-08-2023

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642   Municipiul Câmpulung, în calitate de solicitant al proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului angajat în afara organigramei, în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, următoarele posturi de natură contractuală: Expert acreditare servicii de îngrijire la domiciliu S. A3.2 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă și 31 decembrie 2023   Expert înfiintare servicii medicale mobile S. A3.3 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă și 31 decembrie 2023   Nota: Numărul de ore/zi și remunerarea se vor face conform bugetului proiectului. Contractele individuale de muncă vor fi încheiate conform calendarului de desfășurare a activitățilo [...] vezi tot anunțul
04-08-2023

Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66,  județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului

A N U N Ţ   Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66,  județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642 , organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului: 1 post - KINETOTERAPEUT în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   3 posturi - ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   I. Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limb [...] vezi tot anunțul
05-07-2023

Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66, județul Argeș, partener în proiectul ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului

A N U N Ţ   Direcția de Asistență Socială Câmpulung cu sediul în str. Matei Basarab nr. 66, județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante înființate în afara organigramei, în vederea implementării acestuia, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023, cu norma de lucru lunară de 42 ore, cu timp de lucru inegal, conform dinamicii activităților proiectului: 1 post - KINETOTERAPEUT în cadrul activității  2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   4 posturi - ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului   1 post – CONSILIER PSIHOLOG în cadrul activității 5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrul medico-social integrat din cadrul proiectului   I.Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...] vezi tot anunțul
16-06-2023

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Câmpulung din str. Matei Basarab nr. 66, județul Argeș, partener în proiectul ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung”, organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante înființate în afara organigramei, cu timp parțial de muncă de 4 ore per zi, pe perioadă determinată

A N U N Ţ Direcția de Asistență Socială a Municipiului Câmpulung din str. Matei Basarab nr. 66, județul Argeș, partener în proiectul  ,,Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Câmpulung” - POCU/717/5/1/155642, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante înființate în afara organigramei, cu timp parțial de muncă de 4 ore/zi, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 pentru implementarea proiectului: 1 post - KINETOTERAPEUT   în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului; 4 posturi - ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU în cadrul activității 2 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor din cadrul proiectului;  1 post – CONSILIER PSIHOLOG în cadrul activității 5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrul medico-social integrat din cadrul proiectului.   I. Condiții generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii E [...] vezi tot anunțul
31-05-2023

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642

ANUNŢ privind recrutarea şi selecţia de personal angajat în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642   Municipiul Câmpulung, în calitate de solicitant al proiectului „ Dezvoltare locală în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpulung", cod SMIS 155642, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului angajat în afara organigramei, în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, următoarele posturi de natură contractuală: Expert coordonare campanie de informare și conștientizare S. A3.1 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă si 31 decembrie 2023   Expert acreditare servicii de îngrijire la domiciliu S. A3.2 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de muncă si 31 decembrie 2023   Manager de program îngrijire la domiciliu S. A3.2 – 1 post Perioadă de angajare: perioadă determinată - cuprinsă între data semnării contractului individual de munc [...] vezi tot anunțul
19-01-2023

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID- 19. Cod apel: POIM/935/9/1/Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale   Autoritatea de management/de contractare: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Contract de finanțare nr. 1673/05.09.2022 Valoare totală: 15.411.364,96 lei Valoare finanțării UE prin FEDR: 15.364.560,13 lei Contribuție de la bugetul local valoare neeligibilă: 46,804.83 lei Data începerii proiectului: 06.09.2022 Data încheierii proiectului: 31.12.2023   Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung și al Spitalului Municipal Câmpulung prin îmbunătățirea infrastructurii medicale existente, precum și creșterea securității la incendiu cu acoperire totală în cele două locații ale unităților sanitare vizate prin proiect. Prin intermediul proiectului se urmărește atât realizarea activităților de tip A, cât și a celor de tip B în cadrul celor două spitale. Activitățile de tip A derulate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung constau în [...] vezi tot anunțul
06-12-2022

Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare

  Municipiul Câmpulung implementează, în calitate de beneficiar, în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023 proiectul cu titlul “Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare”, proiect finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cod MySMIS 152450. Activitățile derulate vor contribui la crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe persoanele din grupurile vulnerabile prin: susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității prin organizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 150 de persoane din Grupul Țintă; susținerea ocupării pe cont-propriu prin acordarea de micro-granturi pentru 10 membri ai Grupului Țintă proveniți din zonele urbane marginalizate vizate de proiect, respectiv acordarea unei subvenții de 118.177,50 lei pentru fiecare plan de afaceri selectat; din cele 10 afaceri ce vor fi înființate și subvenționațe minim o structură de economie socială va deservi persoane de etnie r [...] vezi tot anunțul
14-11-2022

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de Covid – 19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

  MUNICIPIUL CÂMPULUNG, în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare nr.1673 din 05.09.2022 anunță începerea proiectului ”Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de Covid – 19 la Spitalul Municipal Câmpulung și la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, Cod SMIS 151686, proiect cofinanțat din Fondul european de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectiv Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv între 01 martie 2022 și 31 decembrie 2023. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung și a Spitalului Municipal Câmpulung prin îmbunătățirea infrastructurii medicale existente, precum și creșterea securității la incendiu cu acoperire totală în cele două locații ale unităților sanitare vizate prin proiect. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Două spitale (Spitalul Municipal Câmpulung și Spitalul de Pneumofti [...] vezi tot anunțul
31-08-2022

Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Arges în vederea gestionarii crizei SARS-COV2

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.   La data de 18.05.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1419/18.05.2022 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Municipiul Câmpulung, în calitate de beneficiar, având ca obiect finanțarea proiectului ”Consolidarea capacității unităților de învațământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Arges în vederea gestionării crizei SARS-COV2” Cod SMIS 2014+ 145167.   Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.742.790,68 lei, nerambursabili, asigurați 100% din FEDR REACT-EU. S-a aprobat propunerea de modificare a Contractului de finanţare nr. 1419/18.05.2022, respectiv s-au aprobat modificări şi completări, în sensul reducerii valorii unor indicatori prin reducerea cantităţilor de măşti de protecţie, dezinfectanţi de mâini şi dezinfectanţi de suprafeţe şi a numărului de aparate destinate dezinfecţiei şi sterilizării aerului de tipul nebuli [...] vezi tot anunțul
10-05-2022

Ecosistem digital interconectat și GIS integrat în cadrul UAT Municipiul Câmpulung

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Apel: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate Componentă 1 - Apel : POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Beneficiar: MUNICIPIUL CÂMPULUNG Valoarea totală a proiectului: 4.291.722,39 LEI Valoarea eligibilă a proiectului: 4.291.722,39 LEI Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%): 3.647.964,03 LEI Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 557.923,91 LEI Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 85.834,45 LEI Dată începere: 10 mai 2022 Durata proiectului: 16 luni (10.05.2022 - 10.09.2023) Codul proiectului SIPOCA/MySMIS: 1241/154877 Autoritatea de management/de contractare: AM POCA Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Municipiul Câmpulung în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizi [...] vezi tot anunțul
13-03-2022

Reabilitare, restaurare și punere în valoare clădirea Primăriei Municipiului Câmpulung

MUNICIPIUL CÂMPULUNG, cu sediul în Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș, România, anunță demararea proiectului cu titlul "Reabilitare, restaurare și punere în valoare clădirea Primăriei Municipiului Câmpulung", conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 27/13517/10.05.2021, depus în cadrul subprogramului „Documentaţii tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice”. Perioada de implementare a proiectului : 10.05.2020 - 30.11.2021. Prin proiectul propus, se intenționează realizarea fazei DALI pentru restaurarea și punerea în valoare a clădirii primăriei, monument istoric – cod LMI AG-II-m-B-13556 – reprezentativ pentru comunitate, prin aplicarea celor mai adecvate metode de intervenție, în primul rând pentru revenirea, pe cât este posibil, la stadiul inițial și prin minima intruziune a elementului de modernitate, acolo unde este posibil. Valoarea totală a proiectului este de 139.200 RON, din care 121.060 RON reprezintă cheltuieli totale nerambursabile. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate de Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbul Monumentelor Istorice, în cadrul sesiunii de finanțare TMI – I/2021 pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice Implementarea acestui proiect înseamnă un prim pas făcut în reabilitarea unuia dintre imobilele de patrimoniu emblematice ale Câmpulungului, în acest [...] vezi tot anunțul
20-12-2021

Selecție parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Prin apelul de selecție nr. 624/01.11.2021, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului pentru următoarele fișe de proiect, din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru investiții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1: Fișa intervenției #5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale integrate. Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț. Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii. Fișa intervenției #11 Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și femei. Fișa intervenției #12 Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea acestora în activitățile existente. Fișa intervenției #14 Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională. Fișa intervenției #15 Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv burse suplimentare. Fișa intervenției #18 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu. Fișa intervenției #20 Campani [...] vezi tot anunțul